Kontakt

Formand Mikael Pedersen, formand@danskelodser.dk

Hvis du er ansat som lods og medlem af Lederne Søfart, bør du tilmelde dig Danske Lodser.

Tilmeld dig her

Hvem er Danske Lodser?
Foreningen Danske Lodser blev stiftet i 1921. Danske Lodser er via sit medlemskab af Lederne Søfart repræsenteret i Søfartsstyrelsens råd og nævn.

Danske Lodser er partipolitisk uafhængig og varetager lodsernes interesser i forhold til nationale og internationale myndigheder.

Passer på mennesker og miljøet
Lodser er uddannet til at håndtere nødsituationer og har indgående kendskab til de udpegede nødområder og nødprocedurer.

Danske Lodser beskytter danske farvande og kyster imod olieforurening, i kraft af deres tilstedeværelse om bord på større handelsskibe. Danske Lodser er garant for sejladssikkerheden i Danske farvande, og lodserne er forpligtet til at overholde nationale og internationale bestemmelser. Danske lodser er alene forpligtet til at rådgive søfarten ud fra professionelle vurderinger.

Danske Lodser sikrer lodskompetencerne og arbejder for, at der fortsat skal være en højt uddannet lods, med et grundlæggende lokalkendskab, til rådighed for kunder, der ønsker lods om bord.