Tilbage til oversigten

Coachuddannelse for ledere - ICF akkrediteret

5.0 (106 bedømmelser)

Få en internationalt akkrediteret coachuddannelse og oplev en ledelsesmæssig transformation. Du udvikler dig som leder og får samtidig et effektivt værktøj til at motivere dine medarbejdere og hjælpe dem med at få mest muligt ud af deres potentiale.

Coaching er en anerkendt tilgang og metode med effektive værktøjer til at udvikle mennesker og skabe motivation, opnå bedre kommunikation samt sikre målopfyldelse og resultater.

Coachuddannelsen giver dig en unik mulighed for personlig udvikling, som styrker dig selv og dit lederskab.

Du får:

Undervisning af nogle af Danmarks højst certificerede coaches
"Certificate in Coaching", som blåstempler dine coachingkompetencer
En konkret metode til at stille de rette spørgsmål og understøtte udvikling
Handlekraft til at lede i større kompleksitet og konstante forandringer

Du kan vælge mellem vores forløb med fysisk fremmøde eller vores  online forløb, hvor du får samme uddannelse blot delt op på en anden måde som passer til det digitale format. 

DOWNLOAD PDF MED MERE INFO OM UDDANNELSEN

Uddannelsesprogram – fysiske hold

Coachuddannelsens opbygning og indhold

Vi er pragmatiske i vores tilgang i coaching og kombinerer viden og forskning fra forskellige videnskaber for at give coachen de bedste forudsætninger.

Som ICF akkrediteret coachuddannelse underviser vi selvfølgelig i ICF’s Kernekompetencer og Etiske retningslinjer. 

Undervisningen foregår både som moduler, mentorcoaching/supervision i mindre grupper og imellem modulerne får du adgang til online læring i form af videoer og andet materiale. Her får du bl.a. gennemgået teorien til modulerne. Alle elementer er obligatoriske og bidrager på hver deres måde til den samlede læring og integration af både det teoretiske stof og de praktiske færdigheder.

Undervisningen består af:

 • 4 moduler, i alt 9 dage, hvor hele holdet er samlet til fælles undervisning og træning
 • Mentorcoaching i mindre grupper med direkte feedback og supervision fra underviserne, 3 møder i alt på hver 3 timers varighed. Disse foregår online via holdets digitale læringsrum
 • Online læring i form af videoer med gennemgang af teori
 • Aflevering af 3 skriftlige opgaver
 • Træning i træningsgrupper mellem undervisningsmoduler
 • Læsning af manual, udleveret bog samt relevante artikler.


Coachuddannelsen 


Moduler
Der er 4 undervisningsmoduler på uddannelsen. Modul 1 er på 3 dage, de øvrige 3 moduler er på hver 2 dage. Inden modul 2, 3, 4 og eksamen skal du have gennemgået alt online materiale, hvor teorien til uddannelsen bliver forklaret. På hvert modul samles kort op på teorien, som derefter omsættes i praksis gennem øvelser og træning i mindre grupper.

På modul 1 arbejder vi bl.a. med:

 • Hvad er coaching, og hvad er det ikke
 • En model for coachingsamtalen 
 • Værdier og grundholdninger i coaching
 • Træning med feedback

På modul 2 arbejder vi bl.a. med:

 • Systemiske nøglebegreber i coaching
 • Aktiv, opmærksom lytning
 • Kraftfulde spørgsmål
 • Coachens position i samtalen

På modul 3 arbejder vi bl.a. med:

 • Coachtilstanden - metapositionen
 • Værktøj til at skabe dybere indsigt og forandring
 • Coaching i ledelsesmæssige kontekst
 • Psykologiske mekanismer

På modul 4 arbejder vi bl.a. med:

 • Værdier og motivation
 • Intuition
 • Forandringens præmisser
 • Fra feedback til feedforward

Undervisningen har fokus på at lære gennem praktiske erfaringer, og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vi skaber et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både at udvikle sig som menneske og tilegne sig de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Vi giver specifik feedback under øvelserne og fokuserer på at støtte den enkelte deltager i at nå sine mål med uddannelsesforløbet. Derfor har vi også maks. 18 deltagere på et hold.

Vores erfaring er, at du gennem praktisk afprøvning af coaching tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige kontekster. Vores mål er, at du kan beherske en coachingsamtale, lige så vel som du kan bruge fx evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål i mange situationer, uden det behøver være decideret coaching

Træning med feedback
Allerede på modul 1 laver du den første hele coaching session med feedback. De øvrige mentorcoaching sessioner ligger fordelt mellem modulerne. Her mødes vi online i holdets læringsrum og holdet deles i grupper på 3 personer. Hver deltager coacher én af de andre deltagere i ca. 30 min. og modtager herefter feedback fra både medkursist og underviser.

Online læring
Som forberedelse til hvert modul ser du nogle videoer, hvor teorien til modulet gennemgås med slides og eksempler. Videoerne kan ses, når det passer dig.

Træningsgrupper
Alle deltagere på holdet tilknyttes en trænings- og netværksgruppe. Disse grupper dannes på modul 1. De mødes min. 1 gang mellem hvert modul i ca. 3 timer for at træne, erfaringsudveksle, løse opgaver etc.

Skriftlig og praktisk eksamen
Eksamen forløber over 3-4 dage, og hver deltager skal samlet beregne at bruge 2x ½ dag. Første dag om formiddagen finder den skriftlige prøve sted kl. 9.30-12.30. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage. Hver person skal i 25 min. coache én af de andre fra holdet. Der gives herefter grundig feedback. Der er 2 undervisere til stede ved eksamen.

Det endelige program for eksamen udarbejdes i løbet af uddannelsen. Du bedes derfor reservere alle de programsatte dage.

Eksamen afholdes ud fra ICF’s definerede kriterier for første certificeringsniveau, ACC. opnår du titlen ”Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives. Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program”).

Ønsker du efterfølgende en ICF ACC certificering kræves yderligere 7 mentorcoaching timer, 100 timers dokumenteret coaching, en optagelse af en coaching session inkl. fuld transkribering samt beståelse af en skriftlig multiple choice test gennem ICF. Det er kun ICF, som kan udstede en ICF certificering.

Underviserne
Du møder et engageret og kompetent underviserteam af coaches, som har undervist sammen i mange år. De er certificerede af den internationale coachorganisation, ICF. Hovedunderviseren, Annette Kledal, er som en af få coaches i Danmark certificeret på højeste niveau (MCC).

På uddannelsen er der desuden tilknyttet undervisningsassistenter. Deres rolle er at give feedback og støtte under øvelserne og på den måde hjælpe den enkelte deltager til maksimal læring. Så vidt muligt vil en træningsgruppe også have tilknyttet en undervisningsassistent, som kan deltage i nogle af gruppens møder. 

Praktiske oplysninger
Prisen dækker 67,5 timers ICF-godkendt undervisning, kursusmaterialer, eksamen og forplejning. For at sikre fokus på den enkelte vil der max være 18 deltagere på et hold.

Undervisningen på de 4 moduler finder sted i tidsrummet kl. 9-16.30.

Mentorcoaching foregår online og er træning i mindre grupper med direkte feedback. På modul 1 deles holdet op i grupper, så endelige mødetidspunkt for den enkelte kursist fastlægges der. Mødetid vil enten være kl. 9-12.00 eller kl. 13-16.00 på de angivne datoer. Indtil holdstart bedes hele dagen reserveret på de 3 angivne datoer.

Den skriftlige eksamen afholdes kl. 9.30-12.30. Eksamensplan for den mundtlige eksamen fastlægges mellem 3. og 4. modul. Hver kursist skal påregne at bruge en halv dag på en af de fastsatte datoer. Alle datoer, angivet som mundtlig eksamen for holdet, bedes reserveret, indtil endelige eksamensplan laves.

Du skal være opmærksom på, at alle moduler, mentorcoaching og online læringsvideoer er obligatorisk undervisning, for at du kan gå til eksamen og blive certificeret. Er du forhindret i at deltage nogle af dagene, kan vi som oftest tilbyde erstatningsundervisning mod merbetaling.

Certificering og diplom

Når du har gennemført uddannelsen samt bestået eksamen, bliver du certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse. På dit diplom vil der stå “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives. Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program.

For at gå til eksamen skal deltageren ved sin coaching log dokumentere at have coachet i min. 10 timer fra uddannelsens start til slut og selv have modtaget min. 5 timers coaching. Alle opgaver til modulerne skal være udført/afleveret, og du skal have deltaget i al obligatorisk undervisning.

Du vil modtage et digitalt kursusbevis efter din deltagelse på kurset. Dit kursusbevis kan tilgås via vores online platform DiplomaSafe, hvorfra du kan tilføje det på din LinkedIn-profil, downloade det til din e-boks, printe det eller dele det med dit netværk på flere sociale medier.


Certificering gennem International Coaching Federation, ICF:
Vores ICF akkrediterede coachuddannelse giver dig sikkerhed for, at uddannelsen lever op til de høje standarder, som ICF har fastsat. Det betyder også, at du kan få en international gældende certificering.

Det første certificeringsniveau, du kan opnå som coach, hedder Associate Certified Coach, ACC. Det kræver ud over min. 60 timers coach specifik undervisning, at du skal dokumentere 100 timers coaching, have modtaget 10 mentorcoaching timer, og at du skal indsende en lydoptagelse inkl. fuld udskrift i forbindelse med din ansøgning. Lydoptagelsen danner grundlag for bedømmelse af dit kompetenceniveau. Du skal desuden bestå Coach Knowledge Assessment, en skriftlig multiple choice prøve for at opnå din certificering.

Vores grundlæggende coachuddannelse giver dig 67,5 ICF godkendte timer (Approved Coach Specific Training Hours) og dermed det uddannelsesmæssige fundament til en ICF certificering. Ønsker du certificering efter dette trin af uddannelsen, skal du, ud over at samle 100 coaching timer, have 7 yderligere mentorcoaching timer. Her hjælper vi dig selvfølgelig til at blive klar med din lydoptagelse til din certificering

Når du søger ACC certificeringen, skal du anvende ”ACC ACSTH Path”

Individuel coaching

Mulighed for individuel coaching

Vi anbefaler, at du tilkøber et individuel coachingforløb, så du selv oplever, hvordan coaching skaber rum for læring og udvikling. Du kan få individuel coaching for en særpris på 1.790 kr. ekskl. moms per session ved køb af minimum 3 sessioner.

Undervisere

Annette Kledal

Annette Kledal

Annette Kledal, direktør i Expand, er ICF Master Certified Coach, MCC, og har Master Practitioner Diploma in Systemic Team Coaching fra AoEC samt Diploma in Coaching Mastery fra ITS. Derudover er hun NLP Trainer og er uddannet systemisk konsulent fra DISPUK. Annette grundlagde Expand i 1998 og har coachet ledere og teams samt undervist i coaching mere end 20 år. Før hun skiftede karriere i 1998 var hun privatpraktiserende tandlæge. Hun blev ICF certificeret coach første gang i 2006.

Christophe Kittel

Christophe Kittel er Associate Certified Coach (ACC-ICF), International Systemic Team Coaching Certified (Academy of Executive Coaching) og har en Master i International Business and Corporate Finance. Han arbejder med Leadership Development og Cross-cultural challenges med udgangspunkt i en mere end 25 år international karriere på C-level hos blandt andet L’Oréal.
Charlotte Barfod

Charlotte Barfod

Charlotte Barfod er ICF Professional Certified Coach, PCC, certificeret NLP-Master & Trainer og certificeret TankeFelt Terapeut. Efter endt uddannelse, startede hun sit firma i 2003 og har fortløbende videreuddannet sig indenfor området. Hendes øvrige baggrund er naturvidenskabelig, idet hun fungerede som tandlæge i 20 år, før hun skiftede karriere. Ud over at undervise i coaching og kommunikation, arbejder hun som billedkunstner.
Michael Skjøt

Michael Skjøt

Michael Skjøt er ICF Professional Certified Coach, PCC og International Systemic Team Coaching Certified fra Academy of Executive Coaching. Han har 20 års ledererfaring med ledelse af driftsfunktioner med mange medarbejdere fra A.P. Møller-MAERSK (VP) og SAS (Director). Har en diplomlederuddannelse og lederkurser fra IMD og London Business School. Michael fik sin første coachcertificering i 2003 og har siden 2007 arbejdet med leder/specialist coaching samt Executive Coaching og fra 2008 også med coachtræning af ledere.

FAQ

Jeg har allerede taget andre coachingkurser, hvorfor skal jeg tage coachuddannelsen?

Hvis du ønsker en fyldestgørende uddannelse, hvor du får mulighed for at integrere kompetencerne, så du virkelig kan bruge dem i din hverdag, skal du tage denne uddannelse. Hvis du ønsker en coachuddannelse med mulighed for international certificering, giver denne uddannelse dig den mulighed, fordi den er godkendt af ICF.

Hvordan adskiller Ledernes coachuddannelse sig fra andre coachuddannelser?

Vi har lagt en ekstra dimension omkring ledelse ind i uddannelsen. Det betyder, at du både kan bruge uddannelsen som et effektivt lederudviklingsforløb, og som det uddannelsesmæssige fundament for at fungere som coach. Desuden er uddannelsen godkendt af den internationale coachorganisation, ICF, så du er sikker på at have en uvildig blåstempling af dine coachkompetencer. Endelig er vores undervisere nogle af landets mest erfarne og veluddannede coaches, og du bliver undervist på små hold med max 18 deltagere, så der er fokus på den enkelte og på træning i praksis.

Får jeg bevis på, at jeg har gennemgået coachuddannelsen?

Du får et bevis med ICF’s ACSTH logo, som dokumenterer, at uddannelsen har den godkendelse, som hedder Approved Coach Specific Training Hours.

Hvad kan jeg kalde mig efter bestået eksamen?

Du kan kalde dig certificeret coach fra Lederne – med eksamen fra en ICF ACSTH akkrediteret uddannelse. På dit diplom vil der stå “Certified Coach from the Danish Association of Managers and Executives.

Subtitle: Graduated from ICF ACSTH approved program”.

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge ud over selve undervisningen?

Det afhænger af dit ambitionsniveau, men mellem 40 og 60 timer. Tiden bruges på at mødes i træningsgrupper og øve coaching, løse mindre skriftlige opgaver og læse.

 
Hvad betyder ICF?

ICF står for International Coach Federation, som er verdens største, internationale coachorganisation. Vores uddannelse er godkendt af ICF, så hvis du senere ønsker at blive certificeret af ICF, er det en mulighed. Det kræver yderligere 7 mentorcoaching timer, og at du har 100 erfaringstimer med coaching. Du skal til en mundtlig  (optagelse af en coaching seance) og skriftlig multiple choice test hos ICF i forbindelse med ansøgning om certificering.

Hvordan bliver jeg ICF certificeret coach?

Du kan blive ICF certificeret coach på det niveau, som hedder Associate Certified Coach, ACC, når du opfylder følgende krav:

• Har min. 60 timers coachuddannelse (er opfyldt med denne uddannelse)

• Har coachet i min. 100 timer dokumenteret med din coach log

• Har i alt 10 mentorcoaching timer. I uddannelsen er inkluderet tre timer, så du skal have yderligere syv timer.

Når dette er gennemført, søger du certificering gennem ICF og skal i den forbindelse til deres skriftlige multiple choice test i de etiske regler og kernekompetencerne. Desuden skal du up-loade en optagelse af en coaching seance med en klient og lave en udskrift af dialogen.

Hvad koster det at blive ICF-certificeret?

En ACC certificering gennem ’ACSTH vejen’ koster 300 USD for medlemmer og 500 USD for ikke-medlemmer. Medlemskab af ICF Global og ICF Danmark koster 423 USD om året.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver forhindret i at deltage på en af undervisningsdagene?

Deltagelse i al obligatorisk undervisning er et krav for at kunne gå til eksamen. Bliver du forhindret i at deltage i dele af undervisningen vil vi altid forsøge – mod merbetaling - at tilbyde dig erstatningsundervisning med en af underviserne, så du opfylder kravene og fortsat kan gå til eksamen. Hvis du ser dig nødsaget til helt at afbryde uddannelsesforløbet, kan vi desværre ikke refundere dit uddannelsesgebyr eller uden beregning tilbyde dig plads på et kommende hold.

Tilmelding

9 dage
Pris 42.700 kr. (ex. moms)
Medlemspris 38.400 kr. (ex. moms)

Det siger vores kursister

Charlotte

Charlotte Nørgaard Christoffersen, Head of Business Support i Novo Nordisk A/S

”Dette er en fantastisk uddannelse især for dem, der er parate til at udvikle sig aktivt. Jeg vil i den grad anbefale kurset til andre ledere, der ønsker en mere coachende ledelsesstil og ønsker praktisk erfaring med coaching."

Tommy Bruun - coach

Tommy Bruun, Budchef hos Gastronomiet

"Både professionelt og personligt har jeg fået meget ud af at tage Coachuddannelsen. Den har givet mig en lang række håndgribelige og brugbare redskaber som kan bruges i rigtig mange situationer og problemstillinger, både i det daglige arbejde men også i det private. Det, der har gjort den største forskel for mig, er effekten af det at lytte rigtigt og opmærksomt, samt at kunne stille nogle kraftfulde og effektive spørgsmål."
"Jeg er blevet en bedre leder, har fået nye metoder til at gå til mine opgaver, og jeg har fået rigtig meget ud af den på det personlige plan. Underviserne er utrolig dygtige, og jeg følte mig hele tiden i trygge hænder. For mig er det også et kvalitetsstempel, at det er Lederne, der står bag uddannelsen."
Jakob Lau Holst, CEO for Vindmølleindustrien
"Vi lærer nogle super, super gode værktøjer, der hjælper mig til at kunne rammesætte både den svære samtale og den motiverende samtale. Jeg kan kun sige én ting: Hvis du er leder, eller du har med mennesker at gøre - go for it!"
Anna Helene Hjort, uddannelseskonsulent i Gribskov Kommune
"Jeg har tidligere læst en MBA, hvor vi kort berørte coaching som en ledelsesteknik eller værktøj om man vil, så det jeg særligt fik ud af kurset var en dybdegående træning og indsigt i coaching, og det er jeg bestemt noget jeg anvende i min dagligdag i kombination med andre ledelsesteknikker. Derudover, så synes jeg, at der var rig mulighed for refleksion på egne problemstillinger gennem hele forløbet, og det giver en enorm selvindsigt og åbner nye perspektiver og muligheder i hverdagen. Og så er der jo altid det teoretiske frirum, væk fra hverdagen, som jeg virkelig sætter pris på og som så sjældent husker, at give sig selv. Det bedste var uden tvivl det faglige output. Jeg er blevet rigtig dygtig til, at anvende teknikkerne, også fordi undervisningen hele tiden foregår med et praktisk hverdagsfokus på dig og dine problemstillinger. Synes undervisningen er rigtig professionel, og man føler sig både udfordret og godt vejledt. Jeg bruger det i alle aspekter, både privat og professionelt. Jeg bruger coaching til, at gøre min egen organisation bedre, og til at give mig selv refleksionstid. Jeg bruger det i medarbejderudviklingssammenhænge og til konflikthåndtering. Og det gode er, jo mere man øver, jo bedre bliver man."
Regional Director Europe, Energy & Projects, Blue Water Shipping
"Det fede ved coachuddannelsen er, at der er så mange praktiske øvelser, så man virkelig får teknikkerne ind under huden. Det var lige på og hårdt fra starten, og det har været meget givende. Det lærer jeg rigtig meget af!"
LIZETTE PEINOW, ERP-UDVIKLER HOS DTU
"Årsagen til jeg valgte onlineuddannelsen var ganske enkelt, at det passede super godt ind i min hverdag, hvor man kunne være på i 4 timer og dernæst passe sit job. Jeg valgte at gå all in, hvilket betød, at jeg blokerede min kalender og slukkede min telefon, når der var undervisning, hvilket har gavnet mig meget. Dernæst valgte jeg at sidde hjemme hos mig selv, og det tror jeg har været en stor fordel. Det har betydet, at jeg har haft helt ro, ingen medarbejdere har kunne banke på døren eller ringe til mig, der har været fuld fokus på uddannelsen. Undervisningen har været ekstrem godt planlagt, ingen spildtid og fuld fokus på meget praktik, hvilket har givet utroligt meget læring. At man kunne fordybe sig i teorien, når det passede ind i hverdagen med onlinevideoer, har bare gjort det hele meget nemmere. Alt i alt kan jeg kun give jer mine bedste anbefalinger."
Claus Gramm Pedersen, Administrationschef, DBU Fyn