Tilbage til oversigten

Nyudnævnt leder

4.4 (193 bedømmelser)

Er du ny i lederrollen, og vil du gerne styrke din handlekraft og lederidentitet? Få de bedste muligheder for at træne, afprøve og reflektere over din rolle som leder, og skab et værdifuldt netværk med andre nye ledere. 

Nyudnævnt leder er et veltilrettelagt program, hvor du løbende afprøver det, du lærer i praksis, så du får det ind under huden. Du kan være sikker på, at du under hele forløbet rykker dig og opnår læring, som du og andre tydeligt kan se effekten af.

Se liveoptagelsen fra vores morgenmøde for nye ledere. 


Kom godt fra start som ny leder 

Fyld din værktøjskasse op med redskaber, der styrker dit overblik og gennemslagskraft
Få et værdifuldt netværk, som du kan drage fordel af de næste mange år
Lær, hvordan du udvikler og motiverer dine medarbejdere
Optimer dine forudsætninger for hurtigt at træde i karakter som leder

 

Målgruppe 

Programmet er skræddersyet til dig, der er ny leder med op til ét års ledererfaring. Du får styrket dit overblik og din gennemslagskraft, så du kommer trygt og godt igennem din første tid som leder.

Brug for hjælp?

3283 3610
Tilmeld dig nu

"Min deltagelse har givet mig viden om, hvordan jeg kan nedtrappe konflikter, som er på vej op, og hvordan jeg spotter personer, som hænger i bremsen og går fra at være supermotiverede til slet ikke at være det, for eksempel ved ikke at blive udfordret nok."


Jesper Espenhein, Faglig Serviceleder, Mortalin A/S

Programmets indhold

Programmet tager afsæt i fire moduler, hvor du præsenteres for relevante temaer inden for ledelse og lærer en række nyttige værktøjer. Der er cirka én måned mellem hvert modul. Imellem modulerne får du online læringsvideoer, individuelle coachingmøder, et netværksmøde samt tid til at afprøve det, du lærer i praksis.

Nedenfor ser du en oversigt over programmet, der skal hjælpe dig godt i gang med din nye lederrolle:

Nyudnævnt leder 

Modul 1: Forstå din rolle som leder

Tema 1: De fem ledelsesdiscipliner
At blive en god leder kræver at du behersker mange forskellige ledelsesdiscipliner. Vi starter modul 1 med at gennemgå de fem områder: driftsledelse, faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og ikke mindst ledelse af dig selv. 

Tema 2: Ledelse af forskellige personlighedstyper
Mennesker er forskellige og motiveres af forskellige ting. Vi vil under dette tema tage udgangspunkt i Garudas personlighedsprofiler og diskutere dem i relation til hvordan du leder den enkelte medarbejder på den bedste måde. Derudover får du indsigt i din egen personprofil samt træning i hvordan du med baggrund i en personlighedstest giver en god feedback samt gennemfører en udviklingssamtale. 

Tema 3: Hvordan får du succes som leder
Vi afslutter modul 1 med at tage udgangspunkt i din ledelsesopgave. Vi diskuterer hvad der skal til, for at du opnår succes som leder. Helt konkret skal du arbejde med at indkredse hvad der forventes af dig og hvordan du bedst opfylder disse forventninger. 

 

Modul 2: Udvikling og motivation af medarbejdere

Tema 4: Udvikling og motivering
To af dine vigtigste ledelsesopgaver er at udvikle og motivere dine medarbejdere i dagligdagen. Hvis du har blik for, hvor dine medarbejdere behøver udvikling, får du medarbejdere, der er mere motiverede og engagerede. Du lærer blandt andet, hvordan du udvikler dine medarbejdere med en anerkendende og styrkebaseret tilgang.

Tema 5: Ledelsesbaseret coaching
Ledelsesbaseret coaching er et udviklingsværktøj, som du anvender i hverdagen til at give dine medarbejdere: 1) mere overblik og bedre forståelse, 2) større ansvarlighed og 3) højere motivation. Du lærer at stille de rigtige spørgsmål og lytte til dine medarbejdere på en måde, der udvikler, involverer og motiverer dem, så de bliver i stand til at handle og beslutte selvstændigt.

 

Modul 3: Ledelse af medarbejdere i organisationer under forandring

Tema 6: Ledelse af selvledelse
Selvledelse blivere mere og mere udbredt hos alle typer medarbejdere, men også lederrollen bliver mere og mere selvledende. Selvledelse kan skabe ansvar og dynamik, men det kan også skabe stress og konflikter. Vi træner blandt andet din evne til at være rammesættende i din ledelse.

Tema 7: Forandringsledelse
I dag skal alle ledere beherske forandringsledelse, da alle ledere er med til at gennemføre små og store forandringer. Vi træner derfor din evne til at præsentere en forandring og håndtere indvendinger, kritik og modstand.

 

Modul 4: Teambuilding og få teamet til at arbejde sammen

Tema 8: Skab effektive teams
Hvis lederen er en god teambuilder, kan det løfte både performance og trivsel. At skabe effektive teams kræver tydelig rollefordeling, respekt for hinanden og et fælles mål. Det er ingen nem opgave, men vi lærer dig, hvordan du gør.

Tema 9: Gå foran og brug dit team
Som leder skal du bruge dit team i stedet for at løse alle problemer selv. Du lærer, hvordan du bruger teamets potentialer til at sætte mål og finde løsninger. Du vil opdage, at dit team er meget gladere for mål og løsninger, de selv har været med til at finde frem til.

Online læring

Imellem modulerne får du adgang til online læring i form af videoer og andet materiale. Her får du konkret viden om forskellige aspekter af ledelse og bliver forberedt til næste modul.  

Telefon-coachingmøder

De individuelle coachingmøder foregår via telefonen. På coachingmøderne drøfter du din personlige udviklingsplan med din coach, ligesom du får sparring og støtte på de praktiske hjemmeopgaver, som du får på kursusdagene.

Netværksarbejde

Du kommer til at være en del af en netværksgruppe med andre kursusdeltagere. Imellem modulerne skiftes I til at tage på netværksmøde i hinandens virksomheder. Den der er vært for mødet har forberedt en præsentation af en konkret og aktuel ledelsesmæssig udfordring. Herefter er det de øvrige netværksdeltageres opgave at give feedback og komme med indspark efter en model, I præsenteres for på kursusdagene.

Praktiske oplysninger

Inkluderet i prisen
Inkluderet i prisen er undervisning, kursusmaterialer og forplejning.

Underviser

Jacob Steendahl Nielsen

Jacob Steendahl Nielsen

Jacob har en Ph.D. i Operation Management og er desuden kandidat i Organisation og Strategi. Han er direktør for konsulentvirksomheden How Bizz og underviser bl.a. på Aalborg Universitet. Jacob har mere end 10 års erfaring med lederudvikling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau og har arbejdet med nogle af Danmarks største virksomheder.

Bevis på dine nye kompetencer

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Tilmelding

5 dage
Pris 25.500 kr. (ex. moms)
Medlemspris 23.000 kr. (ex. moms)