Mit Lederne

Ledelse i Dag - november 2005

Brug internettet til internationalisering og få succes!

Virksomheders internationalisering har været genstand for megen forskning og teoridannelse, men ifølge artiklens forfattere, Svend Hollensen og Niels N. Grünbaum fra Syddansk Universitet, eksisterer der kun få overvejelser om, hvilke konsekvenser og muligheder internettets tilstedeværelse har for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Hollensen og Grünbaum har derfor (sammen med DI og InterResearch) foretaget en undersøgelse blandt de danske SMV'er.

Undersøgelsen viser ikke blot, at danske SMV'er i betydeligt omfang anvender internettet til internationalisering, men også at det kan aflæses positivt på bundlinjen. De to forskere har analyseret udviklingen i forhold til eksisterende internationaliseringsteorier og kan konkludere, at selv nyere teorier, der har indarbejdet internettets betydning, ikke er fyldestgørende til at forklare den faktiske udvikling.

Af Svend Hollensen og Niels N. Grünbaum

01. november 2005

Vil du have mere indhold som dette?

Ledelse i Dags nyhedsbrev

Modtag artikler, videoer og nyheder fra Ledelse i Dag direkte i din indbakke 10 gange om året.