Bog: Motivation i videnarbejde

En glimrende gennemgang af motivationsteorierne gennem tiden og en savnet diskussion af, hvad man skal forstå ved videnarbejde. Sådan lyder anmelderens dom over ph.d. Peter Holdt Christensens bog "Motivation i videnarbejde".

Af Paul Hegedahl, tidligere redaktør af Ledelse i Dag

29. februar 2008

Den britiske filosof, statsmand og forfatter Sir Francis Bacon (1561-1626) sagde, at ”Viden er magt”. Han mente i naturvidenskabelig sammenhæng, men hans ord har præget indstillingen hos virksomheder og de ansatte, som har oversat det til, at så længe man ikke deler sin viden med andre, har man magt og indflydelse.

I dag giver viden stadig et forspring, men summen af viden er så omfattende, at det er nødvendigt at dele den med andre for at opnå ny viden og udnytte den. I dag er fordelene ved at dele sin viden – og bruge den sammen med andre – betydelig større end ved at selv at ruge over den.

En af de store udfordringer for både ledere og videnmedarbejdere er at skabe en kultur, hvor alle føler sig motiverede og som en del af en meningsfuld sammenhæng.

I ”Motivation i Videnarbejde” beskæftiger forfatteren, Peter Holdt Christensen. ph.d., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, sig med motivation i forhold til koordinering og samarbejde.

Forlaget oplyser, at bogens målgruppe er kandidatstuderende og praktikere i et efteruddannelsesforløb. Disse læsere vil helt sikkert også have glæde af bogen, men det vil alle praktikere, der arbejder med ledelse i videnvirksomheder, helt sikkert også. Det er en virkelig god gennemgang af motivationsteorier og i særdeleshed i perspektiv af videnarbejde. 

Ledelse og motivation
Inden der tages fat på den egentlige problemstilling, giver bogen en gennemgang af udviklingen i virksomhedernes organisation. Derefter er der i kapitel 4 en glimrende gennemgang af motivationsteorierne gennem tiden, deres forskelle og fælles perspektiver. Det udgør næsten halvdelen af bogen og er interessant i sig selv, for mennesker der gerne vil vide noget om ledelse og motivation.

Udfordringer ved videnarbejde
Herefter kommer en grundig, nuanceret og længe savnet og nødvendig diskussion af, hvad man egentlig skal forstå ved videnarbejde. Og det er på tide, at det bliver sagt, at en umiddelbar udfordring ved videnarbejde er, at det ikke altid er så kreativt og spændende, som det bliver beskrevet af mange. Set fra videnmedarbejderens side stemmer virkelighed og skønmaleri ikke altid overens. Og set fra virksomhedens side er videnarbejderen ikke altid den utrolige ressource, som han/hun gøres til.

For alle parter er der en lang række udfordringer. Det er udfordringer, det er nødvendigt at arbejde konstruktivt med, fordi det enkelte menneske i virksomheden kun i meget sjældne tilfælde er i stand til alene at skabe innovation. Det kræver et tæt samarbejde, hvor man også må påtage sig opgaver, som på mange måder kan minde om industrialderens rutineopgaver. Det er nødvendigt for alle at acceptere dette, og det er nødvendigt at finde frem til den rette form for motivation i den enkelte virksomhed, i den bestemte situation. Det er ikke statisk, men i stadig udvikling.

Forfatteren beskriver også glimrende de fælder, den aktuelle fremhævelse af selvrealisering lægger for såvel den enkelte ansatte som for virksomheden.    

Et lettilgængeligt sprog
Forfatteren skriver selv, at han har forsøgt at holde bogen i et tilgængeligt sprog, da den er skrevet til både teoretikere som praktikere. Anmeldere kan jo være vanskelige at gøre tilpas. Bogen er temmelig let læst, men undertiden holdt i et for udpræget talesprog, samtidig med at den er fyldt med engelsksprogede akademiske citater. Det er en lidt uheldig blanding – men skal ikke afholde nogen fra at læse den. 

motivatiobogPeter Holdt Christensen:
”Motivation I Videnarbejde”
159 s., hft., omfattende litt.liste, indeks;
Hans Reitzels Forlag, København 2007
Kr. 299.