alle talenter i spil

Sådan arbejder du med
kønsdiversitet

Læringsunivers for mere kønsdiversitet på arbejdspladsen
Udviklet i samarbejde mellem:
Lederne og Dansk Industri

Viden og værktøjer til at få flere kvinder i ledelse

Det står skidt til med ligestillingen i Danmark, og selvom der er lige mange kvinder og mænd i vores land, så er kun 14 % af CEO’s kvinder. Og som det ser ud nu, så har vi først en lige fordeling af mænd og kvinder i topledelse om 37 år. Det er selvfølgelig slet ikke godt nok.

Vi mangler kvinder i dansk erhvervsliv – og det er et stort problem for Danmark. Derfor skal vi have alle talenter i spil til gavn for innovation, produktion og trivsel.

Uanset hvor langt du og din virksomhed er i arbejdet med kønsdiversitet, så giver vi dig her på sitet konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan du kan komme godt i gang - eller nå endnu længere. Du kan f.eks. starte med at blive mere bevidst om de blinde vinkler – de såkaldte bias – som især er i spil, når vi ansætter og forfremmer eller bruge vores guide til en god rekrutteringsproces.

Kender du dine blinde vinkler?

Ubevidst bias er vores blinde vinkler - de synspunkter og holdninger, som vi alle sammen bærer med os i kraft af vores erfaringer og de fællesskaber, vi er en del af. Undersøgelser viser, at hvis vi ikke er bevidst om vores egne bias, så har vi tendens til at ansætte nogen, der ligner os selv.

Her i videoen kan du få eksperternes bud på, hvordan du arbejder med dine ubevidste bias blandt andet for at styrke innovation og udvikling.

Video: Sådan undgår du bias i rekruttering

Værktøjer til dit arbejde med bias og rekruttering

Værktøjer til en mere divers rekruttering

Test dine egne bias

VÆRKTØJ TIL DIG

Test dig selv med en Harvard test og se, om du har skjulte bias om køn. Det kan hjælpe dig til at spotte, hvor dine blinde vinkler er.

Værktøjer til en mere divers rekruttering

Guide til rekruttering

VÆRKTØJ TIL DIG

Når du rekrutterer, vil dit syn ofte være sløret af fordomme. I denne guide får du konkrete råd og værktøjer til den gode rekrutteringsproces.

De unge forventer diversitet

Kønsdiversitet og lige muligheder bør være en selvfølge, men er det langtfra, hvis du spørger de unge. Derfor stiller de store krav til deres kommende arbejdsplads og ledere om at gå forrest for at skabe de bedste muligheder for ligestilling.

Her kan du møde fire unge fra Small Great Nations Ungepanel, og høre deres kontante og konkrete bud på, hvad der skal til for at være en del af en arbejdsplads.

Video: Ungepanelet
14 % af danske CEOs ...

... er kvinder. Men der er lige mange mænd og kvinder i Danmark. 

Først i 2061 ...

... har vi opnået ligestilling i Danmark. Med mindre vi sætter tempoet op. 

Peter eller Anna?
Der er flere topledere, der hedder Lars og Peter, end der er kvindelige topledere. Så måske er løsningen, at kvinderne skifter navn?
Kun hver tredje ...
... heltidsansatte i den private sektor er kvinde. På trods af at kvinder udgør halvdelen af Danmarks talentpulje.

Få topledernes bedste råd

Flere topledere har valgt at bruge deres stemme offentligt for at sætte skub i udviklingen mod en lige kønsfordeling i toppen af dansk erhvervsliv. Her trækker de på deres egne erfaringer som erhvervsledere og bidrager med konkrete råd til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde for større diversitet og flere kvinder i ledelse.

Thomas Thune Andersen, bestyrelsesleder

Igennem 32 års ansættelse hos A.P. Møller Mærsk har han haft topstillinger i bl.a. Hong Kong, Indonesien, Storbritannien og USA. I dag er han bestyrelsesleder i Lloyd’s Register Group, UK og i Ørsted A/S, og så mener han, at diversitet giver gennemarbejdede og langtidsholdbare løsninger.

Gitte Kirkegaard, CEO

Sammen med sin søster ejer hun produktionsvirksomheden Logitrans, hvor hun er CEO. Hun er uddannet eksportingeniør og har taget en MBA i ledelse. Hun sidder i flere bestyrelser og er overbevist om, at resultaterne bliver bedre, når der er forskellige perspektiver og kompetencer.

Lars Rasmussen, CEO

I dag er han bestyrelsesformand for Coloplast og tidligere CEO. Han er uddannet ingeniør og har en MBA fra SIMI. Han ved af erfaring, at ubevidst bias-træning er vejen frem, når en virksomhed vil øge kønsdiversiteten i toppen.

Sheela Søgaard, CEO

Hun er partner og administrerende direktør i Bjarke Ingels Group (BIG). Hun er udannet i organisationsteori og ledelse fra CBS. Hun bestrider flere bestyrelsesposter og bevidst om, at hun som CEO i BIG er en rollemodel, som andre kvinder kan spejle sig i. 

Sådan arbejder andre med kønsdiversitet

Rambøll
KUNDER KRÆVER DIVERSITET

Hos Rambøll handler indsatsen for øget diversitet om forretning, talentvedligeholdelse og den gode arbejdsplads. Hør administrerende direktør Ib Enevoldsen fortælle om, hvorfor de ikke er der helt endnu.

Kønsdiversitet SCT
KVINDELIGE LEDERE SER DET HELE MENNESKE

Transportfirmaet SCT’s administrerende direktør voksede op med kvindelige rollemodeller. Hun har i dag en håndfuld kvindelige ledere og kæmper for at få flere kvinder ind i en stærkt mandsdomineret branche.  

Bliv endnu klogere på rekruttering, bias og kønsdiversitet

Vil du vide mere? Vi har samlet artikler, podcasts og bøger, som klæder dig på til at skabe endnu mere diversitet på din arbejdsplads.

Kom godt i gang

Er du også interesseret i at sætte kønsdiversitet på dagsorden i din virksomhed? Skriv under på Dansk Industris gender diversity pledge eller tilmeld dig et skræddersyet forløb eller workshop.

GENDER DIVERSITY PLEDGE

Gå sammen med en lang række danske virksomheder om et fælles løfte om at arbejde målrettet mod en langt mere ligelig kønsfordeling i danske ledelser og bestyrelser.

Kursus i diversitet
WORKSHOP: FÅ KØNSDIVERSITET PÅ DAGSORDENEN 

Vil du arbejde med diversitet i din ledergruppe og organisation? Lederne Kompetencecenter tilbyder tilpassede forløb og workshops.

Om samarbejdet

Lederne og Dansk Industri er gået sammen om at sætte fokus på kønsdiversitet for at styrke ligestillingen og få flere kvinder i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Sammen repræsenterer de to organisationer en stor del af Danmarks virksomheder og ledere, og vi tror på, at vi med fælles indsats kan styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og få flere kvinder i ledelse.

DI og Lederne