Ny formand og næstformand i Lederne Søfart

Jens Marquard Sørensen blev enstemmigt valgt som ny formand i Lederne Søfart efter indstilling af afgående formand Niels Bergkvist Hansen. Ny næstformand er Jens Lundgaard. 

05. april 2022

”Jeg er stolt og glad for at kunne give stafetten videre efter to år som formand. Vi har nået meget, og vi skal nå meget mere. I min formandsperiode fik vi lavet en strategi, udviklet mærkesager, sat et nyt hold i sekretariatet, forbedret tilfredsheden med vores medlemsservice og opnået den første medlemsfremgang i årevis. Det er jeg stolt af. Men det kræver meget fokus, energi og arbejde. Derfor vælger jeg nu at give stafetten videre. Jeg har peget på Jens, fordi han har både den viden, den energi og de visioner for foreningen, som der kræves,” siger Niels Bergkvist Hansen.  

Formand og næstformand blev enstemmigt valgt af den siddende bestyrelse. Ifølge fagforeningens vedtægter er det bestyrelsen, der er valgt af medlemmerne, som hvert år vælger en formand og næstformand. 

Den nye formand har været konstitueret direktør i foreningen siden oktober 2021 og næstformand siden marts 2021. Jens M. Sørensen (42) er uddannet styrmand og kystskipper og har sejlet som både navigatør og befaren skibsassistent på skoleskibe i snart 20 år. Derudover har han bl.a. arbejdet som konsulent med speciale i sikkerhed og risici, arbejdet i Søfartsstyrelsen og været involveret i politik for Socialdemokratiet samt gjort tjeneste i Søværnet. 

Fra ambition til handling

”Jeg er meget beæret over den tillid, som bestyrelsen viser mig. Jeg glæder mig til at fokusere på at få vekslet foreningens ambitioner til indflydelse på den politiske dagsorden. Det er det der har interesseret mig fra starten, så vi kan skabe positiv forandring i industrien for vores medlemmer. Det var også den ambition jeg blev valgt ind i bestyrelsen på,” siger Jens M. Sørensen. 

Den nye formand har to prioriteter fremadrettet:
- Lederne Søfart skal opbygge politisk indflydelse gennem dialog og hårdt arbejde
- Foreningens mærkesager skal konkretiseres til politik og veksles til handling 

”Niels har været meget modig og stået i front for at få tilpasset foreningens struktur til vores strategi. Jeg har været meget nede i maskinrummet, og det vil hjælpe mig som formand. Jeg overdrager trygt den daglige drift til Helle Andsbjerg og de dygtige medarbejdere i sekretariatet. De vil sikre yderligere forbedringer af vores service, og at foreningen er veldrevet,” siger Sørensen. 

”Vores forening og medlemmer har et kæmpe potentiale. De danske skibsofficerer fortjener indflydelse og har brug for at sætte deres aftryk på en industri, der vil være i markant politisk og teknologisk forandring de næste mange år. Det vil jeg arbejde for,” siger han. 

Den nye næstformand, Jens Lundgaard (51), er towmaster hos Maersk Drilling, som han kalder ”verdens fedeste job”. Han ser meget frem til sin nye rolle, hvor han vil agere formand i de perioder, hvor Jens M. Sørensen er til søs. 

”Jeg glæder mig til at fortsætte vores langsigtede strategi. Jeg glæder mig også over, at vi bliver bedre til at tale med hinanden. Det er vigtigt for mig, at vi har en ordentlig tone. Jeg ønsker dialog og sammenhold,” siger han. 

Dato for urafstemning

Valget af den nye formandsduo skete på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor otte af de 11 bestyrelsesmedlemmer deltog.

På bestyrelsesmødet blev det også vedtaget, at perioden for urafstemningen om udmeldelse af Ledernes Hovedorganisation bliver 2.-15. maj. Foreningen vil sende yderligere information om afstemningen til alle medlemmer snarest muligt. 

Kontakt:

Kommunikations- og pressechef Rasmus Nord Jørgensen, telefon 21680421, mail rj@ledernesoefart.dk

Om Lederne Søfart: 

Fagforeningen Lederne Søfart er Danmarks største fagforening for maritime ledere. Foreningen er en landsdækkende faglig organisation for godt 2500 aktive maritime ledere og specialister i Det Blå Danmark. Omkring 20 % af medlemmerne er beskæftiget i land.