Modige chefer blogger

Kære læser!

Weblog vil betyde en revolution af måden, vi kommunikerer internt og eksternt i en virksomhed. Blogging blander formidling af virksomhedsrelevant stof med private informationer om bloggeren, hans familie og de medarbejdere, samarbejdspartnere og forbrugere, som er med i den dialogbaserede kommunikation i cyberspace.

Af Ulla Bechsgaard, ansvarshavende chefredaktør
lid@lederne.dk

01. november 2006

De første modige danske chefer, heriblandt årets leder, Lego’s Jørgen Vig Knudstorp, har kastet sig ud i den nye grænseoverskridende kommunikationsform. Bloggen er virksomhedens hukommelse i konstant bevægelse. Den har et enormt innovationspotentiale, fordi cheferne kan kommunikere direkte med forbrugere og medarbejdere. Kritik bliver opsamlet på en ny måde, og brugt rigtigt kan bloggen være med til at udvikle virksomhedens produkter og forbedre dens image internt og eksternt.

En anden ny tendens, som du kan læse om i denne udgave af ledelseidag.dk, er arbejdstagernes oprør mod det traditionelle karrierebegreb, der definerer karriere som en opstigning i det organisatoriske hierarki.

Vi har læst en ny amerikansk bog skrevet af de to forskere Lisa Mainiero og Sherry Sullivan. Hold øje med dem. De dokumenterer, at et stigende antal veluddannede kvinder med børn vælger i kortere eller længere tid at melde sig ud af arbejdsmarkedet. Samtidig er der en tendens til, at lidt flere amerikanske mænd bliver hjemmegående eller arbejder på nedsat tid.

Det er et oprør mod de muligheder og vilkår, som virksomhederne i øjeblikket tilbyder, mener forfatterne. Bogen beskriver en tendens væk fra holdningen: Succes i livet er lig med succes på arbejdsmarkedet. Uomtvisteligt en udfordring for cheferne at holde på de bedste medarbejdere, som rastløst vil have arbejdsliv, familieliv og personlige interesser til at hænge sammen.

Vi præsenterer også ny forskning om globalisering. Nu er det bevist, at internationale relationer og aktiviteter giver en virksomhed øget profit.

Især små og mellemstore virksomheder kan få noget ud af at knytte sig tæt til få globale kunder. En sådan tilknytning giver produktudvikling og er svær for konkurrenterne at efterligne.

God læselyst!