Tilbage til oversigten

Projektledelse - online

Ledernes projektlederuddannelse bygger på akademifaget Projektledelse. Du vil på dette online forløb få effektive redskaber til at planlægge og lede projekter, som du straks kan sætte i spil i din virksomhed.

Projektledelse er en fast del af hverdagen i mange virksomheder, og de fleste ledere og medarbejdere bliver engageret i projekter. På dette akademifag lærer du, hvordan du succesfuldt planlægger og gennemføre et projekt. 

Skab en effektiv og målrettet projektorganisation

Lær at planlægge et  projektet og opstille realistiske mål
Lær at skabe overblik over interessenter
Få redskaber til at estimere tid, ressourcer og vurdere risiko
Bliv bedre til at rapportere, følge op og sikre høj kvalitet
Få 10 ECTS-point fra AU i Ledelse
Da forløbet er online,  kan du følge kurset fra din computer, uanset hvor du befinder dig


Målgruppe

Projektlederuddannelsen er for dig, der allerede arbejder som projektleder eller skal til det. Faget er også for dig, der er medlem af en styregruppe eller projektdeltager.

Vi tilbyder også dette forløb som jobrettet uddannelse til dig, der er ledig.
Tag Projektlederuddannelsen som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

 "Rigtig godt med visualisering af det faglige stof og rigtig gode praktiske værktøjer"

Birgitte Sølvkjær, skov og landskabsingeniør, Fredensborg Kommune

Akademifagets forløb

Det online forløb er opbygget som en vekselvirkning af en række korte input fra din underviser samt mulighed for online dialog med både underviseren og medkursister. 

Gennem kortere teoretiske oplæg sætter vi fokus på, hvordan du bruger projektstyringsredskaber og modeller i praksis. Vi arbejder desuden med en gennemgående case og sætter dine og de andre deltageres erfaringer i spil. Forløbet er tilrettelagt som blended learning, og i løbet forløbet, mødes du med din underviser og de øvrige deltagere til online webinarer af 2-3 timers varighed per gang. 

Forud for et webinar skal du have gennemgået den tilhørende video, så webinaret kan bruges til diskussioner og gruppearbejder. Du har desuden mulighed for sparring med din underviser undervejs i forløbet i forhold til din egen projektopgave, erhvervscase og den afsluttende mundtlige eksamen.

Undervisningsmateriale 
Du vil inden kursets opstart få tilsendt grundbøger og undervisningsmaterialer. Du får også adgang til en lang række praktiske redskaber og skabeloner, som du kan bruge i dit projektarbejde, på jobbet og i dit eksamensprojekt. 

Eksamen 
Du afslutter forløbet med en online eksamen, som er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. 

 

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

Du skal have to års erhvervserfaring eller mere for at blive optaget. Du skal også have gennemført en af disse uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
  • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Mulighed for PRINCE2® Foundation certificering

Du har mulighed for at tilkøbe en PRINCE2 Foundation certificering til projektlederuddannelsen. PRINCE2 Foundation er en procesbaseret og kvalitetssikret tilgang til projektstyring. Med metoden kan du minimere risikoen for at lave fejl og øge sandsynligheden for succes, når du leder projekter.

Hvis du udvider projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering, har du både et godt fundament for at lede projekter og en udbredt og anerkendt projektstyringsmetode, som du kan bruge til at samarbejde med kunder og leverandører, der også anvender metoden. Det stiller dig stærkere som projektleder, og det sikrer en fælles model for projektarbejdet.

Certificeringen afsluttes med en eksamen i form af en multiple choice test. Når du består, får du et certificeringsbevis.

Pris for tilkøb af PRINCE2 Foundation certificering:
5.000 kr. (ekskl. moms)

PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere om PRINCE2

Læs mere om PRINCE2 E-learning

Undervisere

Anne Dam Jensen

Anne Dam Jensen

Anne er selvstændig konsulent og akkrediteret PRINCE2 og PRINCE2 Agile træner. Hun har eksamineret mere end 2.500 projektledere i PRINCE2, og har selv arbejdet som projekt- og forandringsleder. Anne er uddannet cand. scient. og har en ph.d. i kemi / bioteknologi.
Merethe Klint

Merethe Klint

Merethe er projektleder og PRINCE2® træner. Hun har 14 års undervisningserfaring og har de seneste syv år arbejdet med organisationsudvikling, ledelse og medarbejderudvikling som ansat hos A. P. Møller-Mærsk og som selvstændig konsulent. Merethe er uddannet cand. mag.
Paul Nolan

Paul Nolan

Paul har flere års erfaring som leder, både nationalt og internationalt, samt med lederudvikling. Han træner ledere på både det taktiske, operationelle og strategiske niveau. Paul er cand.mag fra Aarhus Universitet og har en MSDS fra CBS SIMI.

Økonomisk tilskud

SVU (statens voksenuddannelsesstøtte)

Akademifaget er SVU-berettiget. SVU er en støtte som din virksomhed kan søge til at dække dele af din løn, mens du er under uddannelse.

Læs mere om SVU

Omstillingsfonden

Vidste du, at du kan få op til 30.000 kr. i tilskud til din akademiuddannelse?

Læs mere om dine muligheder

Du kan få mere information om ordningen og dine muligheder ved at til ringe eller skrive til Birgit Thygesen i Ledernes KompetenceCenter på 32 83 34 20 eller bit@lederne.dk

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet
Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, Smart Academy, CPH Business, VIA, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

Samarbejdspartnere - alle samlet

Tilmelding

6 - 8 uger
Pris 13.000 kr.