Tilbage til oversigten

Projektledelse - For ledige

4.7 (273 bedømmelser)

Lær at planlægge, styre og organisere projekter, så du kan indfri de succeskriterier, du har for projektet. Efter kurset har du et eksamensbevis, 10 ECTS og en PRINCE2® Foundation certificering.

På Projektledelse lærer du at planlægge, styre og kvalitetssikre projekter fra idé til levering, samt skabe en effektiv projektorganisation, hvor både interessenter og projektdeltagere bidrager til projektets succes.

Skab en effektiv og målrettet projektorganisation

Få redskaber til at estimere tid, ressourcer og vurdere risiko 
Lær at planlægge projektet og opstille realistiske mål
Bliv bedre til at rapportere, følge op og sikre høj kvalitet
Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse
Vi udbyder også dette fag som online kursus, så du kan følge kurset fra din computer, uanset hvor du befinder dig.

 

Målgruppe
Projektstyring i praksis er for dig, der allerede arbejder med projekter og for dig, der skal til det. Du kan være projektleder, medlem af en styregruppe eller projektdeltager.


Vi tilbyder også dette forløb som akademifag til dig, der er i job.
Tag Projektstyring i praksis som del af en akademiuddannelse i ledelse.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

 

 

"Uddannelsen har givet mig en meget struktureret måde at arbejde med projekter på - én hvor jeg når i mål. Jeg bruger værktøjerne stort set hver dag."

Malene Gregaard Wilsly, Stifter og Facilitator, Powerjobsøgerne

Akademifagets forløb - fysisk fremmøde

Gennem kortere teoretiske oplæg sætter vi fokus på, hvordan du bruger projektstyringsredskaber og modeller i praksis. Vi arbejder desuden med en gennemgående case og sætter dine og de andre deltageres erfaringer i spil.

Mellem modulerne arbejder du med opgaver. Det sikrer, at du anvender din nye viden i din hverdag.

I løbet af tre moduler gennemgår vi følgende temaer:

Projektstyring i praksis

 

Modul 1

På dette modul arbejder vi med projektets idé- og etableringsfase. Vi ser på de forskellige projektformer, -typer og målformulering. Du får værktøjer, som du kan sætte projekter i gang på et sikkert grundlag.

 

Modul 2

På dette model får du redskaber til at planlægge dit projekt, så du kan styre det sikkert i mål. Du får indblik i aktivitetsplanlægning og estimering af tid. Vi arbejder også med risikohåndtering og organisering af projektet.

 

Modul 3

På dette modul arbejder du aktivt med din rolle som projektleder. Vi ser også på håndtering af konflikter i projektet, og du lærer, hvordan du håndterer din effektivitet. Projektstyring er også i fokus på dette modul. Vi sætter spot på fremdrift styring, styring af tid, økonomi og ressourcer. Du får værktøjer til at styre dit projekt i mål, når der sker uforudsete ting undervejs.

 

Undervisningsmateriale 
På uddannelsens første dag får du udleveret grundbøger og undervisningsmaterialer. Du får også adgang til en lang række praktiske redskaber og skabeloner, som du kan bruge i dit projektarbejde på jobbet og i dit eksamensprojekt. 

Eksamen
Du afslutter forløbet med en eksamen, som er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point fra akademiuddannelsen i ledelse.

Praktiske oplysninger

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
  • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
  • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
  • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Inkl. PRINCE2® Foundation certificering

Inkluderet i projektlederuddannelsen er en certificering i PRINCE2 Foundation. PRINCE2 Foundation er en procesbaseret og kvalitetssikret tilgang til projektstyring. Med metoden kan du minimere risikoen for fejl og øge sandsynligheden for succes med projektarbejdet.

Når du udvider projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering, har du både et godt fundament for at lede projekter og en udbredt og anerkendt projektstyringsmetode, som du kan bruge til at samarbejde med kunder og leverandører, der også anvender metoden. Det stiller dig stærkt som projektleder, og det sikrer en fælles model for projektarbejdet.

Undervisningen har fokus på at overlevere viden om PRINCE2® og på at gøre dig klar til certificeringseksamen. Undervisningen kører som fremmøde i København og som e-learning på holdene i Aarhus, Kolding og Aabenraa.

Certificeringen afsluttes med en eksamen i form af en multiple choice test. Når du består, får du et certificeringsbevis.

Læs mere om PRINCE2 Foundation

Undervisere

Claus Hensing

Claus Hensing

Claus Hensing har en master i Political Science and Goverment fra Københavns Universitet. Han er konsulent og leder med en solid og bred HR-erfaring blandt andet medarbejder- og lederudvikling, karriererådgivning og projektledelse. Claus har arbejdet med coaching, mentoring og karriere-sparring.
Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen

Kirsten er selvstændig konsulent og PRINCE2® certificeret projektleder. Hun har næsten 30 års erfaring som projektleder i private og offentlige virksomheder, ligesom hun har været rådgiver og konsulent i nogle af de førende konsulenthuse herhjemme.
Leif Knudsen

Leif Knudsen

Leif har 25 års erfaring som projektleder og som træner fra bl.a. Implement og Teknologisk Institut. Han har været ansvarlig for projektlederuddannelser i organisationer som DSB og Københavns Universitet. Leif er uddannet cand.merc. i organisation og markedsføring.
Merethe Klint

Merethe Klint

Merethe er projektleder og PRINCE2® træner. Hun har 14 års undervisningserfaring og har de seneste syv år arbejdet med organisationsudvikling, ledelse og medarbejderudvikling som ansat hos A. P. Møller-Mærsk og som selvstændig konsulent. Merethe er uddannet cand. mag.
Paul Nolan

Paul Nolan

Paul har flere års erfaring som leder, både nationalt og internationalt, samt med lederudvikling. Han træner ledere på både det taktiske, operationelle og strategiske niveau. Paul er cand.mag fra Aarhus Universitet og har en MSDS fra CBS SIMI.

Samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har IBA og Erhvervsakademi Aarhus udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Tilmelding

6 uger
Bevilges af dit jobcenter/a-kasse (Jobcenterpris: 25.333,33 kr.)