Overenskomst mellem KL og Lederne Søfart, OK 21
Kerteminde Kommune aftale om rådighedsvagt for havneassistenter
Ærøfærgerne, lokalaftaler 2022
Ø-færgen, lokalaftale 2021
Aarhus havn, lokalaftale for havneassistenter 2021
Læsøfærgen, lokalaftale for ansættelsesvilkår for navigatører 2022
Læsøfærgen, lokalaftale om løntillæg 2022
Marilyn Anne, lokalaftale 2016
Samsø rederi, lokalaftaler 2022
Sejerøbugtens færger, lokalaftale om arbejdstid 2022
Hirtshals Havn, aftale om rådighedstillæg for lodser 2022