Tilbage til oversigten

Obligatoriske fag på akademiuddannelsen

De obligatoriske moduler giver dig ny viden og værktøjer, som du kan implementere direkte i dit daglige lederjob.

Hvert obligatoriske modul afholdes som tre gange to dages intensiv undervisning med vejledning undervejs og strækker sig over 2-3 måneder. De tre obligatoriske moduler er:

Ledelse i praksis
Organisation og arbejdspsykologi
Det strategiske lederskab

 

Vær opmærksom på, at du også har mulighed for at tilmelde dig den fulde akademiuddannelse og derved opnå en samlet rabat.

Tilmeld dig nu

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i ledelse tager du typisk ved siden af dit job i løbet af 2-3 år. Uddannelsen giver adgang til en diplomuddannelse.

Uddannelsens opbygning:

Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
To valgfrie moduler (20 ECTS)
Et obligatorisk afgangsprojekt (10 ECTS)

 

Hvert modul består af 3 x 2 dages kursus, sparring og en afsluttende eksamen.

Undervisning på højt niveau

Vores undervisere har alle mange års erfaring med ledelse på højt niveau. De er opdateret på den nyeste faglige viden og inddrager konkrete eksempler i undervisningen.

I selve undervisningen omsætter vi teoretiske modeller til praktiske redskaber, som du både træner i undervisningen og i din ledelse hjemme i virksomheden. Mellem modulerne arbejder du med opgaver og deltager i en studiegruppe. Det sikrer, at du anvender din nye viden i din hverdag.

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelse i ledelse skal du have gennemført en adgangsgivende uddannelse på niveau med en erhvervsuddannelse. Desuden skal du have to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, er det stadig muligt at blive optaget på baggrund af dine reelle kompetencer.


Pris

Pris for et fagmodul: 17.300 kr.
Pris for de 3 obligatoriske fagmoduler: 41.300 kr.
Pris for hele uddannelsen: 79.300 kr. (der betales i 3 rater)

Mulighed for økonomisk tilskud

Hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse vil du have mulighed for at søge to former for tilskud til din uddannelse.

1. Omstillingsfonden

Ordningen er et resultat af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-  og videreuddannelse, som regeringen indgik med bl.a. Ledernes Hovedorganisation i oktober 2017. Her vil man i de kommende år kunne få op til kr. 10.000,- årligt i tilskud til efteruddannelse.

2. SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Alle vores akademifag er SVU-berettigede (statens voksenuddannelsesstøtte). SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har  IBA, CPH Business og  Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

 

    CPH Business     

 

 

Datoer i København - opstart efterår 2019

Modul 1  - Ledelse i praksis
Undervisning følgende dage:
30. september - 1. oktober 2019
24. - 25. oktober 2019
8. - 11. november 2019

Eksamen 25. og 26. november 2019 
 
Modul 2 – Organisation og arbejdspsykologi
Undervisning følgende dage:
13. - 14. januar 2020
23. - 24. januar 2020
17. - 18. februar 2020

Eksamen 9. og 10. marts 2020
 
Modul 3 - Det strategiske lederskab
Undervisning følgende dage:
29. - 30. april 2020
11. - 12. maj 2020
10. - 11. juni 2020

Eksamen 25. og 26. juni 2020

Datoer i Kolding - opstart efterår 2019

Modul 1 - Ledelse i praksis:
10. - 11. september 2019
1. - 2. oktober 2019
22. - 23. oktober 2019

Eksamen 4. og 5. november

Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi:
7. - 8. januar 2020
21. - 22. januar 2020
4. - 5. februar 2020

Eksamen 3. og 4. marts 2020

Modul 3 - Det strategiske lederskab:
21. - 22. april 2020
5. - 6. maj 2020
19. - 20. maj 2020

Eksamen 16. og 17. juni 2020

Datoer i København - opstart forår 2020

Modul 1 - Ledelse i praksis
27. - 28. februar 2020
16. - 17. marts 2020
31. marts - 1. april 2020

Eksamen: 23. - 24. april 2020

Modul 2 - Organisation of arbejdspsykologi
10. - 11. august 2020
31. august - 1. september 2020
21. - 22. september 2020

Eksamen: 6. - 7. oktober 2020 

Modul 3 - Det strategiske lederskab
16. - 17. november 2020
1. - 2. december 2020
15. - 16. december 2020

Eksamen: 12. - 13. januar 2021

Datoer i Kolding - opstart forår 2020

Modul 1 - Ledelse i praksis
18. - 19. februar 2020
10. - 11. marts 2020
24. . 25. marts 2020

Eksamen 16. - 17. april 2020

Modul 2 - Organisation of arbejdspsykologi
25. - 26. august 2020
8. - 9. september 2020
22. - 23. september

Eksamen 6. - 7. oktober 2020

Modul 3 - Det strategiske lederskab 
20. - 21. oktober 2020
3. - 4. november 2020
17. - 18. november 2020

Eksamen 15. - 16. december 2020

Datoer i Aarhus - opstart forår 2020

Modul 1 – Ledelse i praksis
19. + 20. februar 2020
4. + 5. marts 2020
18. + 19. marts 2020

Eksamen 15. + 16. april 2020


Modul 2 - Organisation og arbejdspsykologi 
25. - 26. august 2020
8. - 9. september 2020
22. - 23. september 2020

Eksamen 6. - 7. oktober 2020


Modul 3 - Det strategiske lederskab 
20. - 21. oktober 2020
3. - 4. november 2020
17. - 18. november 2020

Eksamen 15. - 16. december 2020

Se alle valgfag og obligatoriske fag på akademiuddannelsen (12)

Tilmelding

18 dage
41.300 kr.