Ledelse i kompleksitet

Randers

Randers FC
Viborgvej 92, 8920 Randers  
15. november 2021

På konferencen får du indsigt i den virkelighed du, som leder, skal navigere i i dag og perspektiver på, hvorfor omgivelserne (også uden for din organisation) spiller en større rolle end nogensinde før. Du får et indlæg om de mange dilemmaer og paradokser, der opstår når omgivelserne i højere grad skal inddrages og idéer til, hvordan du kan agere i det. Afslutningsvis får du et indlæg omkring hvilke værktøjer du kan bruge i praksis, for at bringe omgivelserne bedst muligt i spil via bred inddragelse.

Action card

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program

08:00-09:00

Velkomst og morgenmad

09:00-09:15

Introduktion ved lokalformand og konferencier

09:15-10:00

Fremtidens ledelse i en forandringstid

v/ Liselotte Lyngsø
10:00-10:10

Pause

10:10-11:00

Ledelse i paradokser – mellem tvivl og handling

v/ Lotte Lüscher
11:00-11:10

Pause med forfriskninger

11:10-11:50

Samskabende ledelse – involvér dine omgivelser og opnå resultater der rykker

v/ Stine D. Arensbach
11:50-12:00

Tak for idag

Speakere

Oplægsholder

Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og stiftende partner og direktør i Future Navigator

Fremtiden er på vej! Men hvordan er det lige den ser ud for lederne? Får vi et liv styret af AI, ratings og chatbots eller vil vi efterspørge sund fornuft og ægte mennesker? Hvad betyder det for dig, at verden deles op i frelsere og syndere? Hvordan i alverden blev alder pludselig så vigtig igen? Bliver morgendagens attraktive virksomheder dem der gør hvad de siger og siger hvad de gør? Og hvad tager vi med os af nye vaner fra pandemien? Glæd dig til at få inspirerende, skarpe og sjove visioner fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Hun fører dig med ind i ny verden præget af tabuer, hastighed, paradokser og nærhed. Hvor mobiliteten af ideer, varer og mennesker aldrig har været større. Og hvor, der alligevel aldrig har været så mange, der risikerer at sidde fast. Jeres evne til at forstå og forme forandringer i morgen, om 5 år og om 10 år bliver kritisk for jeres succes som ledere. Naturligvis. Men den bliver først og fremmest afgørende for jeres evne til at gøre en positiv forskel for medarbejdere, kunder og samfund. Sammen med andre. Kort sagt: Vær klar på at træne din nysgerrighedsmuskel!
Oplægsholder

Lotte Lüscher, erhvervspsykolog, forfatter og ledelsesrådgiver

Lotte Lüscher vil introducere os for begrebet paradoksledelse, og hvordan vi med fordel kan omfavne kompleksitet som en grundlæggende forståelse for lederopgaven, frem som noget, der skal reduceres og eksekveres. Gennem cases og praktiske øvelser vil vi blive klogere på, hvordan vi som ledere kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. Lotte Lüscher har skrevet en række bøger og artikler om paradoksledelse, f.eks. bogen ”Ledelse gennem paradokset” (2012) hvor hun præsenterer paradoksledelse, som en måde at forstå ledelse i kompleksitet, og i bogen ”Lederen mellem tvivl og handlekraft” udfolder hun lederskabets personlige og eksistentielle perspektiver. Sidstnævnte bog er af Lederne kåret som årets ledelsesbog 2018.
Oplægsholder

Stine D. Arensbach, PhD, ledelsesrådgiver, PA Consulting

Lær om dos and don’ts når det kommer samskabelse. Du får indblik i real life cases og går derfra med praktiske greb til det at involvere eksterne aktører omkring svære udfordringer i din organisation. Derudover tager Stine et blik på, hvad corona har lært os om samskabelse, og hvordan vi kan tage det gode med ind i vores ”new normal”. Stine har en PhD i at designe og drive co-creation initiativer og har undervist i sine hands-on metoder på executive programmer på universiteter verden over. Hun har designet og drevet co-creation initiativer hos organisationer som Novo Nordisk, Energinet, Dansk Politi og Københavns Kommune og er en af de første herhjemme til at have operationaliseret co-creation – med andre ord, løsnet op for hvordan man rent faktisk co-creater, når man vil flytte noget.

Tilmeld dig konferencen i Randers