Nyt perspektiv på kapitalfonde og værdier

Kære læser!  

Hvis du hører til blandt de ledere, der mener, at kapitalfonde er store og stygge, så vil du i denne udgave af Ledelseidag.dk blive udfordret grundigt. De private kapitalfonde er industriens nye magthavere, og ifølge en af verdens førende forskere på området er det absolut ingen ulempe, at kapitalfondene har gjort deres indtog i Danmark senest med opkøb af TDC og ISS.

Kapitalfonde lever af at købe virksomheder, slå dem sammen, effektivisere og udvikle for derefter at sælge dem igen. Du har måske spurgt dig selv, om den ekstra værdi, der skabes i virksomhederne, ikke blot er varm luft.

Af Ulla Bechsgaard, ansvarshavende chefredaktør
E-mail: lid@lederne.dk

01. august 2006

Det er der imidlertid ikke tale om, hvis vi skal tro den tyske strategiprofessor Oliver Gottschalg fra den ansete franske business-skole HEC. Det er lykkedes Ledelseidag.dk at få et interview med Gottschalg, som har analyseret hundreder af internationale opkøb – og den anerkendte forsker er ikke i tvivl: buyout skaber ekstra værdi, fordi virksomheden bliver udsat for et chok, uduelige ledere bliver skiftet ud, og virksomheden bliver langt bedre til at fokusere på sine kerneopgaver.

Et andet varmt ledelsesemne – værdibaseret ledelse – bliver angrebet fra flere forskellige vinkler i dette elektroniske tidsskrift. Begrebet fik fodfæste i Danmark i 1995, da en gruppe forskere med Verner C. Petersen i spidsen oprettede CREDO – et center ved Handelshøjskolen i Århus, der forsker i etik. Siden dengang er det gået rigtig stærkt. Værdibaseret ledelse har afløst den klassiske, synlige og stærkt styrende ledelse i en lang række danske virksomheder. I krise kommer den værdibaserede ledelse imidlertid til kort, i hvert fald hvis værdierne ikke er implementeret i hele organisationen. Spritnye forskningsresultater fra ph.d. Mona Agerholm Andersen fra Handelshøjskolen i Århus sætter et overraskende perspektiv på værdibaseret ledelse.

Også ledelsesadjunkt, cand.teol. Keld Hvolbøl Rasmussen, sætter spørgsmålstegn ved værdibaseret ledelse og andre moderne ledelsesretninger som selvudvikling og empowerment. Ledelse fremstilles ofte i litteraturen som let. Ledelse – især offentlig ledelse – er ifølge Hvolbøl Rasmussen imidlertid krævende, besværlig og konfliktfyldt. I et essay ”Ledelse som friktionsfrit Utopia” argumenterer skribenten for, at den gode leder er den, der tager sin ledelsesautoritet på sig og tør konflikt.

Vi spotter også et par nye spændende ledelsesbøger. En bog af blandt andre Majken Schultz om anden bølge af corporate branding og en bog med det aktuelle emne, internationale, militære operationer, bliver anmeldt.

God læselyst!