Netværk skal passes og plejes

Den nyeste forskning inden for brugen af netværk peger på, at det i dag ikke længere er tilstrækkeligt at have et netværk. Netværket skal analyseres, trimmes og optimeres. Ellers kan det ende med at gøre mere skade end gavn, fortæller den danske netværksforsker Christian Waldstrøm.

Af Thure Kjær
E-mai: lid@lederne.dk

01. april 2006

- En af de grundlæggende forudsætninger for, at en persons netværk kan udvikle sig er, at man sørger for at trimme det. Ligesom ved skovbrug skal man sørge for at skove ud i sit netværk, før det kan udvikle sig og vokse.

Udmeldingen kommer fra ph.d. Christian Waldstrøm, som er adjunkt og forsker i netværk på Handelshøjskolen i Århus. Han har gennem de seneste fem år forsket i netværk, både på det individuelle plan og netværksdannelser i organisationer.

Han fortæller, at meget af den forskning er uopdyrket land i Danmark. Status i Danmark er, at de eksisterende værktøjer til analyse og optimering af netværk først nu bevæger sig ud over forskerstadiet.

- De lande der er længst fremme indenfor forskning i netværk er USA og Holland. I Danmark er vi ved at komme med, men der er stadig et stykke vej før resultaterne af vores forskning vinder indpas i erhvervslivet.

Mange fejlopfattelser af netværk
Fordi forskning i netværk ligger på et så tidligt stadie i dag, peger Christian Waldstrøm på en række gængse budskaber om netværk, som i dag er blevet overhalet indenom. For eksempel at netværket er en genvej til de gode jobs.

- Det har hidtil været et meget let sælgeligt budskab, at netværket er den hurtige vej til en karriere. Det mener jeg er fejlagtigt, fordi det er svært at navigere uafhængigt af sit netværk. En persons netværk afspejler, hvem personen er. Det skaber ikke en ny person. På den måde kan man sige at det ikke er netværket, der skaber personen – netværket afspejler bare den person, man er.

Netværket skal egen-analyseres
Christian Waldstrøm peger på, at man i dag skal arbejde aktivt med sit netværk, for at det kaster resultater af sig. Et af redskaberne til det er at lave en analyse af sit netværk.

- Det er vigtigt at huske på, at netværket ikke er en statisk størrelse. Derfor er det vigtigt at lave en egenanalyse af sit netværk, for at finde ud af hvor og hvordan det skal optimeres. Det er en kompliceret succes, som kræver selverkendelse, fordi man skal være ærlig overfor sig selv. Hvis dit netværk er tyndt og ikke særligt brugbart, skal man overveje at det kan det være, fordi du som person ikke har haft meget at byde på, når du netværker. For at komme ud af den situation skal man helt nede på det konkrete plan analysere hvorfor netværket er, som det er, ved at stille sig spørgsmålene: Er jeg åben nok, når jeg er sammen med kollegerne. Husker jeg at spise i kantinen i stedte for at tage frokosten på kontoret, husker jeg at tage tid til at spørge de andre om deres opgaver og arbejde osv, siger han.

Pas på med isolering
En af de faldgrupper Christian Waldstrøm har bemærket, er tendensen til at isolere sig i sit netværk. Typisk søger man sammen med personer, som har samme stilling, uddannelse eller interesser, som sig selv. Eller køn:

- Kvinder har en tendens til at søge sammen i netværk, og det åbner en risiko for, at man lukker sig selv inde. Mænd har samme tendens. De isolerer sig bare primært indenfor deres stillinger eller uddannelser: Ingeniører kommer sammen med ingeniører og mellemledere med mellemledere. Uanset om man er en mand eller kvinde, giver det samme ulempe, fordi man ender med at bruge rigtig mange kræfter på to forskellige netværk: Det uformelle støttenetværk og det mere typiske karrierenetværk.

Løsning: Det mangfoldige netværk
Christian Waldstrøm konkluderer, at vejen til succes set i lyset af netværk ikke er at have så mange relationer som muligt. Vejen frem er tværtimod at få mange stærke bånd på lidt længere afstand.

- Pointen er at det ikke er størrelsen af netværket, der betyder mest. Det er nærmere kvaliteten af de kontakter, netværket indeholder. Et stort netværk er ikke nødvendigvis en fordel at have, blandt andet kan det være meget svært at honorere de småtjenester, som det at have et netværk fører med sig. Resultatet af det er, at netværket bliver udhulet. Derfor skal man sikre sig at ens netværk ikke vokser sig større end man stadig kan udvikle relationerne. Det gør man ved konstant at luge ud i det, forklarer Christian Waldstrøm.

Nødvendigt at luge ud i netværket
- Det er vigtigt at have for øje at det er fuldt legitimt at lukke forbindelser. Problemet med det store netværk er, at nogle kontakter nemt kan blive en tabskonto. Jeg vil gå så vidt at sige, at de personer der er nået længst i erhvervslivet er dem, der har mestret at strømline deres netværk. Det er hårdt at sige, men nogle gange skal man tænke på om man har personer i sit netværk som det er bedst ikke at være forbundet med, slutter han.

Forsker i netværk og ph.d. ved Handelshøjskolen i Aarhus, Christian Waldstrøm, identificerer tre områder, man skal fokuserer på, når man arbejder med sit netværk.

  1. Pas på med at dit netværk ikke lukker sig om sig selv. Det kan ske ved at man altid netværker med de samme personer eller ved at netværke med personer af samme udannelse eller i samme stilling som en selv.
  2. Lad være med at tro at netværket er den eneste genvej til at komme fremefter. Christian Waldstrøms peger på at ens netværk afspejler ens kompetencer, de skaber ikke nye.
  3. Det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er kvaliteten af de kontakter man har, som giver et stærkt netværk.

Fakta om forskning i sociale netværk på arbejdspladsen

  • Gennem de seneste årtier har mange virksomheder oplevet gode resultater ved at ændre deres organisation hen mod færre hierarkiske niveauer og en højere grad af uddelegeret ansvar. Hvor der før blev styret ved hjælp af detaljerede arbejds- og procesbeskrivelser, kræver en stadig mere kompleks virkelighed, at medarbejderne samarbejder om at nå deres mål på eget initiativ.
  • En følgevirkning af disse omstruktureringer er, at koordination, vidensindsamling og samarbejde ofte foregår gennem sociale netværk – de netværk som udgøres af de sociale relationer mellem organisationens medlemmer. At forstå, understøtte, udbygge, effektivisere og udnytte organisationens sociale netværk er af stigende vigtighed for langt de fleste organisationer.
  • Undersøgelser viser, at mennesker ofte anvender deres sociale netværk som deres væsentligste bindeled til information, ny viden og problemløsning. Effektive sociale netværk bidrager således til et mere effektivt samarbejde samt en mere effektiv vidensdeling og problemløsning. Omvendt opleves det alt for ofte, at sociale netværk ikke fungerer optimalt eller at ledelsen ikke forstår at bruge de netværk, der allerede eksisterer.

Kilde: Christian Waldstrøm

 

Om Christian Waldstrøm

Christian Waldstrøm er 30 år gammel, ph.d. og adjunkt ved Institut for Ledelse, Handelshøjskolen i Århus. Hans forsker i netværk, primært betydningen af forskellige former for netværk i virksomheder og benytter Social Network Analysis (SNA) til at afdække betydningen af videns- og sociale netværk.

Du kan læse mere om hans arbejde på http://asb.dk/staff/cwa herunder læse hans artikel: "Sociale netværk - virksomhedens strategiske ressource".