Lederne Søfart har forhandlingsretten for skibsførere, styrmænd, duale skibsofficerer, havnemestre, lodser mv. inden for såvel det offentlige som private område.

Hvis du er medlem af Lederne Søfart, kan du se gældende overenskomster nederst på siden. 

Hovedoverenskomster med tilhørende aftaler
Der indgås hovedoverenskomster med Færgerederierne og Rederiforeningen af 2010 dækkende deres medlemsrederier. Hovedoverenskomsterne dækker de overordnede forhold.

Derfor indgås der i relation til den enkelte hovedoverenskomst nogle lokalaftaler/særoverenskomster, som dækker de særlige forhold i de enkelte rederier.

Lokalaftale/særoverenskomst
En lokalaftale/særoverenskomst relaterer sig til en hovedoverenskomst med en af rederiforeningerne.

Resultatet af forhandlingerne om hovedoverenskomsten overføres til lokalaftalerne/særoverenskomsterne, som tilrettes de særlige forhold i de enkelte rederier.

De basale bestemmelser for ansættelsen findes i hovedoverenskomsten. Det er derfor ofte nødvendigt at se på både hovedoverenskomsten og lokalaftalen/særoverenskomsten for at få det fulde overblik over vilkårene for et ansættelsesforhold.

Rederioverenskomst

Lederne Søfarts overenskomstdækker også rederier, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation (rederiforening). Dette kaldes en for rederioverenskomst.

Offentlige område
På det offentlige område indgår Lederne Søfart aftaler med Kommunernes Landsforening (KL) og med Staten.