DanPilot

Overenskomst for lodser indgået mellem Dan Pilot (SOV) og Lederne Søfart
Hviletidsaftale indgået mellem Dan Pilot (SOV) og Lederne Søfart

-          Tillægsaftale for arktiske lodsninger (udlån til DanPilot Greenland)

DanPilot Greenland (tidl. Greenland Pilot Service APS)

Honorering af Havneansvarlige lodser
Honorering af lodsfagligt konsulentarbejde
Lokalaftale om ansættelse på nedsat tid
Lokalaftale om retningslinjer for lodsers arbejdstid i forbindelse med e-learningskurser
Lokalaftale vedrørende Danske Lodser dage (DL-dage)
Protokollat om ændret arbejdstilrettelæggelse ifbm ferieafvikling for lodser

Danish Pilot Service

Danish Pilot Service ApS

Limfjord pilot

Limfjord Pilot ApS Overenskomst
Hviletidsaftale