Kvinderne følte sig ikke
inkluderede i ledelseskulturen

Coloplast tidligere CEO og nuværende bestyrelsesformand ved af erfaring, at ubevidst bias-træning er et godt sted at starte, når en virksomhed vil øge kønsdiversiteten i toppen.
Lars Rasmussen
Denne case er udviklet i samarbejde mellem:
Lederne og Dansk Industri

Hvorfor var der færre kvinder i de højeste ledelseslag, når der i øvrigt globalt set var tæt på en fifty/fifty fordeling mellem mænd og kvinder i ledelsen? Det satte life science-virksomheden Coloplast sig for at undersøge for nogle år siden, og resultatet var en overraskelse for daværende CEO Lars Rasmussen.

Medarbejderne blev blandt andet spurgt, om der var lige adgang til at blive leder. Det svarede 80 procent af mændene ja til, mens kun 20 procent af kvinderne mente, at det var tilfældet.

“Det er et godt eksempel på, at du kan have diversitet uden inklusion, fordi kvinderne i Coloplast følte sig på daværende tidspunkt helt klart ikke lige så inkluderede i den ledelseskultur, der var, som mændene gjorde,” siger Lars Rasmussen, der i dag er bestyrelsesformand for virksomheden.

Lars Rasmussen

Første skridt på vejen var ubevidst bias-træning, hvor ledelsens top 20 med hjælp udefra lærte at forstå deres egne bias. Fordi, som Lars Rasmussen udtrykker det, det er ret godt at vide, hvad det er for nogle ting, man som leder reagerer på, som andre kan se, men som man ikke selv er bevidst om.

“Det er fint nok, at du har de bias, du skal bare vide det, for det er ikke altid hensigtsmæssigt, hvis du sidder i en ansættelsessituation for eksempel,” siger han.

Det handler ifølge Lars Rasmussen om at skabe et rum med en større bevidsthed, hvor der kan tales om tingene, uden at det bliver skingert. Hvor der er forståelse for, at det ikke var intentionen at ekskludere nogen.

For nylig var han inviteret ud i en større dansk advokatvirksomhed for at tale om diversitet og trådte ind i et rum, hvor alle partnerne var til stede. Der var godt og vel 30, og deraf var tre kvinder. 

“Og da kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet: Hvis man er en super dygtig kvinde, ambitiøs og så videre, og man går ind i sådan et selskab og kigger, tænker man så ‘der er plads til mig’, eller tænker man ‘det kunne godt være, jeg skulle finde et andet sted’? Jeg tror det sidste,” slår Lars Rasmussen fast.

Rollemodeller betyder noget, og det betyder noget, at kvinder reelt får valget at blive leder. At der ikke er nogen højere oppe i systemet, der tænker, at de nok ikke kan få det til at gå op derhjemme.

Det kan jo være, det er nemmere for Karen, end det er for Lars at få det til at hænge sammen

Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i Coloplast 

Det er helt afgørende, at signalet om, at man ønsker diversitet, kommer fra den aller øverste ledelse.

“Jeg synes faktisk helt dybt nede, at uanset om du er mand eller kvinde - hvis du er dygtig og har appetit på at udleve den del professionelt, som det er at være leder, så skal du ikke være forhindret af, at du er kvinde. Du skal selvfølgelig have adgang til det,” siger Lars Rasmussen.

Når en virksomhed skal i gang med at arbejde med diversitet er det en god ide at sætte realistiske mål, understreger han. Hvis man for eksempel opererer inden for entreprenørbranchen, hvor kvinder er markant underrepræsenterede, skal man måske ikke starte med en ambition om at ramme 60/40. Man skal tage så megen mangfoldighed, man kan klare, et skridt ad gangen. Og så skal man gøre sig klart, at det aldrig bliver let, for som Lars Rasmussen siger: 

“Der er ingen tvivl om, at det med at få meget diversitet ind er dødbesværligt. Det er meget nemmere at arbejde sammen med nogen, der ligner en selv og mener det samme, som man selv gør. Men man må jo også sige, at hvis der er to mennesker i et rum, som mener det samme, så er den ene faktisk lidt til overs.”

Foto: Martin Juul

Gå til forsiden af læringsuniverset

Om Lars Rasmussen

  • Bestrider en række bestyrelsesposter, herunder formand for Coloplast og Lundbeck
  • Startede karrieren i Coloplast og blev CEO i 2008
  • Uddannet ingeniør ved Aalborg Universitet og har en MBA fra SIMI

Om samarbejdet

Lederne og Dansk Industri er gået sammen om at sætte fokus på kønsdiversitet for at styrke ligestillingen og få flere kvinder i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Sammen repræsenterer de to organisationer en stor del af Danmarks virksomheder og ledere, og vi tror på, at vi med fælles indsats kan styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og få flere kvinder i ledelse.

DI og Lederne