Vi har spildt
en kæmpe mulighed

Ørsteds bestyrelsesleder er ikke i tvivl om, at diversitet er en god investering, selvom det kan være besværligt. Hvis man formår at inkludere alle, får hele holdet i sidste ende kraft af hinanden, mener han.
Thomas Thune Andersen, bestyrelsesleder Ørsted
Denne case er udviklet i samarbejde mellem:
Lederne og Dansk Industri

Efter at have arbejdet adskillige år i udlandet blev Thomas Thune Andersen ved hjemkomsten til Danmark slået af, hvor langt bagud vi er med kønsligestilling. Han måtte sande, at når det kommer til seniorpositionerne i erhvervslivet, ser det sløjt ud, på trods af at vi ligger fint på uddannelses- og indgangsniveau. 

“Vi har i virkeligheden spildt en kæmpe mulighed for at være bedre end de andre,” siger han.

Det er hans opfattelse, at vi herhjemme er tilbøjelige til at presse alle ind i den samme form, mens man i udlandet taler mere direkte om forskellene på kønnene. Af samme årsag mener han, at det er en god ide simpelthen at rive de gamle jobbeskrivelser i stykker og starte forfra. Ud fra devisen at så længe vi opererer med de fasttømrede skabeloner, som hovedsageligt bygger på maskuline værdier, passer halvdelen naturligt ind, men den anden halvdel skal lave om på sig selv. Med den indbyggede risiko, at kvinder mistrives i ledelsesrummet.

Thomas Thune

For en leder foreligger der ifølge Thomas Thune Andersen en central opgave i at få alle holdninger i spil. Han foretrækker selv en model, hvor lederen ‘styrer diskussionen uden at bestemme den’. Det vil sige, at lederen ikke starter med at tilkendegive sin egen mening, men nøjes med at skitsere problemstillingen, hvorefter alle andre rundt om bordet bliver hørt i diskussionen.

“Det handler om at lytte mere end at tale,” som han udtrykker det.

Det er hans erfaring, at tallet tre er en vigtig faktor, når det handler om inklusion. Forstået på den måde, at hvis der er en eller to af en underrepræsenteret gruppe til stede, så smiles der venligt rundt om bordet, og man registrerer den særprægede situation, at enkelte kommer med en anden tilgang.

“Hvorimod, når man når op på tallet tre, så begynder dynamikken i hele gruppen at ændre sig, således at nogle af de ting, disse tre mennesker bringer ind i lokalet, bliver en integreret del af, hvordan hele holdet virker, og så kan man begynde at vokse derfra,” siger han.

Vi har i virkeligheden spildt en kæmpe mulighed for at være bedre end de andre.

Thomas Thune, Bestyrelsesleder i Ørsted

I Ørsted, hvor han er er bestyrelsesleder, har de sat som mål, at der i 2023 skal være 22 procent kvinder blandt top 100 i virksomheden.

Thomas Thune Andersen erkender, at selv om det går godt bredt set, så går det knap så godt i det allerøverste toplag, og det er der fokus på.

“Det vigtige for os er, at vi har et mål også for 2030, som er, at der skal være en lighed hele vejen igennem organisationen, der hedder 60/40,” siger han.

Ørsteds ledere bliver belønnet, hvis de er gode til at sammensætte diverse teams, og virksomheden har en klar ambition om at have en pipeline, hvor virksomheden er i stand til at levere kvindelige ledere på alle niveauer inden for en kort årrække, herunder i bestyrelsen.

Kønsdiversitet er ifølge Thomas Thune Andersen en meget stor og væsentlig del af hele diversitetsdiskussionen, men for ham er det vigtigt at have det brede perspektiv med.

“Der er jo også alle de andre elementer som kulturel baggrund, alder og mange andre ting. Og det er kun, hvis vi tænker på det hele vejen rundt, at vi i virkeligheden skaber den rigtige forståelse,” siger han.

Foto: Martin Juul

Gå til forsiden af læringsuniverset

Om Thomas Thune

  • Bestrider en række bestyrelsesposter, herunder leder af bestyrelserne i Ørsted A/S og Lloyd’s Register Group, UK.
  • Har arbejdet i bl.a. Hong Kong, Kina, Indonesien, Storbritannien og USA for A.P. Møller Mærsk.
  • Har en HD i udenrigshandel fra CBS og har studeret på Columbia og Harvard University.

Om samarbejdet

Lederne og Dansk Industri er gået sammen om at sætte fokus på kønsdiversitet for at styrke ligestillingen og få flere kvinder i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Sammen repræsenterer de to organisationer en stor del af Danmarks virksomheder og ledere, og vi tror på, at vi med fælles indsats kan styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og få flere kvinder i ledelse.

DI og Lederne