Trivsel i usikkerhed | Fredericia

Fredericia

Messe C
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
31. oktober 2022
Action card
En intens og vanskelig periode med bl.a. Corona-nedlukninger, nødberedskaber, tvungen distanceledelse, prisstigninger og generel usikkerhed har gennem lang tid trukket ekstra laster på de fleste ledere. . Oveni dette er mange af deres medarbejdere også påvirket af de selvsamme usikre forhold, hvilket sætter sine spor i trivslen, motivationen og sammenhængskraften i deres teams.Mange ledere står derfor nu foran en ny stor opgave: de skal (gen)finde og øge deres indre og ydre motivationen, parallelt med at de skal sørge for at bidrage til en bæredygtig kultur, hvor medarbejderne trives og leverer, på trods af at vi befinder os i en tid, der fortsat præges af høj usikkerhed.

På konferencen vil du få inspiration og værktøjer til at styrke din egen motivation og trivsel i en tid præget af usikkerhed. Herefter får du værktøjer til at få kulturen, motivationen og trivslen tilbage blandt medarbejderne. Vi slutter konferencen af med et underholdende indlæg, som sender dig tilbage til arbejdspladsen med et overskud. 

Køb billet til konferencen

Medlemspris: 300 kroner

Pris for ikke-medlemmer: 500 kroner

Gruppepris (minimum 3 deltagere): 300 kroner pr. person

Program

13.00-16.30

Cecilie Gredal

Game-changing Leadership - Al forandring starter hos dig

Vi ved godt, at "vi ikke kan løse fremtidens udfordringer ved brug af fortidens tænkning", men hvordan lykkes vi reelt med at ændre vores tænkning og mønstre? Det får du svaret på i dette indlæg. Glem alt om kun at arbejde fra hovedet, knokle mere og prøve at regne den ud. Her får du konkret inspiration til, hvordan du i stedet kan genfinde glæden i dit lederskab og bruge dine talenter og kreativitet, så du med langt større lethed vil lede dig selv og andre til ekstraordinære resultater.
Helle Hein

Når stress skyldes mangel på mening

Ved at forstå både opgavens natur (især opgavens kompleksitetsgrad) og individets natur (om opgaveløseren er ligevægtssøgende eller spændingssøgende) kan man identificere de giftige ingredienser, som skaber stress. Meget hyppigt viser det sig, at de giftige ingredienser ikke handler om overbelastning, men om mangel på mening i arbejdet
Lars Sander Matjeka

Genfind balancen - både for dig som leder og for dine medarbejdere

Antallet af ledere, som ikke trives og føler sig udkørte, har aldrig været højere – og hvis du, som leder, ikke er realistisk med dine ressourcer, risikerer du at betale en høj pris: koncentrationsbesvær, søvnløshed, ringe dømmekraft, dårlige beslutninger, ødelagte relationer, hukommelsestab og i sidste ende fysisk og psykisk udbrændthed. Som leder har du et ansvar for at skabe bæredygtige arbejdspladser med plads til hele mennesker, og med et øget fokus på dine egne og andres ressourcer kan du skabe rammer for både dig selv og dine medarbejdere, hvor trivslen og den psykologiske tryghed er høj. Af og til kræver det mod. Mod til at sige ja, sige nej, bede om hjælp, tage en pause og følge dit indre kompas, hvor det vigtigste pejlemærke er DIN energi.

Speakere

Cecilie Gredal: Trivsel i usikkerhed

Founder af 'Game-changing Leadership' og executive advisor

Cecilie er oprindelig uddannet lærer og har siden hen fået 10 års ledelseserfaring og haft flere forskellige tillidshverv og bestyrelsesposter. Cecilie har selv kæmpet med stress og arbejder i dag med at uddanne ledere og ændre individers, teams eller lederes mindset, således det personlige lederskab styrkes og det fulde potentiale udnyttes.
Helle Hein: Trivsel i usikkerhed

Cand.merc., ph.d. og forfatter

Helle Hein arbejder som selvstændig forsker, foredragsholder, konsulent og forfatter. Siden 2011 har Helle gennemført en række forskningsprojekter med forskellige emner, hvor alle har motivation og ledelse til fælles. Helle Hein fokuserer på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder talentudviking, vidensarbejde og kreativitet.
Lars Bangert Struwe: Kriseledelse

Fhv. adm. direktør i Aller Media og ledelsesrådgiver

Lars Matjeka har med 21 års ledelseserfaring, senest som CEO i Aller Media, en masse spændende ledelsesbetragtninger, som han med en god portion energi formidler til sit publikum. Tilhørerne vil blive udfordret på de mere klassiske ledelsesformer og præsenteret for en anden måde at anskue ledelse på. Lars elsker dialog og ikke mindst at udfordre sit publikum med anekdoter og personlige erfaringer, som helt sikkert vil skabe refleksion.