Begivenhedsledelse og Handlekraft

Anmeldelse af Ole Fogh Kirkebys nyeste bog Begivenhedsledelse og handlekraft  – opfølgeren til successen Det nye lederskab. Den nye bog er blandt meget andet en bagvendt rejse i begreber.

Omtalt af: Af Ulla Bechsgaard, mediechef
lid@lederne.dk
 

30. april 2006

Ole Fogh Kirkeby tager i sin nye bog Begivenhedsledelse og Handlekraft læseren med på en rejse ind i begreberne: begivenhed og handlekraft. Med den klassiske filosofi som forståelsesramme skaber han et reflektionsrum for den leder, der vil arbejde seriøst med sin ledelsespraksis.

Han opfordrer ledere til at forholde sig til egne grundindstillinger og grundstemninger gennem refleksion og dialektisk dialog. 

Livet består af begivenheder, som vi ikke kan få til at stå stille. Vi må løbe op på siden af begivenheden, og holde den fart den sætter. Vi må gå ind på begivenhedens betingelser, og vi må ifølge Kirkeby udvikle en ekstra sans, sansen for begivenheden: begivenhedssansen.

At gå ind i begivenheden kræver handlekraft. I en ledelsessammenhæng er handlekraften afgørende, for det er gennem den, vi får ting til at ske, som vi har sat os som mål. Det er lederens opgave at skabe en atmosfære af handlekraft. Handlekraften er det, der sætter alt i gang.

At tage begivenheden på sig
En populær udlægning af Fogh Kirkebys argumentation er, at lederen må træde ind i begivenheden og tage den på sig. Lederen skal i gang på træningsbanen, og dialogen er uomtvistelig – både den indvendige dialog, som lederen konstant har i gang med sig selv, og dialogen med andre.

Det græske drama gjorde dialogen til teatrets grundform ved at stille et kor op foran de enkelte hovedpersoner. Koret kommenterer replikkerne og handlingerne med enkelte stemmer og griber undertiden ind i handlingerne, men optræder også gennem flerstemmige sange. I sangene blev de handlende personers tilstand eller selve handlingen gjort til genstand for medfølelse og sympati.

Stræben efter det gode
Ligesom i forfatterens tidligere bøger, blandt andet Det nye Lederskab argumenterer Fogh Kirkeby også i denne bog for, at kun erkendelsen og virkeliggørelsen af det gode kan gøre et menneske lykkeligt. Lederen gør en forskel for medarbejderne og virksomheden, hvis han stræber efter idealet om det retfærdige og det gode.

Bogen indeholder en protreptisk spørgevejledning. Det græske begreb protreptik har at gøre med ”at vende mod”. Begrebet betyder læring gennem begivenheden, forstået som et møde med et andet menneske, der tilskynder os til at tage vort liv op til revision.

Lederjobbets livsmening
At få lederen til at reflektere er tydeligvis bogens væsentligste budskab.

Forfatteren udfordrer læserens grundholdninger ved spørgsmål som:

  • Hvad giver livsmening ved lederjobbet?
  • Registrerer du andre menneskers måde at give deres liv mening på?
  • Har organisationer grundindstillinger?

Fogh Kirkeby har en omfattende foredragsvirksomhed i såvel private virksomheder som i offentlige institutioner. Hvert af bogens afsnit har stof til en god diskussion.

Læs blot her fra afsnittet At tale ærligt til sig selv, hvor forfatteren skriver om selvironi: Selvironien er at betragte som en næsten uundværlig ”skole” for kommende ledere.

Men det vigtigste ved selvironien er, at den ikke kan fastholdes i længden. Den er en passage, en femdøgnsfeber. En forberedelse til et nyt liv.

 


 

Ole Fogh Kirkeby: Begivenhedsledelse og handlekraft. Børsens Forlag. Pris: 460 kroner ISBN: 87-7664-110-4

Bogens opdeling
Bogen består af fire dele:

  • Begivenhedsledelsens dimensioner og begrebet handlekraft. 
  • Begivenhedsledelse og kontrol
  • Den dialektiske dialog og intimteknologierne
  • Protreptikken

Om Ulla Bechsgaard

Ulla Bechsgaard er mediechef i Ledernes Hovedorganisation, ansvh. chefredaktør for magasinet Lederne og www.ledelseidag.dk.

Har tidligere arbejdet som programmedarbejder og redaktør i DR og som lektor på Danmarks Journalisthøjskole.

Medforfatter til bogen Ikke et ord om ytringsfrihed.

Skriver om forandringsledelse på redaktioner på www.cfje.dk