forår 2023

Lederne Konferencetour i Odense

Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense
Action card

Hvordan vender du kriser til muligheder?

Kriserne står i øjeblikket i kø og meget tyder på, at vi skal vænne os til, at der kommer endnu flere i fremtiden. Den ene dag kan en krise udmunde i udfordringer i driften og den næste dag i menneskelige og etiske dilemmaer. Det er alt sammen udfordringer, som vil påvirke din organisation og opgave som leder. Men i enhver krise opstår der også nye muligheder, som du, med de rette værktøjer, skal se og gribe, så de kan gavne din organisation og dig.

For at hjælpe dig på vej til at lede bedre igennem kriser, har vi udviklet konferencen: ’Ledelse i krisetid – Vend kriser til muligheder’. På konferencen kigger vi på, hvordan kriser påvirker ledelsesopgaven, og hvilke ledelsesværktøjer, der skal tages i brug, når kriser skal vendes til nye muligheder.

Program

13:00-16:30

Erik Rasmussen

Ledernes nye vindermodel

Corona, krig og klima har på kort tid ændret alle betingelser for at udøve lederskab. Nye krav stilles, og nye muligheder skabes. Vi befinder os midt i den største transformation af lederskab i årtier. Erik giver sit overraskende bud på den rolle, ledere skal spille under markant ændrede vilkår – herunder hvordan en ny form for lederskab kan styrke virksomhedernes værdi og konkurrenceevne.
Peter Dahl Thruelsen

Multikulturel ledelse i løb

Peter tager udgangspunkt i sin seneste udsendelse til Irak, hvor han var chef for en rådgiverdivision i NATO-missionen. Han vil fortælle om ledelse i et ekstremt komplekst miljø, hvor både interne og eksterne organisatoriske og personel- og samarbejdsrelaterede forhold i den grad udfordrede ledelsesrollen. Peter vil fortælle om næsten dagligt at skulle tilpasse sin ledelsesstil, træffe svære beslutninger samt arbejde og levere i et meget højt tempo i et yderst komplekst miljø.
Rane Willerslev

Rygrad og rummelighed

Til foredraget vil Rane Willerslev på underholdende og skarp vis ud fra to kernebegreber beskrive og forklare, hvad der skal til, for at vi mennesker kommer helskindet gennem en opløsningstid, hvor de gamle former og tanker konstant skal gentænkes og fornyes. Det skal ifølge Rane ske på et grundlag af solid og dyb faglighed –- det er vores rygrad. Men også med en vilje til som samfund at møde verden med større rummelighed og et mod til at lade sin verden kollapse i mødet.

Oplægsholdere

Stifter af Sustania og Mandag Morgen, forfatter og tidl. topleder

Erik Rasmussen modtog i 2016 Den Store Publicistpris og blev i 2006 udnævnt som en af verdens 100 mest indflydelsesrige journalister af World Economic Forum. Erik Rasmussen har gennem årtier fulgt og analyseret lederskabet både som chefredaktør for Børsen, stifter af Mandag Morgen og initiativtager til toneangivende tænketanke.

Ledelsesrådgiver og tidl. Dekan på forsvarsakademiet

Peter er tidl. Dekan og ekspert i sikkerheds- og forsvarspolitik, politisk analyse, krisestyring og kommunikation. Desuden har han været udsendt som bl.a. chef for en rådgiverdivision i en NATO-mission og har stor erfaring med ledelse i ekstremt komplekse miljøer.

Direktør v. Nationalmuseet og ph.d. fra University of Cambridge

Rane Willerslev har været chef for de Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum, direktør for Kulturhistorisk Museum på Universitetet i Oslo, og fra 2013 til 2017 har han ledet det arktiske forskningsfokus på Aarhus Universitet. Rane Willerslev er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og med ét ben i den akademiske topliga og det andet i de fjerneste vildmarker, spænder Rane bredt.

Køb billet til konferencen

Medlemspris: 300 kroner

Pris for ikke-medlemmer: 500 kroner

Gruppepris (minimum 3 deltagere): 300 kroner pr. person