Lederne Søfarts bestyrelse består af op til 12 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Foreningens studerende medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen af et studerende bestyrelsesmedlem, der har tale- og stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Se den aktuelle bestyrelse nedenfor, hvor du også kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

LESØ Bestyrelse

Forperson: Sven Thormod Petersen 

Skibsfører, Supersail Offshore Support

2420 2096

sventhormod@gmail.com

Næstforperson: Barbara Weinschenck

7179 72 12

weinschenck@outlook.dk

Jens Marquard Sørensen

Stifter af Marquard Consulting

2248 9824

Niels Bergkvist Hansen

Skibsfører, Torm

2910 8553

niels.b.hanse@gmail.com

Preben Zimmer

Skibsfører, Switzer

5157 7973

prezim@gmail.com

Thomas Strange

Lods, Danish Pilot Service

2143 2508

thomas-lods@familienstrange.dk

Bjørn Kay

Master Mariner/Instructor

2144 3646

Oliver Meyer Nielsen

5363 3156

oliver97@live.dk

Henning Andersen

Per Dybro

Andreas Forsberg Nielsen

Carsten Mogensen

Studerende: vakant