Kriseledelse | Rønne

Rønne

Hos Casper
Søndre Landevej 2, 3700 Rønne
25. oktober 2022
Action card

De seneste år har Corona pandemien, krigen i Ukraine og klimakrisen vist os, at kriser opstår pludseligt og hurtigt kan ændre dagsordenen. Aktualiteten af at kunne lede gennem kriser er tydelig: en helt ny undersøgelse blandt ledere viser, at ca. 60 % bruger mere tid på udefrakommende kriser end for fem år siden. Og det er uundgåeligt, at der ikke vil opstå flere kriser i fremtiden, som vil påvirke på din organisation og din rolle som leder.

For at hjælpe dig på vej til at lede bedre gennem kriser, har vi skabt konferencen ”Kriseledelse – Lær af kriser og styrk din ledelse”, som vil give dig perspektiver, værktøjer og konkrete eksempler, som du kan bruge i din ledelse med det samme. 

Køb billet til konferencen

Medlemspris: 150 kroner

Pris for ikke-medlemmer: 250 kroner. 

Gruppepris (minimum 3 deltagere): 150 kroner pr. person.

Program

15.00-17.00

Lars Bangert Struwe

Verden efter krisen - en ny og indre globaliseret verden?

Lars vil sætte de seneste kriser ind i en historisk ramme og forklare hvilke udfordringer, du som leder står overfor. Verden forandres lige nu endog meget hastigt. Covid-19 og krigen i Ukraine accelererer en proces, hvor vi bliver mindre globale. Der er stormagtsopgør, EU er under et voldsomt pres, og ser nu anderledes på globaliseringen end for to år siden. Samlet presser dette nedad på os alle sammen og skaber en ny situation for organisationer og ledere. Hertil vil Lars komme ind på konkrete vinkler og eksempler på kriseledelse.

Oplægsholder

Lars Bangert Struwe: Kriseledelse

Generalsekretær v. Atlant-sammenslutningen og ph.d. i historie

Lars Bangert Struwe har tidligere været ansat i Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen og er nu generalsekretær ved Atlantsammenslutningen. Han er ekspert i udenrigs- og sikkerhedspolitik og har, grundet sin analytiske og strategiske kompetencer, lang erfaring med rådgivning af bl.a. ministerier og politikere. Lars har desuden selv arbejdet som leder af flere omgange.