Baggrunden for samarbejdet med Serviceforbundet

Som vi har orienteret medlemmerne om via en orienteringsmail i dag, fredag 1. december, har bestyrelsen for Lederne Søfart valgt at indlede et samarbejde med Serviceforbundet fra 1. februar næste år.

For kort at sammenfatte begrundelsen for, at bestyrelsen mener, Serviceforbundet er den rette samarbejdspartner for os på nuværende tidspunkt, kan det gøres i nedenstående punkter:- Vi får adgang til landsdækkende faciliteter, som vil sikre os gode logistiske muligheder for at komme ud til jer medlemmer i hele landet.
Søfartens Ledere forbliver selvstændig, juridisk og økonomisk ansvarlig og bibeholder sin nuværende demokratiske struktur.

- Vi forbliver en selvstændig aftalepart og ejer vores egne overenskomster

- Aftalen mellem Serviceforbundet og Lederne Søfart indeholder en gensidig forpligtigelse til at evaluere aftalen efter behov, og vi kan derigennem håndtere eventuelle nye forhold, når og hvis de opstår.

- Vores sekretariat fortsætter som hidtil, og ved dette samarbejde kan vi samle vores kræfter om at varetage jeres interesser som medlemmer og styrke den direkte, daglige og løbende dialog med medlemmerne.

Serviceforbundet er med i CO-Søfart, og vi har fået tilbud om at deltage i dette samarbejde. Det har bestyrelsen dog i første omgang valgt at takke nej til det, men tilbuddet står åbent, hvis vi senere finder, at det vil være en god idé.

 

Bestyrelsen tror på, at vi går en god fremtid i møde i samarbejdet med Serviceforbundet, men naturligvis har det også spillet ind i dens overvejelser, at den ikke synes, at andre muligheder er attraktive.

At stå alene uden at kunne trække på hjælp fra andre hænger ikke sammen økonomisk. Tilsvarende vurderer bestyrelsen, at et samarbejde med 3F vil blive for dyrt. Et samarbejde med BLJ giver ikke de samme muligheder som et samarbejde med Serviceforbundet, og her var også en prøveperiode på et halvt år. Det vurderer den vil skabe for megen uro, og i den situation vi er i, har vi tværtimod brug for at få lidt mere ro, så vi kan koncentrere os om arbejdet for medlemmerne. Endelig har det været fremme, at et samarbejde med Maskinmestrene kunne være en mulighed. Vi har imidlertid tidligere forsøgt at få et sådant samarbejde i gang, men Maskinmestrene ønskede i stedet at samarbejde med Metal Maritime. Desuden har Maskinmestrene kun ca. 10 procent søfarende medlemmer, mens resten arbejder i land.

Alt i alt finder bestyrelsen således, at et samarbejde med Serviceforbundet er det bedste for os og har truffet beslutning herom på baggrund af den unikke situation, vi står i, hvor vi er tvunget ud i at finde en ny administrativ løsning.

Den har valgt at træffe beslutningen uden at sende den til urafstemning, da der ikke er tale om en sammenslutning med en anden forening, men kun et samarbejde.

Foreningen ophører således ikke med at eksistere, men forbliver som nævnt ovenfor selvstændig, juridisk og økonomisk ansvarlig. Vi ejer fortsat vores overenskomster og formue og kan træde ud af samarbejdet med Serviceforbundet på et senere tidspunkt, hvis vi skulle ønske dette.

Da Lederne Søfart ikke længere skal indgå i Lederne, vil der på generalforsamlingen, som bliver afholdt 7. marts næste år, blive fremlagt vedtægtsændringer til afstemning, som er tilpasset den nye selvstændige situation som foreningen vil befinde sig i til næste år.

 

Orienteringsmøder om fremtiden

I forbindelse med skiftet fra Ledernes Hovedorganisation til det nye samarbejde i Serviceforbundet, afholder vi en række virtuelle og fysiske orienteringsmøder for at informere jer om foreningens fremtid samt tage imod spørgsmål.

 

Det første virtuelle orienteringsmøde finder sted på Microsoft Teams tirsdag d. 5/12 kl. 11:00 - 12:00. Medlemmer af foreningen har modtagte et link til deltagelse via den udsendte orienteringsmail.

 

Herudover drager foreningen, med direktør Helle Andsbjergi spidsen, på fysisk orienteringsmøde-turné i det nye år. De første tre møder på turnéen er allerede fastlagt og ser ud således:

 

Møde Esbjerg

8. januar 2024 kl. 13-15

Esbjerg Marineforening

Fiskerihavnsgade 2

 

Møde Svendborg

9. januar 2024 kl. 13-15

Svendborg Marineforening

Færgevej 5

 

Møde København

10. januar 2024

Vermlandsgade 65

 

Opdatering om deltagelse, yderligere møder og øvrige detaljer følger.

Referater fra orienteringsmøder

Virtuelt (1): 05/12/2023: Referat-orienteringsmoede_05122023