Store gevinster ved at arbejde med sociale netværk

Af Thure Kjær
E-mail: lid@lederne.dk

31. marts 2006

Virksomheder, der arbejder aktivt for at optimere de sociale netværk i organisationen, høster fordele på mange fronter. Værktøjerne findes, men danske virksomheder er først nu ved at se vigtigheden af dem, forklarer netværksforsker Christian Waldstrøm.

Skoleeksemplet på, hvad Christian Waldstrøms forskning går ud, dukker hurtigt op lige under vores egne næser, da Ledelse i Dag kommer på besøg. Forskeren arbejder på Handelshøjskolen i Aarhus men har kontor i en række bygninger på Haslegårdsvej, som ligger knap to kilometer fra Handelshøjskolens hovedbygninger i Århus. Endvidere er hans kontor placeret i underetagen og for bunden af en snørklet gang.

Christian Waldstrøm forklarer, at var han ikke opmærksom på hvor aparte placeringen af hans kontor er, kunne det ende med at isolere ham, og det ville uden tvivl gå ud over hans arbejde. Løsningen var et par småændringer i de fysiske rammer for at sikre, at han ikke gled helt ud af kontormiljøet.

- I min situation er det helt små ændringer der skulle til, for at placeringen af mit kontor ikke er blevet et problem: Vi har tænkt over, hvor kaffemaskiner, vandkølere og kopirum er placeret, og på den måde sørger jeg for, at mine kolleger og jeg får mødt hinanden i det daglige. Risikoen er, at en medarbejder sidder fast i nogle strukturer, som ikke kan ændres, og det vil have store konsekvenser for arbejdskvaliteten, siger Christian Waldstrøm.

Små faktorer giver gevinster
Ifølge Christian Waldstrøm er der mange gevinster at høste ved at optimere den sociale netværksdannelse gennem manipulering af små faktorer som antallet af vandkølere og fælles kaffefaciliteter.

- Tag eksemplet, hvor en medarbejder i salgsafdelingen og en medarbejder i udviklingsafdelingen binder et socialt bånd på deres arbejdsplads, fordi de tilfældigvis spiser frokost sammen hver dag. På den måde kan salgsafdelingen pludselig være løbende informeret om det arbejde, der foregår i udviklingsafdelingen og vice-versa – uden at det har krævet en lang række fællesmøder, siger han.

Eksemplet er langt fra tænkt. Gennem sit arbejde med Social Network Analysis, SNA, har Christian Waldstrøm talrige eksempler hvordan de gevinster, man kan høste ved at arbejde med social netværksdannelse:

- Ved at lave netværksanalyser tegner man et røntgenbillede af virksomheden. Det giver lederne en indsigt, de under normale forudsætninger ikke har. De er jo selv viklet ind i netværket og derfor ser de ikke mønstrende i netværkene.

På praktisk niveau
Et af eksemplerne er fra en større bank, hvor netværksanalysen viser, at flere afdelinger har aktiv kommunikation og vidensdeling om kunder, men at der er meget færre bånd i mellem de forskellige afdelinger. Det kan være, fordi kommunikationen kun foregår mellem afdelingslederen, og hvis de sociale netværk blev styrket, ville det styrke begge afdelinger.

- I undersøgelserne af en virksomheds sociale netværk har jeg været helt nede på det praktiske niveau og spurgt hver enkel medarbejder hvem de kommunikerer med, hvordan de trækker på deres kontakter, hvilke typer kontakter det er og hvilket køn. På den måde får vi en funktionel analyse af, hvordan virksomhedens netværk ser ud.

Enkel styring af netværk
De mekanismer, der udvikler netværk i en organisation, skifter fra virksomhed til virksomhed, men Christian Waldstrøms væsentligste pointe er, at de nogle gange kan styres med ret banale værktøjer, som kantinefaciliteter, placering af skriveborde og arbejdsstationer eller kaffe- og vandstationer.

Det handler oftest om at finde mønstret i, hvilke barrierer, der forhindrer en effektiv deling af viden i de sociale netværk, og ifølge Christian Waldstrøm er det ikke altid helt intuitivt:

- Det kan være alt fra at folk er placeret for langt fra hinanden i en stor bygning, at to faggrupper mangler en faglig respekt til at ledelsesstrukturen forhindrer uformelt samarbejde på tværs af afdelingsgrænser. Derfor er løsningen ikke altid bare team building kurser, koordineringsmøder, firmafester, formelle netværk eller andre tiltag som bliver hevet ned fra hylden. Hvad der er brug for afhænger af, hvad der kendetegner organisationens netværk i dag, siger Christian Waldstrøm.

Om Christian Waldstrøm

ChrwaldstNetværksforsker Christian Waldstrøm