Det tredobbelte ansvar for afkast, miljø og samfund

Tolv års indsats for styring efter den tredobbelte bundlinje har ført til rekordresultater for Novo Nordisk på alle tre områder.

Af Per Thygesen Poulsen, civiløkonom og journalist
E-mail lid@lederne.dk

01. april 2006

Et smukt økonomisk resultat kan glæde aktiemarkedet. Men det er ikke altid nok. Tilsyneladende smukke resultater kan være opnået på bekostning af miljøet og samfundet.

For kortsigtede spekulanter er det måske uvæsentligt. Men for langsigtede investorer vil et sådant regnskab ikke være bæredygtigt, selv om virkningen på virksomhedens image og goodwill først efterhånden vil slå igennem i økonomien.

Derfor er det en sejr for bestyrelsesformand Mads Øvlisen at kunne aflevere sin årsrapport som afgående koncernchef for Novo Nordisk A/S med resultater, som dokumenterer, at sociale og miljømæssige resultater ikke opnås på aktionærernes bekostning, men kan kombineres med et finansielt resultat som er det bedste i koncernens historie.

Det sker efter det princip som er døbt The Triple Bottom Line, på dansk Den tredobbelte bundlinje.

Det er ikke kun en regnskabsform, men et værdibaseret ledelsesværktøj, som indebærer, at virksomheden tilstræber at gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk, miljømæssig og socialt ansvarlig måde. Det skal sikre, at der i beslutningsprocessen tages hensyn til alle tre dimensioner, og at virksomheden:

  1. målsætter,
  2. registrerer og
  3. afrapporterer sine finansielle, sociale og miljømæssige præstationer.

En trinvis vej til succes
Efter de første miljørapporter har Novo Nordisk trinvis udbygget sin rapportering, som til slut er indgået i den årlige regnskabsberetning.

For at identificere de vigtige fokusområder inden for begrebet bæredygtig udvikling iværksatte koncernen programmet Values in Action. Virksomheden har siden udbygget dette i en dialog med sine mange interessenter.

Ikke kun aktionærer, interesseorganisationer (NGO’er), myndigheder og medier, men også medarbejderne, hvoraf mange samtidig er aktionærer i virksomheden, men også kan være naboer til fabrikkerne, socialt aktive i lokale foreninger og så videre.

Elementer fra engagementet i bæredygtig udvikling indgår i Novo Nordisks tilgang til god selskabsledelse og er rammen for et ledelsessystem, hvor strategiske målsætninger, delmål og indikationer bestemmes, overvåges og vurderes.

Bæredygtighed giver bonus
Indsatsen for regnskab over den tredobbelte bundlinje har ikke kun været velgørenhed.

- Efter at Dow Jones har etableret et indeks over selskaber som følger den tredobbelte bundlinje, har vi fået dokumenteret, at disse virksomheder har bedre resultater end selskaber i det almindelige Dow Jones indeks. Aktionærernes interesser bliver bedre tjent, når man ikke kun styrer efter aktionærinteresser, sagde koncerndirektør Lise Kingo til Berlingske Tidende i 1998.

Denne erfaring blev mere end bekræftet ved Novo Nordisks aflæggelse af årsberetningen for 2005.

- Det føles som om vi kan gå på vandet, sagde adm. dir. Lars Rebien Sørensen, da han fremlagde et regnskab som viste fremgang, både økonomisk, samfundsmæssigt og i forholdet til miljøet. Både omsætning og årsresultat var rekorder for koncernen, som kvitterede med at fordoble udbyttet til aktionærer samtidig med at man udvidede tilbagekøbet af egne aktier og afsatte yderligere penge til forskning og udvikling.

Fra pioner til State of the Art
Regnskab for regnskab, rapport for rapport har Novo Nordisk udviklet sin årsberetning, som nu repræsenter det ypperste af, hvad man internationalt er nået frem til i rapporteringen over The Triple Bottom Line.

Selskabets bestyrelse har kvitteret for Mads Øvlisens indsats med et beløb på en million kroner beregnet på videre forskning i virksomheders samfundsansvar. Det er samme område, som han nu følger op på som adjungeret professor ved CBS.

Denne forskning vil kunne understøtte den fremtidige udvikling af The Triple Bottom Line, ikke kun hos Novo Nordisk, men i Danmark, og i EU og resten af verden.

- Jeg er overbevist om, at det er et område, hvor vi internationalt kan gøre en forskel, sagde Mads Øvlisen ved sin sidste generalforsamling som formand for Novo Nordisk.