Lederne Søfarts bestyrelse består af 16 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Foreningens studerende medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen af et studerende bestyrelsesmedlem, der har tale- og stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Se den aktuelle bestyrelse nedenfor, hvor du også kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

Bestyrelsen

Formand: Niels Bergkvist Hansen

Skibfører
TORM
2910 8553
niels.b.hansen@gmail.com

Næstformand: Jens Marquard Sørensen

Direktør i Marquard Consulting
2248 9824
marquard.soerensen@gmail.com

 

Jens Lundgaard

Tow Master, Mærsk Drilling
2285 6070
jens.lundgaard@maerskdrilling.com

Preben Zimmer

Skibsfører, Switzer A/S
5157 7973
prezim@gmail.com

Ola Brødremoen

Marine Surveyer, Wesmans A/S
5380 8533
ola@obmarineservice.dk

Max Christian Skou

Førstestyrmand (First Officer)
Ziton
6065 8099
maxskou@gmail.com

Thomas Strange

Lods, Danish Pilot Service
2143 2508
thomas-lods@familienstrange.dk

Bjarne Cæsar Skinnerup

Lods
Danpilot Lodseriet
4050 5406
bcj@danskelodser.dk

Sven Thormod Petersen

Skibsfører
SuperSail Offshore Support
sventhormod@gmail.com

Fritz Troels Frederiksen

Styrmand
4582 1838 (Fastnet/Landline)
20740095 (Mobile)
ftf@post8.tele.dk