Lederne Konferencetour 2024

Mening og arbejdsliv

En helt ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at ledere, der ikke har de fornødne værktøjer og rammer, har en direkte effekt på arbejdsmiljøet i form af mistrivsel og øget stress blandt medarbejderne.

Løsningen er mere opmærksomme ledere, som sætter deres personlige egenskaber mere i spil, udviser empati, skaber mening og dermed bidrager til et bedre og tryggere arbejdsmiljø.

Samtidigt er mange ledere selv under et stort pres og efterlyser bedre rammer og værktøjer, der kan give dem overskud til at kunne mestre de mange opgaver.

På konferencerne får du inspiration og værktøjer til skabe meningsfulde rammer og en arbejdskultur, der skaber de bedste betingelser for at både du og dine medarbejdere trives og præsterer optimalt.