Få tilskud fra Den Statslige Kompetencefond

Statslige medarbejdere kan nu søge om de 172 mio. kr. fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.

Hvis du er ansat på en statslig arbejdsplads, kan du søge om penge fra den Statslige Kompetencefond.
Med udgangspunkt i din specifikke situation, hjælper vi dig med ansøgningen.


Det kan du søge tilskud til:

Kompetencefonden støtter mange former for kompetenceudvikling som for eksempel et kursus eller en hel uddannelse. Du kan søge om støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer samt transport og ophold.

Bestil et opkald og få hjælp til at søge tilskud:

Bestil opkald

Hvad er Den Statslige Kompetencefond?

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetencegivende udvikling for ansatte i staten. Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen. 

Den Statslige Kompetencefond blev stiftet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018. Fonden er inddelt i fire fondspuljer og hver fondspulje bestyres af en fondsgruppe, der fastsætter, hvordan deres andel af fondsmidlerne skal anvendes - herunder også en såkaldt positivliste. Du kan læse mere om de enkelte positivlister her.

De 172 millioner kroner i Den Statslige Kompetencefond er underopdelt i fondsområder, der dækker over centralorganisationerne på statens område: AC, CO10, OAO og LC. 

Hvor meget kan jeg søge om?

De fire fondspuljer har forskellige beløbsgrænser for hvor meget en statslig medarbejder kan søge om på en årlig basis.

Se mere om de forskellige fondspuljers positivlister, hvoraf beløbsgrænserne fremgår.

Opfylder jeg kravene?

Forudsætningerne for at få støtte er, at:
Du er omfattet af en statslig overenskomst.
Din leder godkender din ansøgning om fondsstøtte.
Din arbejdsplads betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.

 

Hvordan søger jeg?

Du benytter det digitale ansøgningsskema på Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside.

Har du brug for hjælp til din ansøgning, så bestiller du blot et opkald her på siden, så guider vi dig hele vejen.