Tilbage til oversigten

Ledernes Lederuddannelse

4.4 (16 bedømmelser)

Et lederudviklingsforløb for dig, der ønsker at styrke dit lederskab med konkrete redskaber til at skabe retning, følgeskab og resultater. 

Med udgangspunkt i din hverdag som leder lærer du dine egne styrker og udfordringer at kende. Du får indblik i, hvordan du motiverer og skaber tydelige rammer, så du når dine mål sammen med dine medarbejdere.

Du bliver bedre til at træffe beslutninger og håndtere de vanskelige ledelsessituationer, der typisk opstår. Og du får øget din handlekraft og skærpet dine strategiske ledelseskompetencer til gavn for din organisation og dine resultater. 

Udvid dit ledelsesmæssige handlerum

Lær dine styrker at kende og få overblik over, hvordan du anvender dem bedst muligt
Få indsigt i gruppepsykologi og skab følgeskab om dine visioner
Få indblik i forskellige ledelsesmetoder og -værktøjer, fx distanceledelse, situationsbestemt ledelse og ledelsesbaseret coaching
Lær at navigere i krydsfeltet af interesser i din organisation
Få personlig sparring ved individuelle samtaler med underviseren
Skab netværk blandt ligesindede ledere

 

Download pdf med mere info om uddannelsen

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Undervisere

Eva

Eva Stenby

Eva Stenby har, som partner i Carlsen&E, beskæftiget sig med ledelses- og medarbejderudvikling siden 2009. Hun fungerer som rådgiver og underviser for både offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og har stor erfaring med leder- og medarbejderudvikling. Hun er certificeret i flere forskellige typer af profil- og analyseværktøjer, E*MBA og certificeret træner i The Human Element® og Radical Collaboration®. Eva er oprindeligt uddannet mejeriingeniør og har desuden mange års praktisk erfaring som leder på alle niveauer af organisationen fra projektledelse til bestyrelse.

Jens

Jens Carlsen

Jens Carlsen har, som partner i Carlsen&E, beskæftiget sig med ledelses- og medarbejderudvikling siden 2010. Han fungerer som konsulent, rådgiver og underviser for både offentlige og private virksomheder. Han har stor erfaring med leder- og medarbejderudvikling inden for f.eks. det personlige lederskab, coaching, kommunikation, konflikthåndtering, teamudvikling og samarbejde. Han er certificeret i flere forskellige typer af profil- og analyseværktøjer. Han er uddannet ingeniør, certificeret træner i The Human Element© og Radical Collaboration® og har desuden mange års praktisk erfaring som leder på alle niveauer af organisationen fra projektledelse til direktion.
Målgruppe

Lederuddannelsen henvender sig til dig, som har nogle års erfaring som leder af medarbejdere og nu ønsker at udvide dit ledelsesmæssige handlerum og styrke dine ledelsesmæssige kompetencer både på det personlige og det strategiske plan. 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op omkring tre moduler af hver to dages varighed. I alt 6 dages undervisning. Derudover får du en personprofil med en tilbagemeldingssamtale, to webinarer og to virtuelle sparringssamtaler med underviseren. Der vil desuden være opgaver mellem modulerne, som løses individuelt eller gruppevis sammen med de øvrige deltagere.  

ledernes lederuddannelse

 

Modul 1 (2 dage): 

Med udgangspunkt i KompetenceProfilen får du indblik i dine styrker og udfordringer som leder. Du lærer, hvordan du anvender dine styrker optimalt i forskellige ledelsessituationer, og du får sat fokus på, hvordan du kommunikerer tydeligt, håndterer svære situationer og skaber positive relationer til andre. Du får styrket din personlige gennemslagskraft som leder og lærer, hvordan du bedst anvender din autoritet.  

Modul 2 (2 dage): 
Vi fokuserer på forskellige ledelsesmetoder, fx distanceledelse, situationsbestemt ledelse og ledelsesbaseret coaching. og du får redskaber til, hvordan du bedst motiverer dine medarbejdere, så de skaber resultater sammen med dig. Du får indsigt i gruppepsykologi og nogle af de mekanismer, der er på spil i medarbejdergrupper og teams. Og du lærer at udvikle dine medarbejderes potentiale og skabe følgeskab om dine visioner. 
Modul 3 (2 dage):
Vi fokuserer på dine strategiske ledelseskompetencer, og med udgangspunkt i aktuelle cases lærer du at skabe udvikling og lede forandringer. Vi fokuserer på dine strategiske lederkompetencer, og du lærer at håndtere krydsfeltet af interesser i en organisation og navigere i krav og behov fra både ledelsen, medarbejderne og omgivelserne, og du får værktøjer til at forebygge og spotte stress på arbejdspladsen. Du arbejder med dine personlige ledelsesmæssige udfordringer og mål, og du får feedback og sparring. 

  

Personprofil
Inden uddannelsen udfylder du Garuda KompetenceProfilen. Det er en af markedets mest omfattende personprofiler, og den er et effektivt redskab til at få indsigt i dine egne og andres ressourcer, ligheder og forskelle. Inden modul 1 får du en times telefonisk tilbagemelding på din profil. Det giver afsæt for en senere dialog om arbejdsopgaver, kompetencer og udvikling.

Internat
Første modul afholdes som internat med overnatning på Comwell Kellers Park ved Vejle Fjord. Det gør, at vi har bedre tid til at lære hinanden at kende og får en god start på uddannelsesforløbet.

Mini workshop
Mellem hvert modul afholdes en mini workshop af en times varighed (kl. 9-10 den anførte dag), hvor specifikke emner og ledelsesteorier gennemgås og diskuteres.

Læringsgruppe
Efter Modul 1 mødes deltagerne et par timer i mindre læringsgrupper (fysisk eller virtuelt), hvor der løses en konkret opgave, stillet af underviseren. Mødet aftales, inden afslutningen af Modul 1, og det er op til den enkelte læringsgruppe, hvordan mødet organiseres.

Individuelle sparringssamtaler
Både midt i og efter uddannelsesforløbet får du en virtuel samtale af ca. 45 minutters varighed med underviseren, hvor du har mulighed for at vende dine ledelsesudfordringer og få personlig sparring på dit lederskab. 

Undervisningsform
Undervisningen er uformel og interaktiv og foregår som en blanding af teoretiske oplæg, øvelser og dialog. Vi har fokus på læring gennem praktiske erfaringer og forventer, at du involverer dig selv aktivt. 

 

Praktiske oplysninger

Inkluderet i prisen
Prisen dækker undervisning, Garuda KompetenceProfilen, profil tilbagemeldingssamtale samt to virtuelle sparringssamtaler, to webinarer, kursusmaterialer, forplejning samt overnatning (første modul). 

Bemærk venligst, at modul 1 på uddannelsen afholdes som internat med overnatning (enkeltværelse) på Comwell Kellers Park ved Vejle Fjord.

De resterende moduler (modul 2 og modul 3) afholdes i København (uden overnatning).

Bevis på dine nye kompetencer

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

FAQ

Jeg har været leder for medarbejdere i et par år. Er uddannelsen relevant for mig?
Ja, Ledernes Lederuddannelse henvender sig til alle ledere af medarbejdere med mindst et par års erfaring. Måske har deltagerne tidligere deltaget i kurser for nye ledere, men har ikke nogen egentlig lederuddannelse bag sig og søger nu bred inspiration og kompetenceudvikling i lederrollen. 

Hvad adskiller Ledernes Lederuddannelse fra andre lederuddannelser eller -kurser?
Ledernes Lederuddannelse er sammensat så du som leder både får individuel sparring, indblik i din personlige kompetenceprofil, online møder/webinarer samt tre modulers undervisning hvoraf det første modul afholdes på Comwell Kellers Park med overnatning. Så du får både 1:1 personlig lederudvikling og kompetenceudvikling i en tæt lille gruppe af andre ligesindede ledere. Alt sammen i en komprimeret form der tager hensyn til, at du som leder sikkert i forvejen har en travl kalender. 

Giver uddannelsen ECTS points? 
Nej, uddannelsen er ikke en del af et offentlig godkendt uddannelsesforløb, som fx akademilederuddannelsen og diplomlederuddannelsen. Derfor skal du heller ikke aflevere opgaver og du skal ikke til eksamen. Vi arbejder i stedet med øvelser, som du udfører mellem modulerne i din dagligdag som leder. Ledernes Lederuddannelse henvender sig til dig, som ønsker personlig lederudvikling med stort fokus på dit behov og din situation som leder og på praksisorienteret læring.  

Hvis du i tvivl om hvilken type af lederudvikling, som er mest relevant for dig, er du altid velkommen til at ringe og få en snak med en af vores kursusrådgivere.

Får jeg bevis på, at jeg har gennemgået lederuddannelsen? 
Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Jeg har ikke ansvar for medarbejdere. Er uddannelsen relevant for mig?
Nej, uddannelsen henvender sig først og fremmest til ledere med personaleansvar. Vi taler om og træner det at have med medarbejdere at gøre og du vil ikke få det rette udbytte hvis du ikke endnu er leder med personaleansvar. Kig i stedet fx på kurset ”Ledelse uden personaleansvar” eller ring og få en snak med en af vores kursusrådgivere om hvad der er relevant kompetenceudvikling for dig.

Er uddannelsen både relevant for ledere fra private og offentlige organisationer?
Ja, vi har næsten altid deltagere fra både private og offentlige organisationer, dog med overvægt af deltagere fra det private erhvervsliv. Alle ledere får stort udbytte ud af at dele erfaringer, dilemmaer og perspektiver på tværs af virksomhedstyper. 

Vi er flere ledere, som ønsker at deltage fra min virksomhed. Er det en god idé?
Det giver en endnu bedre mulighed for forankring af det lærte, hvis du har mulighed for at deltage med en eller flere kolleger fra din virksomhed. I kan både under og efter lederuddannelsen bruge hinanden som sparringspartnere og hjælpe hinanden med at sætte jeres nye kompetencer i spil.

 

Tilmelding

6 dage
Pris 33.900 kr. (ex. moms)
Medlemspris 30.500 kr. (ex. moms)

Det siger vores kursister

"Jeg har fået fyldt op på alle parametre i forhold til ledelse og især har kurset åbnet mine øjne for, at det også er vigtigt at planlægge tid til at lede. Underviseren var meget vidende, og det var værdifuldt at møde andre ledere jeg kunne sparre med."
Ena Nielsen, Associate Director, Ida Institute

Se alle lederuddannelser (4)