personligt lederskab

Næstved

Grønnegades Kaserne og Kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Det er også muligt at deltage i konferencen online
6. oktober 2021

På konferencen stilles der skarpt på, hvordan du bliver klogere på dit personlige lederskab. Du får værktøjer til at kortlægge de erfaringer og værdier, der præger dig som menneske og leder i dag, og teknikker til, hvordan du sætter dem bedre i spil, så du står stærkere og mere overbevisende i rollen. Herefter får du et indlæg om, hvordan du kan præge dine egne ledelsesrammer, herunder hvordan du ved at arbejde aktivt og bevidst med dig selv og din position i din organisation, kan sikre at du i højere grad kommer til at arbejde med de opgaver, du er stærk og dygtig indenfor og med de mennesker, du arbejder bedst sammen med. Alt sammen noget der i sidste ende skaber bedre resultater for dig og din organisation. Afslutningsvis, får du et medrivende og inspirerende indlæg om, hvordan du forbedrer din egen trivsel ved at være tro mod dig selv og dine værdier. At være tro mod sig selv styrker dig nemlig som person og leder – både indadtil og udadtil.

Action card

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner. 

Program

12:30-13:00

Velkomst og registrering

13:00-13:10

Introduktion ved lokalformand og konferencier

13:10-14:00

Det personlige lederskab

v/ Morten Paustian
14:00-14:10

Pause

14:10-15:00

Indre DNA, ydre ledelse

v/ Charlotte Mandrup
15:00-15:30

Pause med forfriskninger

15:30-16:15

Koden til præstation og trivsel

v/ Chris MacDonald
16:15-16:30

Tak for idag

Speakers

Oplægsholder

Morten Paustian, Dr. (mult.), Chefkonsulent i LEAD – Enter next Level

Hvad gør at nogle ledere brænder igennem og skaber dedikerede medarbejdere, der vil følge dem i tykt og tyndt? Ledere, hvor samarbejdet omkring dem synes at fungere sømløst og effektivt? Meget af svaret er, at de har dyb indsigt i, hvem de er som ledere og er dermed helt skarpe på deres personlige lederskab! Derudover har de en veludviklet intuition og de tør at følge den, da intuition er kilden – og en integreret del – af det personlige lederskab. I dette oplæg fokuserer Morten dels på en konkret model til at blive afklaret på dit personlige lederskab og dels på intuitionens vigtighed i de processer, hvor udvikling og nyskabelse er på dagsordenen. Du får værktøjer til at styrke bevidstheden om dit personlige lederskab samt inspiration til at forstå din egen intuition.
Oplægsholder

Charlotte Mandrup , executive coach, mindfulnessekspert og forfatter

En af de helt centrale kvaliteter en leder må beherske, er selvindsigt; vi må kende vores angstpunkter, styrker og værdier. Vi må kunne sætte ord og følelser på den eksistentielle DNA, der former vores adfærd som menneske og leder. Og vi må kunne forvalte den med kraft og retning, så vi kan påvirke omgivelserne i retning af vores vision og ambition. Indlægget giver dig nogle redskaber til at kende din eksistentielle DNA og forklarer, hvordan du kan udvikle din selvforvaltning. Charlotte trækker på sine 25 års erfaringer som coach for magteliten og en livslang fordybelse i menneskets inderste væsen.
Oplægsholder

Chris MacDonald, ekspert i fysisk og psykisk sundhed

Vi ved i dag, at mennesket ikke kan trives uden at præstere på en eller anden måde. Men i vores forjagede samfund ved vi også, at mennesket godt kan præstere uden at trives. Så hvad er nøglen til at præstere godt og have det godt, samtidigt? Chris MacDonald har brugt de sidste 20 år på at grave i menneskets urgamle genetik og moderne videnskab for at finde svaret på netop det spørgsmål. For vi har alle lyst til og behov for at præstere noget, men i vores moderne verden er præstation blevet et dagligt krav. Dertil kommer, at når vi præsterer intenst har vi svært ved at fungere rigtig godt socialt. Uheldigvis, for vores sociale relationer er helt afgørende for vores trivsel. Så hvordan balancerer vi vores indre behov med de ydre krav?

Tilmeld dig konferencen i Næstved

Prisen for medlemmer er 300 kroner og for ikke-medlemmer er prisen 500 kroner.