Lederne Søfart viser medlemsfremgang for første gang i årevis

Foreningen har for først gang i mange år en samlet medlemsfremgang, viser en opgørelse fra 1. oktober og frem til Lederne Søfarts generalforsamling 11. marts. Andelen af aktive medlemmer er gået 5 % frem i perioden. 

 

11. marts 2022

”Medlemsfremgangen viser, at foreningen er på vej i den rigtige retning – at strategien virker. En stor del af 2021 blev brugt til en omkalfatring af hele organisationen. Tilgang til medlemsservice og det faglige arbejde er forbedret, og det begynder nu at vise sig i vores medlemstal,” siger formand Niels Bergkvist Hansen.

Resultatet blev fremlagt på Lederne Søfarts generalforsamling 11. marts. Samlet set har foreningen nu 2341 aktive medlemmer (dvs. eksklusivt pensionister). Målsætningen er 3100 aktive medlemmer ved generalforsamlingen i 2025, så foreningen er økonomisk bæredygtig uden tilskud fra hjælpefonden, der er blevet udhulet af årlige underskud i foreningen gennem næsten to årtier. 

”Med den kurs vi er på, hvor vi søger indflydelse gennem dialog omkring konkrete politiske mærkesager og forbedrer vores service og kommunikation til medlemmerne, der er jeg meget optimistisk på foreningens vegne,” siger Jens M. Sørensen, der er konstitueret direktør. 

For perioden er medlemsfremgangen på 18 personer, når der er taget højde for ’naturlig afgang’. Det samlede medlemstal er 2757.