Lederne Søfart bør fortsætte som eneste overenskomst part for danske navigatører

Fagforeningen Lederne Søfart har noteret sig, at Danske Rederier sammenlægger sine to arbejdsgiverforeninger. Det hilser foreningen velkomment, så den samlede overenskomst kan ligge hos Lederne Søfart, hvor navigatører og kaptajner altid har valgt at organisere sig. 

28. oktober 2022

”Nu starter der en proces omkring, hvem der skal repræsentere navigatørerne på de danske skibe i en sammenlagt overenskomst,” siger Jens Marquard Sørensen, formand i Lederne Søfart.

Danske Rederier har meddelt, at de ønsker Metal Maritime som eneste overenskomstpart. Det regner Lederne Søfart dog for et urealistisk og udemokratisk ønske, da Lederne Søfart har organiseret de navigatører, der sejler i Danmark, uafbrudt i over 100 år, og dem der sejler internationalt næsten lige så længe. 

Lederne Søfart mener ikke, Danske Rederier egenhændigt kan bestemme, hvilken fagforening de vil indgå overenskomstaftale med.  

”Vi forventer, at når der er uenigheder mellem en arbejdsgiverforening og en fagforening, så følger man principperne i Den Danske Model. Så det regner jeg med, at vi fortsætter med, da det er Lederne Søfart, der organiserer navigatørerne i rederierne,” siger formanden. 

Foreningen har tidligere noteret sig, at Dansk Metal også ønsker at indgå flere overenskomster indenfor transportsektoren. 

Kontakt:
Jens M. Sørensen, Formand, Lederne Søfart, 22 48 98 24, jms@ledernesoefart.dk 

Om Lederne Søfart: 
Fagforeningen Lederne Søfart er Danmarks største fagforening for maritime ledere – primært navigatører – og har en række overenskomster med bl.a. Esvagt, færgerederier, lodserier og kommunale færger samt en række lokalaftaler. Foreningen er en landsdækkende faglig organisation for godt 2500 aktive maritime ledere og specialister i Det Blå Danmark. Omkring 20 % af medlemmerne er beskæftiget i land.