Omgivelsernes krav i en globaliseret verden

EU-projektet RESPONSE er det mest ambitiøse, internationale forskningsprojekt indenfor virksomheders sociale ansvar, CSR. Formålet er at undersøge multinationale selskabers syn på deres samfundsmæssige ansvar – og samfundets syn på de multinationale selskaber. Forfatterne af denne artikel deltager i den danske del af RESPONSE.

Af forfatterne Esben Rahbek Pedersen, ph.d. stipendiat og Peter Neergaard, professor, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School.
E-mail: lid@lederne.dk

01. maj 2006

Virksomheder bliver dagligt mødt med et utal af krav og forventninger fra omgivelserne. Kunderne kræver billige produkter, der er af høj kvalitet og produceret etisk ansvarligt. Fagforeninger og græsrodsorganisationer aktionerer for bedre arbejdsforhold. Samarbejdspartnere ønsker mere gennemsigtighed. Ejerne vil have et højere afkast. De ansatte mere i løn.

Alle disse krav og forventninger bliver kommunikeret igennem et stigende antal medier, som dagligt beretter om virksomheder, der handler uetisk eller direkte ulovligt.

Med andre ord betyder det at være virksomhed i dag, at man ikke længere kan skjule sig. Derfor er virksomheder nødt til at blive bedre til at opfatte og reagere på omgivelsernes pres og forventninger.  

RESPONSE projektet og lederes samfundsansvar
Et stort EU-projekt undersøger nu, hvordan nogle af verdens store multinationale selskaber møder omgivelsernes krav og forventninger. Det gælder blandt andet Shell, Unilever, Microsoft og IBM.

Projektet, kaldet RESPONSE, fokuserer specielt på, hvordan ledere opfatter deres ansvar over for forskellige samfundsgrupper, og om disse grupper deler denne opfattelse.

Desuden undersøger projektet, hvordan de multinationale selskaber håndterer uoverensstemmelser mellem deres aktiviteter og samfundets stigende krav om social og miljømæssig ansvarlighed. Endvidere kortlægges, hvordan virksomhederne generelt arbejder med ansvarlighed.

RESPONSE projektet benytter sig både af dokumentanalyser, lederinterviews og elektroniske spørgeskemaundersøgelser for at få det bedst mulige overblik over virksomhedernes holdninger og handlinger. Derfor stiller projektet krav om de deltagende virksomheders aktive støtte og medvirken til dataindsamlingen. Det er en forudsætning for at kunne opnå projektets ambitiøse målsætninger.

Forventede resultater
Projektet løber frem til midten af år 2007 og forventes at blive til stor gavn for virksomheder, der til daglig konfronteres med de skiftende regler, normer og forventninger i en globaliseret verden.

Resultaterne fra projektet vil blive præsenteret i både artikler, bøger og på konferencer verden over. Samtidig vil projektdeltagerne udvikle en række værktøjer, der kan forbedre virksomheders evne til at forstå og reagere på samfundets krav og forventninger.

Der vil også være nogle særlige privilegier for de virksomheder, der deltager i RESPONSE projektet. For eksempel vil virksomhederne modtage en detaljeret benchmarkingrapport, der sammenligner organisationen med de andre deltagere i projektet.

Desuden formidles resultaterne til de deltagende virksomheder, enten som et dagseminar i virksomheden eller et seminar for flere deltagende virksomheder på INSEAD. Virksomheden vælger selv, hvilken formidling de ønsker.

CBS – Handelshøjskolen i København – har foreløbig stået for projektets gennemførelse i Shell, Unilever og Novozymes.

Organisation og deltagere

 • RESPONSE projektet bliver planlagt og gennemført af en række velrenommerede europæiske forskningsinstitutioner. Det gælder bl.a. CBS, INSEAD, i Frankrig, Bocconi i Italien og Wharton i USA.
 • Deltagerne består af erfarne forskere, der repræsenterer en lang række forskellige discipliner; kvalitetsledelse, psykologi, strategi, innovation og entrepreneurship.
 • Interesserede virksomheder og andre, der gerne vil vide mere om RESPONSE projektet, kan gå ind på følgende link: RESPONSE
 • Alternativt kan man kontakte professor Peter Neergaard på telefon 38 15 24 04 eller mail: lid@lederne.dk

Virksomhedens sociale ansvar (RESPONSE)
Projektbeskrivelse:
Projektet har til formål at sammenligne omgivelsernes forventninger til virksomhedens sociale ansvar og sammenholde det med den enkelte virksomheds fortolkning af dette ansvar. Desuden vil projektet undersøge, hvordan virksomheden kan håndtere de stadig stigende krav til social ansvarlighed. Sidstnævnte vil ske ved at udvikle en ”værktøjskasse”, der kan forbedre virksomhedernes evne til at forstå og reagere på omgivelsernes krav. Helt konkret har projektet følgende delelementer:

 • Analyse af multinationale selskabers egen forståelse af deres sociale ansvar og vurdere hvorvidt denne definition adskiller sig fra deres omgivelsers krav og ønsker.
 • Analyse af industriens indflydelse på virksomheden og omgivelsernes fortolkning af det sociale ansvar.
 • Analyse af de institutionelle strukturers indflydelse på om virksomheden fremstår som legitim over for interessenterne. 
 • Analyse af den interne håndtering af viden om interessenternes sociale forventninger til virksomheden. 
 • Test af muligheden for at påvirke ledelsens værdier, normer og adfærd i forhold til det sociale ansvar. 
 • Udvikling af værktøjskasse der kan forbedre virksomhedens forståelse af og respons på omgivelsernes krav til social ansvarlighed.

Projektets deltagere
En række prominente forskningsinstitutioner er ansvarlige for projektets planlægning og gennemførelse:

 • Handelshøjskolen i København
 • INSEAD, Fontainebleau, Frankrig
 • The Wharton School, Philadelphia, USA
 • Haute Etudes Commerciales (HEC), University Geneva, Schweiz
 • Corporate Meditation (CM), Bruxelles, Belgien
 • Universita Commerciale Luigi Bocconi (UCLB), Milano, Italien
 • International Business Leaders Forum (IBLF), London, England
 • Leon Kozminski Academy (LKA), Warszawa, Polen
 • International Institute for Sustainable Development (IISD), Geneve, Schweiz
 • Common Sense (CS), Antwerpen, Belgien

Projektet er støttet af EU kommissionen.

Om Peter Neergard og Esben Rahbek Pedersen

PeterneergardPeter Neergard:
Professor, MSc., PhD. ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS.
Forsker blandt andet i virksomheders sociale ansvar, miljøledelse og kvalitetsstyring.
Har blandt andet publiceret Social Ansvarlighed – fra Idealisme til Forretningsprincip sammen med Helene T. Djursø på forlaget Academica, København 2006

EsbenrahbekEsben Rahbek Pedersen:
PhD. stipendiat ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS. •Forsker blandt andet i virksomheders sociale ansvar, Corporate Citizenship og globalisering.