Hyldest til filosoffen Ole Fogh Kirkeby

Er du interesseret i ledelse set i et filosofisk perspektiv, må du have fat på festskriftet Filosofiske stemmer. Med professor og ledelsesfilosof Ole Fogh Kirkeby som omdrejningspunkt fortæller en række forskere og ledere om deres syn på filosofiens og ledelsens udvikling gennem de seneste 30 år. Ledelseidag.dk bringer en anmeldelse af bogen samt afsnittet fra bogen skrevet af professor Steen Hildebrandt.  

Af chefredaktør Ulla Bechsgaard
E-mail: lid@lederne.dk

31. marts 2007

Idéhistoriker og professor på Handelshøjskolen i København (CBS), Ole Fogh Kirkeby fyldte 60 år den 9. februar 2007. I den anledning har 25 filosoffer, videnskabsfolk, offentlige og private ledere samt kunstnere forfattet et festskrift til hans ære.

Igennem sit professionelle liv har Ole Fogh Kirkeby beskæftiget sig med så forskellige emner som marxismens rolle, kunstig intelligens, teknologiudvikling, videnskabsteori, videnskabshistorie, dydstænkning, lederskab, organisationsforståelse og kunstens rolle og betydning.

Heraf er det især forfatterskabet om ledelses- og organisationsfilosofi samt bøgerne af mere filosofisk-litterær art, der har gjort Kirkeby tilgængelig for et bredere publikum. Bagved de mange tematiske anskuelser har man altid kunnet se hans ihærdige forsøg på at skrive om begivenhedens filosofi – denne del af fødselarens tankesæt har især vakt opsigt og skabt respekt.

Protreptik og coaching
Ole Fogh Kirkebys ledelsesfilosofi er med de seneste bøger blevet mere tilgængelig. Hans tanke om protreptikken – også kaldet anden generation af coaching – har i stor stil inspireret ledere til at se på lederskabet med nye øjne. Lederen skal arbejde med sig selv og turde være et forbillede for at kunne indtage lederrollen fuldt ud, mener Ole Fogh Kirkeby. Lederen må finde ind til sin egen menneskelighed for at være en ordentlig leder. Det er lederen som menneske, der forbinder liv med ledelse.

Flere af bogens bidragydere kredser også om lederrollen. Steen Hildebrandt skriver om Ledelse med hjerne og hjerte, Elsebeth Tank om Lederen, nu som filosof og Lars Goldschmidt om Samtale der gør andre større.

Kirkeby er en af de få danske filosoffer, der har leveret en nyskabende tankekraft.

Overraskende smidigt bevæger han sig fra antikkens tænkning med udgangspunkt i Aristoteles’, Platons tænkning til at skrive om samtidens kommunale strukturreform. Festskriftet indeholder en oversigt over Fogh Kirkebys publikationer. Alene på dansk er udkommet 27 bøger.

Vil drille og udfordre
De 25 bidragydere til bogen Filosofiske stemmer bærer hver især på særegne erindringer om første gang, de så og hørte Ole Fogh Kirkeby. Bidragyderne har ikke ønsket at lancere et tilbageskuende kludetæppe. De ønsker med egne ord at drille og udfordre – og frem for alt byde på kritiske fortolkninger af Kirkebys tankesæt.

Bogen falder i tre afdelinger:
1) Begivenhedens og kroppens tænker
2) Intermezzo
3) Ledelsesfilosofi

Bogens komposition er kontrapunktisk, og du kan læse afsnittene springende og selektivt, som du ønsker. Til sidst i bogen er et CV over Ole Fogh Kirkeby samt en kortfattet oversigt over, hvem bidragyderne er. For at give et billede på bredden i bidragene, nævner jeg Hans Siggaard Jensen, der skriver om Virksomhedsetik som proces, Birgitte Rahbek om Sproget som magtens og herredømmets tjener og Peter Hanke om Ledelse og performance – musik i Center for Kunst og Lederskab. Forfatteren Søren Ulrik Thomsen bidrager med et digt, som gengives her:

Den dag jeg skal dø
må gerne være en tirsdag
(ugens tilfældigste dag)
i oktober, selvfølgelig – grå
af regn drivende skyer
så København kan ligne sig selv
i sin håbløse frakke.
I posten er der måske en hilsen
fra en jeg troede helt var forsvundet
plus et par breve
om betaling, dato og detaljer i teksten
som jeg så har sat mig til at besvare
med henblik på forsendelse snarest.
Og på køkkenbordet, glemt fra i morges,
står der sikkert en dyb tallerken
med sukrede havregryn hen langs kanten
så denne dag til forveksling ligner
en af dem, hvor det hele begyndte

Søren Ulrik Thomsen: Et digt

Læse-let udgave
Flere af bidragene til bogen er meget personlige. Blandt andet skriver Ole Dalsgaard i afsnittet Det anvendelsesorienterede lederskab, at intensiteten i Oles sprog og budskaber er hans styrke – og samtidig også hans svaghed. For mens de, der bruger energien på at forstå, fortolke og reflektere, oplever at blive en smule klogere på sig selv og deres lederskab, så er intensiteten også en barriere. Ikke alle orker at kaste sig ud i hans værker, ikke alle kan afse den nødvendige tid, og ikke alle kan leve med, at tingene skal tygges i små bidder. Og derfor er der mange, der kunne have glæde af Oles bedrifter – i første omgang blot i en læse-let udgave. Det er nemlig synd for den del af dansk erhvervsliv, der fortsat har Ole til gode.

Deres anmelder er enig i Ole Dalsgaards synspunkter, men til de, der endnu ikke har læst Ole Fogh Kirkebys bøger vil jeg anbefale den nyeste Menneske & Leder, der er skrevet sammen med Poula Helth. Den er langt mere tilgængelig end den første bog, jeg kastede mig over i 1997 Ledelsesfilosofi. Et radikalt normativt persepktiv. Selvom det var begrænset, hvad jeg forstod dengang, har jeg hørt til Fogh Kirkebys fanskare lige siden. Jeg kan lide at blive udfordret tankemæssigt. Og det gør bliver man af Ole Fogh Kirkeby. Tillykke til fødselaren og til forfatterne bag hyldestbogen – den er ikke så ringe endda!

Steen Nepper Larsen, Alexander Carnera & Martin Fuglsang (redaktion): Filosofiske stemmer. Forlaget Samfundslitteratur.
Pris: 375 kroner.

Download afsnittet fra bogen skrevet af professor Steen Hildebrandt: Ledelse med hjerne og hjerte. Fra det økonomiske til det spirituelle menneske. Afsnittet bringes med tilladelse fra forlaget og Steen Hildebrandt.