Personligt lederskab

Odense

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5520 Odense
Det er også muligt at deltage i konferencen online
12. oktober 2021

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Action card

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program

12:30-13:00

Velkomst og registrering

13:00-13:10

Introduktion ved lokalformand og konferencier

13:10-14:00

Kunsten at vælge sig selv. Det umistelige og det personlige lederskab

v/ Pia Søltoft
14:00-14:10

Pause

14:10-15:00

Bevar dig selv - robust i dit lederskab

v/ Birgitte Dam Jensen
15:00-15:30

Pause med forfriskninger

15:30-16:15

Styrk din trivsel – med vilje!

v/ Mikael Kamber
16:15-16:30

Tak for idag

Speakere

Oplægsholder

Pia Søltoft, teolog, forfatter og ledelsesrådgiver med afsæt i Søren Kierkegaards tanker

Liv og ledelse hænger sammen. Derfor vil ens personlige værdier altid præge de værdier, man leder gennem. Det er derfor nødvendig som leder at vide med sig selv, hvad man står for og hvor man vil hen. Med hjælp fra Søren Kierkegaards tanker om at vælge sig selv, vil oplægget stille skarpt på, hvordan man bliver sig selv så gennemsigtig, at man bliver klar over, hvad der er absolut umisteligt for én, altså hvilke værdier, man aldrig vil give køb på. Og hvilke værdier, der kun har relativ gyldighed. Det afgørende er ikke at komme frem til en række pæne værdier, man kan skrive ind i en handlingsplan. Det afgørende er, at de værdier man står for, kommer fra ens eget levede liv og skal kunne danne grundlag for en levende, værdidrevet organisation. Endvidere er det, særligt i lyset af et år med Corona, vigtigt at kunne skelne mellem frihed og nødvendighed og også dét kan man lære af Kierkegaard.
Oplægsholder

Birgitte Dam Jensen, ledelseskonsulent, ekspert i kropssprog og robusthed

I en verden som udfordrer med tempo, kompleksitet og forandringer er det vigtigt, at du, som leder, kan bevare dig selv i pressede situationer. Få inspiration og konkrete råd til hvordan du udvikler en sund robusthed, og dermed kan bevare en bevidst og sund kontakt til dig selv, og kan, trods pres, bevare dit overblik og medmenneskelighed, tænke dig om og træffe bevidste valg for, hvordan du håndterer de ledermæssige udfordringer du møder i hverdagen.
Oplægsholder

Mikael Kamber, tidl. Top- og mellemleder, uddannet i positiv psykologi og Mr. News på TV2

Mikael Kamber tager afsæt i de to foregående indlæg og præsenterer en række af de utallige muligheder, du kan vælge imellem, hvis du ønsker at styrke din trivsel. Der er findes nemlig ikke én opskrift på trivsel. Og det er heller ikke vigtigt, HVAD du begynder med. Det vigtige er, AT du begynder. I løbet af oplægget præsenterer Mikael Kamber en metode, der hjælper dig til identificere med den nye vane eller den forandring, som er relevant for dig. En metode der også mangedobler sandsynligheden for, at du rent faktisk kommer i gang. Indlægget bygger på dokumenteret forskning i psykologi og adfærdsdesign og på Mikael Kambers bestseller, ”Sur for en sikkerheds skyld”. Mikael Kamber er kendt som Mr. News på TV2, han har samtidigt mange års ledererfaring både som mellemleder og topleder, og han er uddannet i positiv psykologi i USA.

Tilmeld dig konferencen i Odense