Tilbage til oversigten

Nyudnævnt leder

Er du ny i lederrollen, og vil du gerne styrke din handlekraft og dine lederkompetencer? Få de bedste muligheder for at træne, afprøve og reflektere over din rolle som leder, og skab et værdifuldt netværk med andre nye ledere. 

Nyudnævnt leder er et veltilrettelagt program, som tager afsæt i tre moduler af to dage samt en række online møder, læringsvideoer og individuelle coachingsessioner. Du præsenteres for relevante temaer inden for ledelse og lærer en række nyttige værktøjer, som du kan bruge direkte i din hverdag. Vi har fokus på det praktisk anvendelige og du kan være sikker på, at du under hele forløbet rykker dig og opnår læring, som både du og andre tydeligt kan se effekten af. 

Kom godt fra start som ny leder 

Fyld din værktøjskasse op med redskaber, der styrker dit overblik og gennemslagskraft
Lær, hvordan du udvikler og motiverer dine medarbejdere
Optimer dine forudsætninger for at træde i karakter som leder
Få et værdifuldt netværk, som du kan drage fordel af de næste mange år

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Målgruppe

Nyudnævnt leder er skræddersyet til dig, som er ny leder med op til to års ledererfaring.
Nyudnævnt leder

Programmets indhold

Nyudnævnt leder omfatter:

 • Tre moduler af to dage med fysisk fremmøde med ca. en måned imellem hvert modul.
 • En række online videoer som du kan se når det passer dig imellem modulerne
 • Online møder, hvor vi diskuterer konkrete ledelsesdiscipliner
 • Individuelle coachingsessioner over telefonen
 • Netværksmøder
 • Garudas personprofil


Moduler med fysisk fremmøde
Vi afholder undervisning med fysisk fremmøde på tre moduler, som hver omfatter to på hinanden følgende dage. I alt 6 dage fordelt over ca. to måneder. 

Online læring
Imellem modulerne får du adgang til online læring i form af videoer og andet materiale. Her får du konkret viden om forskellige aspekter af ledelse og bliver forberedt til næste modul. Vi mødes desuden live til online møder hvor vi diskuterer og uddyber det lærte.

Individuelle coachingsessioner
De individuelle coachingsessioner foregår via telefonen. Vi drøfter din personlige udviklingsplan, ligesom du får sparring og støtte på de praktiske hjemmeopgaver, som du får på kursusdagene.

Netværksarbejde
Du bliver en del af en netværksgruppe med andre kursusdeltagere. Imellem modulerne skiftes I til at tage på netværksmøde i hinandens virksomheder. Den der er vært for mødet har forberedt en præsentation af en konkret og aktuel ledelsesmæssig udfordring. Herefter er det de øvrige netværksdeltageres opgave at give feedback og komme med indspark efter en model, I præsenteres for på kursusdagene. 

Nedenfor ser du en oversigt over programmet:

Modul 1: Forstå din rolle som leder

 • Varighed: 2 dage

Tema 1: De fem ledelsesdiscipliner
At blive en god leder kræver at du behersker mange forskellige ledelsesdiscipliner. Vi gennemgår forskellige ledelsesdiscipliner: driftsledelse, faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og ikke mindst ledelse af dig selv. Vi fokuserer på hvad dine succesmål er som leder og hvordan du kan opfylde dem.

Tema 2: Ledelse af forskellige personlighedstyper
Vi mennesker er forskellige og motiveres af forskellige ting. Under dette tema tager vi udgangspunkt i Garudas personprofiler og diskuterer dem i relation til hvordan du leder den enkelte medarbejder på den bedste måde. Derudover får du indsigt i din egen personprofil samt træning i hvordan du med baggrund i en personlighedstest giver god feedback samt gennemfører en udviklingssamtale. 

Tema 3: Hvordan får du succes som leder
Vi afslutter modul 1 med at tage udgangspunkt i din ledelsesopgave. Vi diskuterer hvad der skal til, for at du opnår succes som leder. Helt konkret skal du arbejde med at indkredse hvad der forventes af dig og hvordan du bedst opfylder disse forventninger. 

Online læring og coaching
Tema 4: Strategisk kompetenceudvikling.
På dette online modul fokuserer vi på strategisk kompetenceudvikling. Du lærer hvordan du udvikler en strategisk kompetenceudviklingsplan for dine medarbejdere og du introduceres til et ledelsesevalueringsværktøj, som du skal afprøve på egen krop. I samarbejde med din leder skal du finde de konkrete ledelseskompetencer som I specielt ønsker at du udvikler. Denne evaluering kommer til at danne udgangspunktet for din individuelle kompetencerejse igennem kurset. 


Modul 2: Udvikling og motivation af medarbejdere

 • Varighed: 2 dage

Tema 5: Udvikling og motivation
To af dine vigtigste ledelsesopgaver er at udvikle og motivere dine medarbejdere i dagligdagen. Hvis du har blik for, hvor og hvordan dine medarbejdere behøver udvikling, får du medarbejdere, der er mere motiverede og engagerede. Du lærer blandt andet, hvordan du udvikler dine medarbejdere med en anerkendende og styrkebaseret tilgang. Vi kommer omkring ledelsesmetoderne situationsbestemt ledelse, anerkendende ledelse samt den motiverende leder.

Tema 6: Ledelsesbaseret coaching
Ledelsesbaseret coaching er et udviklingsværktøj, som du anvender i hverdagen til at give dine medarbejdere: 1) mere overblik og bedre forståelse, 2) større ansvarlighed og 3) højere motivation. Du lærer at stille de rigtige spørgsmål og lytte til dine medarbejdere på en måde, der udvikler, involverer og motiverer dem, så de i højere grad bliver i stand til at handle og beslutte selvstændigt.

Tema 7: Det gode arbejdsmiljø
En vigtig ledelsesopgave er at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og oplever psykologisk tryghed. Du lærer grundprincipperne inden for etablering af et godt arbejdsmiljø med fokus på begreber som social kapital, stressforebyggelse, de 6 guldkorn og vision zero.  

Online læring og coaching
Tema 8: Lean og procesoptimering
På dette online modul sætter vi fokus på Lean konceptet. Du lærer hvordan du arbejder systemisk med optimering af processer samt hvordan du kan skabe en kultur hvor dine medarbejdere er aktivt involverede i udviklings- og forbedringsarbejdet. Lean er et af de mest anvendte ledelsesparadigmer i Danmark og vigtigt for dig som ny leder at kende til. 


Modul 3: Ledelse af medarbejdere i organisationer under forandring

 • Varighed: 2 dage

Tema 9: Konflikthåndtering og den svære samtale
Konflikthåndtering er et uundgåeligt element af lederjobbet. Uløste konflikter kan resultere i dårlig trivsel og øget sygefravær. Samtidig skal du skal som leder også se uoverensstemmelser som en positiv energi, der kan skabe vækst og udvikling med den rette interventionsform. Du lærer at opdage og analysere konflikter og træde ind i dem med balance og overblik.

Tema 10: Forandringsledelse
Forandringsledelse er måske en af de vigtigste ledelsesdiscipliner at lære, da alle ledere er med til at gennemføre små og store forandringer. Vi træner din evne til at præsentere en forandring og håndtere indvendinger, kritik og modstand. Og vi fokuserer på hvordan du involverer dine medarbejdere og får dem til at tage ansvar i forandringssituationer.

Tema 11: Skab effektive teams
Hvis du som leder er i stand til at skabe et velfungerende og dynamisk team, kan det løfte både performance og trivsel. At skabe effektive teams kræver en tydelig rollefordeling samt respekt for hinanden og det fælles mål. Det er ingen nem opgave, men vi giver dig de bedste kompetencer til at lykkes med det.

Coaching
Individuel coaching session om din fortsatte udvikling som leder.

Praktiske oplysninger

Inkluderet i prisen
Inkluderet i prisen er undervisning, kursusmaterialer og forplejning.

Underviser

Jacob Steendahl Nielsen

Jacob Steendahl Nielsen

Jacob har en Ph.D. i Operation Management og er desuden kandidat i Organisation og Strategi. Han er direktør for konsulentvirksomheden How Bizz og underviser bl.a. på Aalborg Universitet. Jacob har mere end 10 års erfaring med lederudvikling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau og har arbejdet med nogle af Danmarks største virksomheder.

Betaling

Alle priser er inkl. materialer og forplejning – men ekskl. moms, transport og ophold, medmindre andet er anført.

Fakturering sker typisk 5 uger før opstart. Ønsker du at blive faktureret med det samme, bedes du give besked om dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding. Ønsker du at betale med kreditkort, bedes du give besked om dette i bemærkningsfeltet ved tilmelding, eller skrive til os på kurser@lederne.dk efter tilmelding.

Lederne KompetenceCenter forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved manglende betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned. Vær opmærksom på, at manglende rettidig betaling kan resultere i udelukkelse fra det købte forløb og eksamen.

Afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) kan ske vederlagsfrit indtil fem uger før forløbets start. Det sker ved at sende en mail til kurser@lederne.dk. Den fulde pris betales, hvis afmelding (eller anmodning om at blive flyttet til et andet hold) sker senere end fem uger før forløbets start.

Lederne KompetenceCenter CVR nr.: 25 13 25 72

Bevis på dine nye kompetencer

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Mit Lederskab

Når du vælger kompetenceudvikling hos Lederne Kompetencecenter, giver vi dig lige lidt ekstra.

Du bliver en del af Mit Lederskab, som giver dig adgang til at benytte:

 • Vores populære og eksklusive virtuelle Lederinspirationsmøder
 • Individuel uddannelsessparring, der tager udgangspunkt i dine ønsker og udfordringer
 • Inspirationsuniverset, hvor du får adgang til podcasts, video materiale, artikler m.fl. der tager udgangspunkt i ledelse

Hvis du ikke ønsker at være en del af Mit Lederskab, kan du altid give os besked, så sørger vi for at afmelde dig. 

Vi glæder os til at bidrage til din lederudvikling! 

Tilmelding

6 dage fra kl. 09:00 - 16:00
Pris 32.900 kr. (ex. moms)
Medlemspris 29.600 kr. (ex. moms)

Det siger vores kursister:                                                                                                                                        

"Min deltagelse har givet mig viden om, hvordan jeg kan nedtrappe konflikter, som er på vej op, og hvordan jeg spotter personer, som hænger i bremsen og går fra at være supermotiverede til slet ikke at være det, for eksempel ved ikke at blive udfordret nok."
Jesper Espenhein, Faglig Serviceleder, Mortalin A/S

Se andre relevante kurser for nye ledere:

Nyudnævnt leder

God ledelse

På dette to-dags kursus får du overblik over hvad, der skal til for at lykkes i lederjobbet. Samtidig får du indsigt i din egen udviklingsproces som leder, og viden om hvad der venter forude efterhånden som du får mere erfaring. 
From Colleague to Manager

Fra kollega til leder

Få træning og værktøjer til at håndtere din nye rolle professionelt. Du bliver klædt på til at opnå følgeskab og til at finde din helt egen ledelsesstil.