Dilemmaspil - Spil jer til bedre samarbejde

20. juni 2018

Har I behov for at sætte skub i det gode samarbejde på tværs og øge motivation og arbejdsglæde? Ledernes KompetenceCenters dilemmaspil er værktøj, der kan give jer indsigt i hinandens synspunkter og skabe en fælles forståelse for kultur, værdier eller andre fokusområder i jeres virksomhed.

Dilemmaspillet består af en række af de mest populære dilemmaer, som vi gennem tiden har brugt hos Lederne, og som vi ved, andre har haft stor glæde af at diskutere.
Vi har udviklet dilemmaspillet, så I sammen kan få en diskussion af forskellige løsningsmuligheder. Der findes ingen rigtig løsning, men vi håber, at I gennem jeres diskussion bliver klogere på jer selv og hinanden som ledere, så I kan udvikle jeres lederskab sammen. 

Det er nemt at komme i gang
Det centrale ved dilemmaspillet er diskussionen om de forskellige løsningsmuligheder. For at få en god diskussion anbefaler vi, at I afsætter minimum 2 timer.

1. Præsenter dilemmaet

2. Diskuter to og to

3. Fremlæg jeres valg for de andre, og husk at begrunde jeres valg

4. Drøft, om der er en af løsningsmulighederne, som er "god ledelse i praksis" i jeres virksomhed. I kan evt. lave en alternativ løsning, der er skræddersyet jeres virksomhed.

Skal vi hjælpe jer?
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du gerne have os til at facilitere dilemmaspillet.  I samarbejde med jer kan vi udvælge nogle dilemmaer, der passer til jeres udfordringer – eller vi kan vælge en række generelle dilemmaer, så vi kommer bredt rundt om forskellige situationer.

Bestil dilemmaspillet
Spillet koster 295 kr. inkl. moms, og du kan bestille det ved enten at ringe til os på telefon 3283 3416 eller sende en mail til booking@lederne.dk. Fortæl os det antal spil, du ønsker at bestille samt dit navn, virksomhed, CVR nummer og leveringsadresse.  
Værdier er ofte meget uhåndterlige – her får man et konkret redskab der kan bruges i forbindelse med implementering af værdier i en virksomhed.
Birgit Tygesen, Programchef