Lederne Søfart har klaget til ITF over CO-Søfarts tillidsbrud overfor Svitzer-søfolk

Fagforeningen Lederne Søfart har onsdag klaget til det internationale transportforbund (ITF) og DIS-kontaktudvalget over at CO Søfart/Metal Maritime har videregivet oplysninger om den – nu igangværende - Svitzer-strejke til rederierpartnerne, til et møde hos Danske Rederier i DIS-kontaktudvalget. 

02. november 2022

”Den måde Ole Philipsen har ageret på er illoyal overfor de lønmodtagere, som en fagforening egentligt burde kæmpe for – også selvom de ikke er danske. Det svarer jo til, at Danske Rederier sad og advarede os om massefyringer i rederierne. Derfor ser vi os nødsaget til at sige klart og tydeligt fra,” siger Jens Marquard Sørensen, formand, der ønsker at Anne H. Steffensen, direktør i Danske Rederier, overtager formandsposten i DIS-kontaktudvalget fra Ole Philipsen, der er formand for det faglige kartel CO-Søfart og Metal Maritime.  

Lederne Søfart mener også, at Ole Philipsen bør trække sig fra sine formelle og uformelle tillidsposter i forbindelse med ITF. 
DIS-kontaktudvalget er et forum hvor underskriverne af DIS-Hovedaftalen samarbejder for at fastholde det maritime erhverv i Danmark. I udvalget sidder Danske Rederier, Lederne Søfart, CO-Søfart, Maskinmesterforeningen, Maersk Line, Esvagt og Torm.  

Jens Marquard Sørensen var selv til stede ved kontaktudvalgsmødet, hvor Ole Phillipsen sagde, direkte henvendt til Mærsk-repræsentanten, at ITF forberedte en strejke overfor Svitzer i Australien. Det er refereret mere ’rundt’ i mødereferatet, hvor der står: ”Ole Philipsen oplyste, at Svitzer synes at være i modvind i forhold til ITF, der forsøger at gøre livet surt for dem”.

”Det skete til mit første møde i DIS-kontaktudvalget. Det rystede mig faktisk, for jeg syntes det var groft. Siden har jeg lavet fakta-check i mit bagland, og mine forgængere i udvalget - eksempelvis vores tidligere formand Bjarne Cæsar - har også oplevet, at Ole Philipsen har videregivet fortrolige fagforenings-oplysninger til arbejdsgiverne,” siger Jens Marquard Sørensen, der selv er styrmand og senest havde hyre på et skoleskib i sensommeren. 

Sørensen understreger, at arbejdsgiveren - i dette tilfælde Mærsk - virkede uinteresseret, og der blev ikke spurgt ind til de oplysninger eller aftalt nogen form for opfølgning. Anne H. Steffensen, Danske Rederier, var i øvrigt ikke til stede ved mødet. 

Overfor ITF har Lederne Søfart klaget over Ole Philipsens mangel på solidaritet overfor søfolkene. 

De handlingsmønstre, viser også med al tydelighed, at ledelsen i CO-Søfart/Metal Maritime ikke bør være eneste overenskomstpartner med Danske Rederier, da de ikke står på lønmodtagerens side, men er villige til at bruge fortrolig viden fra deres internationale arbejde til at indynde sig hos dem der burde være modparten i en forhandling. 

Kontakt:
Kommunikations- og pressechef Rasmus Nord Jørgensen, telefon 21680421, mail rj@ledernesoefart.dk

Om Lederne Søfart: 
Fagforeningen Lederne Søfart er Danmarks største fagforening for maritime ledere – primært navigatører – og har en række overenskomster med bl.a. Esvagt, færgerederier, lodserier og kommunale færger samt adskillige lokalaftaler. Foreningen er en landsdækkende faglig organisation for godt 2500 aktive maritime ledere og specialister i Det Blå Danmark. Omkring 20 % af medlemmerne er beskæftiget i land.