Oversigt over Novo Nordisks bæredygtighedsrapporter 1994 2005

Oversigt over Novo Nordisks bæredygtighedsrapporter 1994-2005.

Af Per Thygesen Poulsen, civiløkonom og journalist
E-mail: lid@lederne.dk

01. april 2006

1994: Miljørapport over mål og resultater inden for miljøstyring, med et Eco-Productivity Index over forbrug af råmaterialer, vand og energi i forhold til produktionen, livscyklus for et produkt, mængden af dyreforsøg og antallet af medarbejderulykker.

1995: Miljørapport som 1994.

1997: Miljø & Bioetik Rapport. Afsnit om miljøledelse, miljøpræstation, arbejdsmiljø og bioetik.

1998: Miljø & Bioetik Rapport, indeholdende koncernmiljørapport, fabriksrapporter, arbejdsmiljørapport og bioetikrapport.

1998: Social Report. Et første samfundsregnskab over koncernen verden over, dels over sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår, dels over udvikling af mere selvstændigt gruppearbejde, af menneskerettigheder og uddannelse.

1999: Værdier i praksis. Miljø- og socialrapport 1999.

2000: Værdier i et globalt perspektiv. Novo Gruppens Miljø- og socialrapport  2000. Da denne rapport dækker det år, hvor virksomheden blev spaltet i to, Novozymes og Novo Nordisk, dækker den begge virksomheder.

2001: Dialog om dilemmaer, Rapportering på den tredobbelte bundlinje

2001: De vigtigste mål og resultater inden for såvel økonomi som miljø, socialt ansvar og samfundsforhold af betydning for virksomheden.

2002: Bæredygtighedsrapport 2002, udgivet sammen med den Finansielle Årsrapport..

2003: Being There, Bæredygtighedsrapport 2003, også udgivet sammen med den Finansielle Årsrapport.

2004: Årsrapport, en integreret årsrapport over økonomiske, sociale og miljømæssige resultater, understøttet af en online-rapport, der giver yderligere informationer og data om virksomhedens samfundsøkonomiske fodspor, miljømæssige og sociale præstation.

2005: Novo Nordisk Årsrapport. Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2005. For anden gang en fuldt integreret rapport med et finansielt og et ikke-finansielt koncernregnskab for 2005 med fokus på adgang til sundhed, innovation, globalisering og forretningsetik. 

Fakta om Novo Nordisks internationale aftaler

Novo Nordisk har underskrevet det internationale handelskammers Business Charter for Sustainable Development, som er basis for Novo Nordisks miljøpolitik, og FN’s Global Compact, der med sine ti principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption sætter rammer for at efterleve reglerne inden for disse områder. Desuden har Novo Nordisk forpligtet sig til at støtte FN’s Menneskerettighedserklæring og FN’s Biodiversitetskonvention.