Vilkår og betingelser

Vi har samlet alle de vilkår og betingelser, du bør kende, når du deltager på et forløb i Lederne Kompetencecenter.

Regler for tilmelding

Du tilmelder dig vores kurser, uddannelser og øvrige forløb på Lederne Kompetenceenters hjemmeside. Så snart din tilmelding er registreret, modtager du en bekræftelse.

Størstedelen af vores forløb har begrænset deltagerantal. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig hurtigst muligt.

Skal du søge SVU-tilskud, bedes du også kontakte os hurtigst muligt, så du undgår unødig forsinkelse i sagsbehandlingen.

Ved tilmelding senere end fire uger før kursusstart til kurser og uddannelser med overnatning, kan vi ikke garantere værelse på kursusstedet.

Værd at vide om afmelding

Afmelding sker efter følgende regler:

 • Afmelding (eller anmodning om overflyttelse) skal altid ske skriftligt pr. mail til kurser@lederne.dk
 • Afmelding er vederlagsfrit indtil fem uger før forløbets start
 • Den fulde pris betales, hvis afmelding sker senere end fem uger før forløbets start
 • Tilmelding mindre end fem uger før forløbets start er bindende
 • Er du tilmeldt et 6-ugers jobrettet uddannelsesforløb, er din tilmelding knyttet op på din aktuelle ledighedsstatus, hvorfor afmelding kan ske senere end fem uger før kursusstart

Afmelding til Mit Lederskab skal altid ske skriftligt pr. mail til mitlederskab@lederne.dk

 • Mit Lederskab løber et år af gangen, og betaling sker derfor årligt (medmindre andet er særskilt aftalt pr. mail med os). Vi orienterer deltageren skriftligt 3 måneder før fornyelse.
 • Bemærk, der er 6 måneders binding på Mit Lederskab. Hvis du er tilmeldt Mit Lederskab og har fortrudt dit køb, refunderes max 6 måneders abonnement.
 • Hvis en Mit Lederskab deltager skifter job undervejs, kan virksomheden overdrage resten af den betalte Mit Lederskab periode til en ny medarbejder. Orientering skal ske skriftligt til mitlederskab@lederne.dk

Afmelding i forbindelse med gratis arrangementer sker efter følgende regler:

 • Bliver du forhindret i at deltage, bedes du give os besked pr. mail til kurser@lederne.dk senest 2 hverdage før arrangementets afholdelse
 • Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr på 400 kr. ex. moms, såfremt du udebliver uden rettidig afmelding
 • Tilmelding mindre end 2 hverdage før arrangementets afholdelse er bindende

Ændringer

Vi udvikler løbende vores kurser, uddannelser og øvrige forløb. Derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne.

Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold samt ret til at aflyse et forløb, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Persondata

I forbindelse med din tilmelding behandler vi dine persondata i henhold til vores persondatapolitik. Formålet er at sikre, at personlige informationer behandles på en sikker og ansvarlig måde. Du kan læse vores persondatapolitik her.

Bemærk venligst, at når du deltager på forløb med flere deltagere hos Lederne Kompetencecenter vil dit navn, stillingsbetegnelse, firma og kontaktinfo fremgå af deltagerliste, navneskilt og bordkort. I nogle forløb indgår brug af digitale læringsplatforme, hvor ovenstående informationer også vil kunne fremgå.

I forbindelse med deltagelse på kompetencegivende uddannelse (akademifag, diplomfag eller lignende akkrediteret forløb) vil persondata blive videregivet til de uddannelsesinstitutioner og certificeringsvirksomheder, som Lederne Kompetencecenter samarbejder med. Persondata deles udelukkende i det omfang, det kræves for at kunne leve op til lovmæssige krav, uddannelsesmæssige adgangskrav eller for at sikre korrekt registrering af opnået uddannelse og/eller certificering. Er du ledig, og finansieres din uddannelse i henhold til reglerne for 6 ugers jobrettet uddannelse, vil persondata ligeledes blive delt med din a-kasse eller dit jobcenter.

Endvidere vil vi gøre opmærksom på, at der på inspirationsmøder og lignende events kan forekomme ”live streaming”, foto- eller videooptagelse, som lægges op på vores videosite eller bruges til markedsføringsmæssige formål. Man kan frasige sig dette i den konkrete situation ved at tage kontakt til os.

Særligt for kunder i Ledernes KompetenceCenter – videregivelse af kundeoplysninger til Lederne 
Lederne Kompetencecenter er en del af Lederne. Hvis du deltager i arrangementer, kurser eller uddannelser i Kompetencecenteret, videregiver Kompetencecenteret dine kundeoplysninger til Lederne tidligst 14 dage efter, Kompetencecenteret har registreret dine oplysninger. 

Såfremt du vil frabede dig dette, skal du blot skrive en mail til kursus@lederne.dk med angivelse af ”Nej tak til videregivelse af oplysninger til Lederne”.

Priser og betaling

Fakturering sker typisk umiddelbart efter tilmelding. Såfremt du er medlem af Lederne, skal du være opmærksom på, at oplysning om medlemsrabat (og dermed medlemskab) vil fremgå af den faktura, som bliver sendt til din virksomhed.

I forbindelse med deltagelse på kompetencegivende uddannelse (akademifag, diplomfag eller lignende akkrediteret forløb) vil faktura udstedes af den statslige uddannelsesinstitution, som har udbudsretten til den pågældende uddannelse.

Lederne Kompetencecenter forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Ved manglende betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned. Vær opmærksom på, at manglende rettidig betaling kan resultere i udelukkelse fra det købte forløb og eksamen.

Ledernes Kompetencecenter CVR nr.: 25 13 25 72

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller hvis du har andre spørgsmål til vores kurser, uddannelser eller øvrige produkter. Vi kan kontaktes på følgende mail: kurser@lederne.dk eller på telefon 3283 3610.

Ønsker du at kontakte os om dine datarettigheder, bedes du benytte denne kontaktformular.

Har du givet et samtykke til Lederne Kompetencecenter, f.eks. til at modtage vores nyhedsbrev, som du ønsker at trække tilbage, bedes du skrive til følgende mailadresse: kc_admin@lederne.dk