Tilbage til oversigten

Bestyrelsesarbejde og Advisory Boards

4.3 (87 bedømmelser)

Bliv klædt på til en bestyrelsespost af nogle af landets mest erfarne bestyrelsesmedlemmer. På dette eksklusive tre-dages kursus får du en dybdegående introduktion til de områder, der er afgørende for at lykkes med bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelseslokalet er blevet åbnet og nye generationer af bestyrelsesmedlemmer er på vej til gode erfaringer og oplevelser i bestyrelser og i advisory boards. Det er samtidig blevet mere almindeligt, at også mindre virksomheder vil skaffe de rigtige ressourcer til bestyrelser og advisory boards, og det giver i øjeblikket mange nye muligheder indenfor bestyrelsesarbejde.

Det kan være en selvstændig karrierevej, men det kan også være et vigtigt skridt i din eksisterende karriere og åbne nye døre til erfaringer og muligheder.

Bliv klædt på til at deltage i bestyrelsesarbejdet
Få indblik i alle de kompetence- og erfaringsområder, som er afgørende for at kunne tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet
Bliv bekendt med rollen som bestyrelsesmedlem, og hvad den indebærer
Lær at håndtere de krav og forventninger, du vil møde i bestyrelseslokalet
Få værktøjer til at udvikle dine kompetencer som bestyrelsesmedlem

 

Din personlige profil er udgangspunktet
Kurset bygger på din personlige profil, som du udfylder inden første dag. Har du allerede bestyrelseserfaring, vil vi bygge videre på din kompetenceprofil. 

Brug for hjælp?

32 83 36 10
Tilmeld dig nu

Bestyrelsesarbejde II - med certificering

Har du allerede gennemført dette kurset – eller har tilsvarende kompetencer? Bliv løftet til det næste niveau i din bestyrelseskarriere med kurset Bestyrelsesarbejde II. Kurset afsluttes med en individuel online certificering.

Målgruppe

Kurset er for dig, der ønsker at blive klar til bestyrelsesarbejdet, og som har begrænset eller ingen erfaring med bestyrelsesarbejdet. Det gælder også for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Temaer og læringsmål

Disruption, innovation, governance og globalisering giver virksomhederne større behov for at få input og ekspertise udefra og både advisory boards og bestyrelsesmedlemmer anvendes med succes til dette.

I løbet af tre dage får du en indføring i følgende emner:

Bestyrelsesarbejde og advisory board

Dag 1

Læringmål for dag 1:

 • Bestyrelsens og advisory boardets roller
 • Hvad er den juridiske regulering af bestyrelser?
 • Regnskabsmæssig forståelse I

 

Tema 1: Hvad er bestyrelsens og advisory boardets rolle i Company Management.
Indlægsholder Lone Møller Olsen

Governance spiller en stadig større rolle i reguleringen og styringen af virksomheder, og vi skal forstå, hvorfor bestyrelser og advisory boards er en del af virksomhedens samlede management.

Hvorfor er der stigende fokus på bestyrelsens rolle, og hvad er årsagen til den store popularitet, som særligt advisory boards har fået igennem de sidste år?

Kan alle virksomheder drage gavn af bestyrelser og advisory boards, eller gælder det alene for særlige brancher eller særlige typer af virksomheder?

Vi ser på hvilken rolle bestyrelsen spiller i forhold til direktionen, management, fagbevægelsen og medarbejderne og diskuterer, hvordan virksomhederne får størst udbytte af bestyrelser.

Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler og erfaringer fra bestyrelseslokalerne, både de positive og de negative, og vi ser i hvilken retning, bestyrelsesarbejdet bevæger sig.

Tema 2: Hvad er den juridiske regulering af bestyrelser og advisory boards.
Indlægsholder Carsten Brinck, Advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager.

Vi forstår nu bestyrelsens rolle og arbejdsopgaver ud fra en praktisk vinkel, men hvilke krav stilles der juridisk til bestyrelser/advisory boards? Vi tager udgangspunkt i selskabslovens krav til virksomheden og dennes ledelse.

Vi skaber en forståelse for de juridiske rammer for regulering af forskellige virksomhedstyper og for ansvarsfordelingen mellem de forskellige ledelsesniveauer i virksomheden.

Der afsluttes med gruppeopgave i udpegning af relevante juridiske forhold.

Tema 3: Regnskabsmæssig forståelse og analyse for bestyrelse og Advisory Board medlemmer.
Indlægsholder Peter Nordgaard

Bestyrelser har et særligt ansvar for virksomhedens kontrol og opfølgning, og regnskaber er en naturlig del af bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt at have en god forståelse for forskellige typer af regnskabsprincipper, både danske og internationale principper. Det er også vigtigt at forstå, hvad et regnskab indeholder, og hvordan de enkelte dele af regnskabet skal læses og forstås.

Dernæst er bestyrelsen involveret i budgettering, investeringskalkuler og strategiske beslutninger i virksomheden. Hvordan læser man bestyrelsesmaterialet og træffer beslutninger?

Tema 3 afsluttes dagen efter, og der indgår praktisk træning.

 

Dag 2

Læringsmål for dag 2: 

 • Funding
 • Regnskabsmæssig forståelse II
 • "Real life" - praktisk træning

 

Tema 4: Funding/finansiering af virksomheder – hvordan gør man det?
Indlægsholder Lars Andersen

Vi evalueres af vores kunder og vores medarbejdere, og det er derfor naturligt, at også bestyrelsen evalueres. Hvordan foregår evalueringen af bestyrelsens medlemmer, hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet og hvilke fordele giver det den enkelte bestyrelse?

Tema 5: Regnskabsmæssig forståelse og analyse for bestyrelse og advisory board medlemmer.
Indlægsholder Peter Nordgaard

Bestyrelser har et særligt ansvar for virksomhedens kontrol og opfølgning og regnskaber er en naturlig del af bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt at have en god forståelse for forskellige typer af regnskabsprincipper, både danske og internationale. Det er også vigtigt at forstå, hvad et regnskab indeholder og hvordan de enkelte dele af regnskabet skal læses og forstås.

Dernæst er bestyrelsen involveret i budgettering, investeringskalkuler og strategiske beslutninger i virksomheden. Hvordan læser man bestyrelsesmaterialet og træffer beslutninger?

Der arbejdes med teori frem til frokost. Efter frokost er der gruppeøvelse.

Tema 6: ”Real life” træning.
Indlægsholder Peter Nordgaard

Casen indeholder træning i de områder som bestyrelseskurset har taget sit udgangspunkt i, men nu i et deltagerstyret læringsforløb:

 • Forståelse for bestyrelsens rolle og ansvar
 • Den juridiske regulering af bestyrelser
 • Ansvar og pligter for bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabsmæssig forståelse og analyse
 • Relevant lovmæssig regulering

 

Dag 3

Læringsmål for dag 3:

 • Hverdagen i bestyrelsen
 • Risk Management i bestyrelser
 • Fra aske til ild - om at arbejde med bestyrelser
 • Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

 

Tema 7: Hverdagen i bestyrelseslokalet – mine erfaringer.
Indlægsholder Kerstin Jakobsson

Vi skal både kunne teori, men i særdeleshed også praksis for at tiltræde rollen som den gode bestyrelseskandidat. Én af Sveriges meget erfarne bestyrelsesmedlemmer deler sine erfaringer med os og giver en forståelse for kompleksiteten i bestyrelsens arbejde.

Tema 8: Risk Management.
Indlægsholder Peter Nordgaard

Risikostyring er blevet en integreret del af dagens management. Hvordan skaber bestyrelsen overblik over virksomhedens risk position, og hvordan arbejdes der aktivt med risikostyring og risiko udvælgelse? Vi gennemgår relevante modeller for risikostyring og ser på erfaringerne af arbejdet med disse modeller.

Tema 9: Fra aske til ild – om at arbejde med bestyrelser.
Indlægsholder Claus Bretton-Meyer

Det hele er nemt, når alt går godt. Hvad sker der, når bestyrelsen og direktionen bliver udfordret? Dette er en spændende historie om arbejdet i bestyrelsesrummet i tider med høj forandring.

Tema 10: Hvordan rekrutteres medlemmer til bestyrelsen og advisory boards?
Indlægsholder Flemming Riber

Hvor findes køen til bestyrelsesposterne og til de spændende advisory boards? Hvordan gør man sine kompetencer synlige i forhold til bestyrelsesarbejdet? Vi får et indlæg fra en af de erfarne i rekrutteringsområdet. 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori, praktiske eksempler, og gruppearbejde med cases og rollespil. Vi er som regel 25-40 deltagere på kurset, så der er god dynamik og mulighed for udveksling deltagerne imellem.

Program

Eksempel på program for kurset. Indlægsholdere vil variere ligesom der kan ske ændringer i tidsplanen.

Dag 1

Dag 2

 

Dag 3

 

9.00 – 9.15

Velkomst og introduktion

v/kursusleder Peter Nordgaard

 

9.15 -10.30

Bestyrelsens og advisory boardets roller
v/Lone Møller Olsen, Professionelt bestyrelsesmedlem

 

10.30 - 12.00

Juridisk regulering af bestyrelse og advisory boards
v/Adm. partner og advokat Carsten Brinck, Advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager

 

12.00 – 13.00

Frokost 

 

13.00 - 14.30

Regnskabsmæssig forståelse
v/CFO & Ass. Professor Peter Nordgaard

 

14.30 - 15.00

Kaffepause med kage

 

15.00 – 16.30

Regnskabsmæssig forståelse fortsat

        

16.30

Tak for i dag!

9.00 – 9.15

Kort opsamling fra dag 1 og introduktion til dagens program

v/kursusleder Peter Nordgaard

 

9.15 – 10.30

Funding af virksomheder

v/Jesper Knudsen, Tofte Company

 

10.30 – 12.00

Regnskabsmæssig forståelse II

v/Peter Nordgaard

 

12.00 - 13.00

Frokost 

 

13.00 - 17.00

"Real life" træning

 

17.00

Tak for i dag!

 

8.30 – 8.45

Kort opsamling fra dag 2 og introduktion til dagens program

v/kursusleder Peter Nordgaard

 

8.45 – 10.00

Se til venstre, der er en svensk bestyrelse!

v/Else Beth Trautner, Professionelt bestyrelsesmedlem


10.00 – 11.00

Risk Management

v/Peter Nordgaard

 

11.00 – 12.00

Fra aske til ild - om at arbejde med bestyrelser

v/Claus Bretton-Meyer

 

12.00 - 13.00

Frokost

 

13.00 – 14.30

Headhunterens tillæg

v/

14.30 – 14.45

 Tak for denne gang!

Praktiske oplysninger

Inkluderet i prisen
Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning. Kurset er uden overnatning.

Indlægsholdere

Peter Nordgaard

Peter Nordgaard

Peter har igennem en lang karriere, bl.a. som direktør i Berlingske Media, arbejdet med økonomistyring og implementering af forandringer, herunder CSR og bæredygtighed. Han har solid bestyrelseserfaring og rådgiver både bestyrelser og virksomheder. I mere end 25 år har han undervist i økonomistyring, supply change management og management control og de seneste år også i CSR, Compliance og bæredygtighed bl.a. på CBS og på internationale MBA uddannelser og universiteter. Peter er desuden ofte leder af internationale konferencer indenfor disruptive teknologier ligesom han rådgiver nødhjælpsorganisationer og andre frivillige foreninger. Hos Ledernes KompetenceCenter underviser Peter på kurserne i bestyrelsesarbejde og advisoryboards, bæredygtig ledelse og økonomi for ikke-økonomer.
Carsten Brink

Carsten Brink

Carsten Brink er en efterspurgt rådgiver for erhvervsvirksomheder inden for sager, der vedrører investering – specielt i vindmøller, virksomhedsoverdragelse og generel kommerciel rådgivning. Carsten Brink sidder i bestyrelsen for en række selskaber og fonde.
Flemming Riber

Flemming Riber

Flemming Riber er Managing Partner i Stanton Chase og ansvarlig for bl.a. Executive Search til bestyrelser bredt i flere sektorer. Han har de seneste 10 år rådgivet såvel kandidater som bestyrelser, ejere og PE-selskaber i indsættelse af bestyrelsesmedlemmer og formænd.
Claus Bretton Meyer

Claus Bretton Meyer

Claus har erfaring fra en lang række af bestyrelsesposter, men er mest kendt i offentligheden som DBU’s kontroversielle direktør.
Lone Møller Olsen

Lone Møller Olsen

Lone Møller Olsen er professionelt bestyrelsesmedlem i BankInvest & Topdanmark. Hun har mange års erfaring som partner i Deloitte, hvor hun har været en del af ledelsen og bl.a. siddet i deres Partnerindstillingsudvalg.
Kerstin Jakobsson

Kerstin Jakobsson

Kerstin har en Master i biokemi og mere end 25 års erfaring med udvikling af globale virksomheder. Hun har været CEO for flere start-ups, og har erfaring som bestyrelsesmedlem fra flere virksomheder. Hun er i dag bestyrelsesmedlem i bl.a. SmiLe Incubator, Glycorex Transplantation AB og TEM foundation. Kerstin har siden opstarten af science parken Medicon Village AB i 2011 været Executive Vice President, Business Development.

Bevis på dine nye kompetencer

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.

Tilmelding

3 dage
Pris 7.500 kr. (ex. moms)
Medlemspris 6.700 kr. (ex. moms)

"Peter Nordgaard er en utrolig kompetent og alsidig underviser med en bred erfaring. Programmet var relevant, inspirerende og afvekslende, og jeg gik derfra med masser af faglig viden, nye værktøjer og endnu mere motiveret. Desuden fik jeg et fantastisk netværk med andre deltagere fra både mit eget og tidligere hold. Jeg kan varmt anbefale andre at deltage i kurset". 

Gitte Madelaire, Salgssupportchef, 
VOLVO Truck Center DK