Kunderne
kræver diversitet

Flere kvinder i ledelse betyder, at flere argumenter og perspektiver kommer i spil. I sidste ende handler indsatsen for øget diversitet om forretning, talentvedligeholdelse og om at skabe en god arbejdsplads, siger Rambølls administrerende direktør i Danmark.
Ib Enevoldsen
Denne case er udviklet i samarbejde mellem:
Lederne og Dansk Industri

Ib Enevoldsen ser nøgternt på det. Rambølls kunder efterspørger diverse teams, og der ligger derfor et nødvendigt stykke arbejde foran ham for at kunne opfylde kravene.

Som administrerende direktør i en virksomhed, der blandt andet tilbyder ingeniørrådgivning, opererer han i udgangspunktet med et benspænd. Traditionelt har ingeniørfaget været mandsdomineret, og kun omkring 30 pct. af kandidaterne fra de naturvidenskabelige fag er kvinder. Selv om virksomheden ligger over gennemsnittet, når man ser på rekrutteringsgrundlaget som helhed, er der med Enevoldsens egne ord slet ikke balance endnu.

“Vi har et stort behov for at spejle omgivelserne, samfundet og vores kunder,” siger han.

Derfor er Rambølls strategiske mål mod 2025 minimum 40 pct. kvinder på alle niveauer. For at nå dertil har Rambølls danske forretning de senere år sat forskellige tiltag i gang.

150 ledere inklusive den øverste ledelsesgruppe i Danmark har således deltaget i workshop med træning i ubevidst bias. Her lærte deltagerne blandt andet at identificere deres egne bias i forhold til medarbejderne.

Kunderne kræver diversitet af Rambøll
I 2021 foretog Rambøll Danmark desuden en undersøgelse blandt alle sine medarbejdere, som blev bedt om at svare på 45 spørgsmål om diversitet, ligestilling og inklusion.

Blandt andet svarede de ansatte på, om de føler, at de kan være sig selv, når de går på arbejde i Rambøll. Det svarede 90 pct. ja til, men undersøgelsen viste også, at der var områder, der krævede særligt fokus. For eksempel ønskede nogle internationale medarbejdere, at der blev talt mere engelsk i uformelle situationer. 

“Det kræver både nudging og positive påmindelser at ændre adfærd. Her får vi gode tilbagemeldinger på vores såkaldte EDI moments, der gør det enkelt for en afdeling at drøfte, om vi husker at tale engelsk, når vi spiser frokost i kantinen med en ikkedansktalende medarbejder, eller om vi husker at skrive en mail på engelsk, så den let kan videresendes til en kollega, der skal om bord på et nyt projekt. Grundlæggende handler det om at være inviterende som arbejdsplads. De 40 sider med uddybende kommentarer fra medarbejderne har givet et godt grundlag for det videre arbejde med diversitet,” fortæller Ib Enevoldsen. 

Hvis man er en god projektleder, før man går på barsel, hvorfor skulle man så ikke også være det efterfølgende.

Ib Enevoldsen, Administrerende Direktør i Rambøll 

Ledelsen er blandt andet også blevet opmærksom på, at der er behov for såkaldte ’krisedage’ - eller ekstraordinære omsorgsdage - for børnefamilier, som i en periode kan stå med en særligt krævende udfordring på hjemmebanen. 

‘Krisedagene’ er nu et af punkterne i et relativt nyt initiativ - den såkaldte familiepakke - som er sat i verden for at understøtte nye forældre. Ekstra pensionsindbetaling i forbindelse med barsel og mulighed for at gå på deltid som leder er andre konkrete eksempler på, hvordan familiepakken understøtter karriereudviklingen blandt Rambølls medarbejdere. 

Som Ib Enevoldsen udtrykker det: “Hvis man er en god projektleder, før man går på barsel, hvorfor skulle man så ikke også være det efterfølgende.”

Hermed understreger han, at Rambøll investerer i familier og dermed også i at få flere kvinder i ledelseslagene.

Gå til forsiden af læringsuniverset

Om Rambøll

  • Rambøll er en international ingeniør-, arkitektur- og managementrådgiver-virksomhed, som beskæftiger 16.000 medarbejdere fordelt i 35 lande, heraf 3.800 i Danmark.
  • Rambøll Danmarks bestyrelse består af fire mænd og en kvinde.
  • Rambøll Management Consultings bestyrelse består af tre mænd og to kvinder. Rambøll Danmarks landeledelse består af fem mænd og tre kvinder.
  • Blandt medarbejderne i øvrigt er der 64 pct. mænd og 36 pct.  kvinder.

Kilde: Rambøll (alle tal er fra 2022).

Om samarbejdet

Lederne og Dansk Industri er gået sammen om at sætte fokus på kønsdiversitet for at styrke ligestillingen og få flere kvinder i erhvervslivet, på ledelsesgangene og i bestyrelserne. Sammen repræsenterer de to organisationer en stor del af Danmarks virksomheder og ledere, og vi tror på, at vi med fælles indsats kan styrke dansk erhvervslivs konkurrencekraft og få flere kvinder i ledelse.

DI og Lederne