Mit Lederne

Ledelse i Dag - Oktober 2006

Socialt ansvar trods uenigheder

01. oktober 2006

Miljø, minoriteter og menneskerettigheder. Usikkerheden og uklarheden om, hvad begrebet Corporate Social Responsability (CSR) egentlig dækker over, vokser nærmest proportionalt med de områder, som påvirkes af socialt ansvar. Og mere afklaret bliver man næppe af at lytte til både de politiske højre- og venstrefløje, der fra hver deres standpunkt angriber CSR.

Mette Morsing er forfatter til denne klumme samt til en ny bog om CSR. Hun påpeger, at usikkerheden både er en styrke og en svaghed. En styrke, fordi etikken som aldrig før er på dagsordenen i møderne på direktionsgangen og i bestyrelseslokalerne. En svaghed, fordi mange virksomheder bruger usikkerheden som dække for intet progressivt at foretage sig.

Mette Morsing opfordrer virksomhederne til ikke at lade sig lamme af kritiske røster. Der er behov for, at CSR finder sin plads i det moderne samfund, påpeger hun.

Af Ph.d., associate professor Mette Morsing
E-mail: lid@lederne.dk

Vil du have mere indhold som dette?