Diplomuddannelsen i ledelse

»Jeg var kultur-blind«

René Holm, Redningsleder hos Copenhagen Airport

Rene holm

Mød René, der er tidligere kursist på Diplomuddannelsen i ledelse

Hvad ønskede du at opnå ved at tage en diplomuddannelse? 

Jeg ønskede at opnå en større teoretisk indsigt i ledelsesfagets muligheder. Jeg har været leder i 10 år, og har løbende uddannet mig og søgt inspiration for at kunne lede mine medarbejdere endnu bedre. Jo større ledelsesmæssig indsigt jeg har erhvervet mig, teoretisk og praktisk, har givet mig mulighed for at læse samfundstendenser og tolke på strategi således, at jeg har kunne give en fortolkning af disse, der hænger sammen med det, vi gør i Københavns Lufthavn og Rescue and Firefighting (RFF). 

Jeg har også helt lavpraktisk ønsket at få bevis på, at jeg kan mit fag - ledelse. Så nu kan jeg fremvise praktisk erfaring og teoretisk læring. 

Diplomuddannelsen har været vigtig for mig. Det er noget, jeg har drømt om i mange år og noget, der betyder meget for min egen selvopfattelse, både som leder og på identitetsplan. Det gør mig glad og stolt, at jeg har gennemført uddannelsen.
Rene

Hvad har du fået ud af din deltagelse på Diplomuddannelsen i ledelse?

Jeg har opnået større indsigt i ledelsesteori. Ralph Stacys Kaosteori gav mig en forklaring på, hvorfor jeg tidligere skabte mere frustration end mening hos andre. Inden jeg blev leder, skabte jeg frustration hos mine ledere, fordi jeg konstant havde ideer til at udvikle arbejdspladserne og ville noget andet end det eksisterende. Jeg havde ikke blik for mine lederes udfordringer og handlemuligheder. Jeg var kulturblind. I dag forsøger jeg at inddrage kulturperspektiver, inden jeg tager større beslutninger.

I starten som leder, skabte jeg frustration hos medarbejderne med mine mange ideer, som jeg endelig kunne sætte i spil. Jeg ved i dag, at frustration kan være nødvendig i kortere perioder, hvor der skal skabes noget nyt, men det er ikke en tilstand medarbejderne skal være i konstant. Jeg arbejder med at skabe passende forstyrrelser, og jeg bliver inspireret af de diskussioner, det fører med sig.

Min ledelse bygger på tankerne omkring Appriciative Inquiry, hvor jeg fokuserer på det, der virker og tror på, at enhver tanke udspringer af et oprigtigt ønske. Jeg bliver tit udfordret af mine medarbejdere, og det synes jeg er super fedt. I dialogerne med medarbejderne opstår ofte noget, der er bedre end det, jeg alene kan skabe.

Jeg har fået forståelse for, hvordan viden om eget videnskabsteoretiske ståsted kan hjælpe med at vælge de teorier, der understøtter de ledelsesbeslutninger, jeg tager og tidligere har taget.
Diplomuddannelsen i ledelse

Kan din organisation udvikle sig, hvis du ikke gør?

På denne uddannelse har vi fokus på dig og dit lederskab. Du får viden, metoder og redskaber til at udvikle dig som leder, dine medarbejdere og den organisation, du er en del af. 

Kan du beskrive din oplevelse hos Ledernes KompetenceCenter?

Før jeg kom til Lederne, havde jeg et ønske om at lære og bestå. Men det, at følge en klasse og skabe relationer over længere perioder, gjorde, at jeg fik en ny energi. Der kom en fællesskabsfølelse, der gav mig rigtigt meget. Jeg er blevet inspireret af mine nye kammeraters oplevelser, og det har givet mig lyst til at videreudvikle på det fællesskab. 

Jeg oplevede et stort engagement hos både undervisere og administration. Det virkede oprigtig, når jeg bad om hjælp. Min datter blev indlagt under det ene fag, hvorfor jeg ikke kunne møde til uddannelse, og jeg blev mødt med empati og flere gode løsninger for, hvordan jeg kunne indhente de missede timer.

Jeg har følt mig tryg og godt behandlet.

Rene

Vil du anbefale uddannelsen til andre - og hvorfor?

Jeg vil klart anbefale uddannelsen for andre, der har lyst og mod på at dykke dybere ind i ledelsesfagets store vidunderlige univers.

Jeg vil opfordre andre til at forventningsafstemme med hjemmet og arbejdspladsen, hvad der forventes og ønskes. Det er ikke bare ”A walk in the park”. Der er meget frustration, som først bliver afklaret i løbet af uddannelsen. Der er meget teori, der kan fremstå som tåbeligt, unødvendigt og uforståeligt. Der er ikke svar på alt og meningsdannelsen kommer kun ved hårdt og ihærdigt arbejde med teorien og dig selv. Jeg har været frustreret og følt mig håbløs, men det har været det hele værd at stå det igennem.

 

Foto: Anders Rye Skjoldjensen