Mit Lederne

Ledelse i Dag - Juni 2008

Godt dansk

01. juni 2008

Godt og forståeligt sprog er en forudsætning for, at ledelse skal lykkes. Forstår vi ikke hinanden, ved vi ikke, hvad vi er enige eller uenige om. I bogen ”Godt dansk” samler Peder Skyum-Nielsen en række synspunkter på nutidens og fremtidens danske sprog. Forfatteren påviser, at større sprogbevidsthed og større omhu i sprogbrugen er påkrævet og anviser samtidig vejen til denne større viden.

Af Paul Hegedahl, tidligere redaktør af Ledelse i Dag
Arbejder med ledelse, kreativitet og samfundsforhold

Vil du have mere indhold som dette?