Ledelse i kompleksitet

Aalborg

Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2, 9000 Aalborg
18. november 2021

På konferencen får du indsigt i den virkelighed du, som leder, skal navigere i i dag og perspektiver på, hvorfor omgivelserne (også uden for din organisation) spiller en større rolle end nogensinde før. Du får et indlæg om de mange dilemmaer og paradokser, der opstår når omgivelserne i højere grad skal inddrages og idéer til, hvordan du kan agere i det. Afslutningsvis får du et indlæg omkring hvilke værktøjer du kan bruge i praksis, for at bringe omgivelserne bedst muligt i spil via bred inddragelse.

Action card
Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner.

Program

12:30-13:00

Velkomst og registrering

13:00-13:10

Introduktion ved lokalformand og konferencier

13:10-14:00

Ledelse i en kompleks og foranderlig verden efter corona – bred inddragelse og ny digitalitet nødvendig

v/ Jesper Bo Jensen
14:00-14:10

Pause

14:10-15:00

Ledelse i paradokser – mellem tvivl og handling

v/ Lotte Lüscher
15:00-15:25

Den nordjyske lederpris

15:25-15:40

Pause med forfriskninger

15:40-16:30

Arbejdets nye DNA

v/ Louise Opprud Jakobsen
16:30-16:45

Tak for idag

Speakere

Oplægsholder

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør ved Center for fremtidsforskning

Globaliseringen påvirker danske virksomheder og organisationer hele tiden. Logistikkæder strækker sig over hele verden og er udfordret af corona-efterveerne, og nye konkurrenter er hverdag i mange lederjobs. Samtidig er bæredygtighed blevet til et område, hvor man skal klare sig godt og hele tiden træffe de rigtige beslutninger. De unge generationers vinkel på hverdagen og livet gør det svært at behandle både kunder, medarbejdere og leverandører rigtigt. Krav om ny digitalitet og en arbejdspladsuafhængig organisation præger også tiden efter corona. Politik og ny regulering betyder også, forandringer i et større tempo end tidligere og mængden af lovregler er kraftigt voksende. Det skaber til sammen en meget kompleks ledelsesopgave, som kun kan løses ved at erkende kompleksiteten og de mange udfordringer og inddrage kollegaer, kunder og konkurrenter samt andre fra organisationens omgivelser i beslutningsprocessen. Samtidig skal kravet om hurtige og effektive beslutninger også overholdes. Så der skal manøvreres på den rigtige måde som leder i fremtiden!
Oplægsholder

Lotte Lüscher, erhvervspsykolog, forfatter og ledelsesrådgiver

Lotte Lüscher vil introducere os for begrebet paradoksledelse, og hvordan vi med fordel kan omfavne kompleksitet som en grundlæggende forståelse for lederopgaven, frem som noget, der skal reduceres og eksekveres. Gennem cases og praktiske øvelser vil vi blive klogere på, hvordan vi som ledere kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. Lotte Lüscher har skrevet en række bøger og artikler om paradoksledelse, f.eks. bogen ”Ledelse gennem paradokset” (2012) hvor hun præsenterer paradoksledelse, som en måde at forstå ledelse i kompleksitet, og i bogen ”Lederen mellem tvivl og handlekraft” udfolder hun lederskabets personlige og eksistentielle perspektiver. Sidstnævnte bog er af Lederne kåret som årets ledelsesbog 2018.
Oplægsholder

Louise Opprud Jakobsen, fremtidsforsker i nye måder at arbejde på

Kom med på en tour de force af interviews, research og hjerneforskning der giver et detaljeret indblik i, hvordan vi kan designe vores arbejdsliv på helt nye måder for bedre work-life balance og innovation. Kom med bag facaden og hør hvad de gør hos Spotify, Dropbox, Google Creative Lab, LEGO og Pixar - og kom med helt ind bag den grå masse i vores hjerner til et kig på hvordan arbejde bør organiseres fra et hjerneforsknings perspektiv - og hvad din rolle som leder er i at skabe de rigtige rammer for 2020erne.

Tilmeld dig konferencen i Aalborg