Livslang læring - også når det gælder ledelse

12. september 2017

Uddannelse og læring gennem hele din karriere er et vilkår, hvis du skal matche kompetencebehovene på fremtidens arbejdsmarked. Selvom tiden til lederudvikling kan være knap, bør du stille dig selv spørgsmålet: har du tid til at lade være?

Tanken om at læring er for livet, er ikke ny, men i takt med at omverdenen bliver mere kompleks og omskiftelig, stilles der stadig højere krav til, at den enkelte leder holder sig opdateret. Som leder vil du sikkert nikke genkendende til, at ny viden, øgede kompetencer og personlig udvikling er noget, du løbende er nødt til at tilegne dig. Måske løber du også allerede hurtigt for nå det hele, og det kan gøre det svært at skabe det nødvendige rum for ledelsesudvikling og sparring med andre.

Du har med andre ord brug for en ny og mere fleksibel type lederudvikling, der:

  • foregår løbende i en ”livslang læringsproces”
  • er aktuel og fokuserer på den nyeste viden og de seneste tendenser
  • er komprimeret og tidsmæssigt overskuelig
  • understøtter netværk og knytter bånd imellem ledere

Rejsekort til læring

Forstil dig, at du som leder har mulighed for at checke ind og ud af et læringsrum, der knytter sig til de aktuelle behov hos dig som leder og hos din virksomhed eller organisation. En af konklusionerne fra Ledernes tænketank om fremtidig uddannelse var netop en form for rejsekort til læring, som lægger op til denne måde at tænke uddannelse på.

Når der stilles krav til virksomhederne om at være agile og nytænkende, er det samme gældende for de mennesker, der leder dem. Med et arbejdsmarked i hurtig bevægelse gælder det om at kunne holde sig opdateret på de seneste tendenser – særligt når det gælder ledelse og de personlige kompetencer. Nogle gange kan rejsen derfor være et længerevarende lederudviklingsforløb, og andre gange går turen til kurser eller en mere fleksibel uddannelse, der sætter fokus på de aktuelle udfordringer, du som leder bliver mødt med her og nu.

Pointen er, at dit personlige rejsekort kan tage dig derhen, hvor du har et ønske om at være på det givne tidspunkt – og at det kan tages i brug, når behovet opstår.

Aktuel og brugbar viden

Når behovet for ny viden melder sig, kan det som leder være svært at få overblik over, hvad der er det rette at have fokus på her og nu, og når udbuddet er stort, kan det være sværere at finde det rette forløb.

Ledere i dag vil gerne inspireres og høre om forskning og tendenser, samtidig med at de vil have viden, der kan omsættes til konkret handling. Derfor kan det være en fordel at vælge et forløb, som stiller skarpt på de seneste tendenser, og som kobler ledelsesteori og ledelsespraksis. På den måde sikrer du, at du både holder dig opdateret og får mulighed for at skabe forandringer i dit daglige arbejde.

Når tiden er knap

En vigtig ressource for mange er tid, og det kan være svært at finde tid til længere ledelsesforløb, når du skal passe et krævende lederjob – og samtidig også gerne vil have tid til familie og fritid. Det betyder, at flere måske vælger uddannelse fra, fordi de på forhånd tænker, at de ikke kan få tid til det hele.

Når tiden er knap, er det ekstra vigtigt, at du prioriterer rigtigt og vælger netop den form for lederudvikling, du har behov for her og nu. Og der findes faktisk lederudvikling, der styrker dine lederkompetencer samtidig med, at du kan passe arbejde og familieliv.

Værdiskabende netværk

For mange ledere er det ikke kun et ønske om at udvide kompetencer, der gør sig gældende. Mange har også et ønske om at udvide deres netværk og sparre med andre ledere. Naturligt nok - for gang på gang bliver det fremhævet, hvor vigtigt det er for ledere at investere i værdiskabende relationer. Relationer, der har et personligt præg, men grundlæggende er professionelle, giver nemlig ledere mulighed for at opnå bedre resultater, viser en undersøgelse blandtsærligt succesfulde ledere.

Derfor er det værd at overveje, hvilke andre ledere du møder, når du vælger at bruge tid på at styrke dine lederkompetencer. For dit netværk spiller også en rolle for, hvordan du udvikler dig som leder.

Lederudvikling er til gavn for alle

Endelig er det vigtigt at huske på, at løbende lederudvikling ikke kun er noget, der kommer den enkelte til gode. En leder, der udvikler sig, er med til at udvikle både medarbejdere og virksomheden, og skaber dermed grobund for trivsel og vækst i sin organisation.

Som direktør i Lederne, Vibeke Skytte, konkluderer i en nylig artikel: Lederuddannelse er simpelthen en god investering.

Helle Damsgård

Helle er programchef og er ansvarlig for lederkurser, lederuddannelser og konferencer. Hun har været leder i både private og offentlige organisationer og har de seneste 15 år arbejdet med ledelse og udvikling af ledere.

hda@lederne.dk
32833269