Personligt lederskab

Sønderborg

Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg <br>
Det er også muligt at deltage i konferencen virtuelt 
23. november 2021

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver, du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Action card

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program 

12:30-13:00

Velkomst og registrering

13:00-13:10

Introduktion ved lokalformand og konferencier

13:10-14:00

Kunsten at blive et ordentligt menneske. Dyder og laster i liv og ledelse

v/ Pia Søltoft
14:00-14:10

Pause

14:10-15:00

Lederen som regissør

v/ Ebbe Lavendt
15:00-15:30

Pause med forfriskninger

15:30-16:15

Kend og lev dine værdier og styrk din ledelse

v/ Torben Wiese
16:15-16:30

Tak for idag

Speakere

Oplægsholder

Pia Søltoft, teolog, forfatter og ledelsesrådgiver med afsæt i Søren Kierkegaards tanker

Liv og ledelse hænger sammen. Derfor vil ens personlige værdier altid præge de værdier, man leder gennem. Det er derfor nødvendig som leder at vide med sig selv, hvad man står for og hvor man vil hen. Med hjælp fra Søren Kierkegaards tanker om at vælge sig selv, vil oplægget stille skarpt på, hvordan man bliver sig selv så gennemsigtig, at man bliver klar over, hvad der er absolut umisteligt for én, altså hvilke værdier, man aldrig vil give køb på. Og hvilke værdier, der kun har relativ gyldighed. Det afgørende er ikke at komme frem til en række pæne værdier, man kan skrive ind i en handlingsplan. Det afgørende er, at de værdier man står for, kommer fra ens eget levede liv og skal kunne danne grundlag for en levende, værdidrevet organisation. Endvidere er det, særligt i lyset af et år med Corona, vigtigt at kunne skelne mellem frihed og nødvendighed og også dét kan man lære af Kierkegaard.
Oplægsholder

Ebbe Lavendt, sundheds- og erhvervspsykolog v. Center for positiv psykologi

Ledelse handler om at skabe rammerne for, at medarbejderne kan skabe resultaterne. Det vil sige, at du som leder skal arbejde aktivt med at forme omgivelserne til dig selv og dine medarbejdere (kaldet job crafting). Hvis du gør det med afsæt i dine personlige værdier og styrker, kan du tilføre mest mulig værdi til organisationen.
Oplægsholder

Torben Wiese, ledelsesrådgiver, radio- og tv-vært og bestseller-forfatter

Glæd dig til et provokerende, tankevækkende og stærkt motiverende indlæg. Torben Wiese har holdt foredrag for og undervist over 300.000 ledere og medarbejdere og er flere gange valgt til at være blandt de 3 mest motiverende foredragsholdere i landet. Han er dobbelt bestsellerforfatter og forandringsrådgiver.

Tilmeld dig konferencen i Sønderborg