Bliv bevidst om dine ubevidste fordomme
- test dig selv

Du er sandsynligvis mere biased, end du tror

Ubevidste bias er de synspunkter og holdninger, vi alle har, men som vi ikke er opmærksomme på. De udløses automatisk, når vi møder mennesker eller situationer.

En projektgruppe på Harvard University har udviklet en hurtig test, som hjælper med at synliggøre dine ubevidste bias. 

Resultatet giver dig et fingerpeg om dine ubevidste bias om køn, og kan hjælpe dig med at træne din evne til at spotte, hvilke bias du selv har og hvilke tankemæssige fælder, du ofte falder i.

Vi indsamler ingen data i testen.