Lederne Søfarts bestyrelse består af op til 12 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Foreningens studerende medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen af et studerende bestyrelsesmedlem, der har tale- og stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Se den aktuelle bestyrelse nedenfor, hvor du også kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

LESØ Bestyrelse

Formand: Sven Thormod Petersen 

Skibsfører, Supersail Offshore Support

2420 2096

sventhormod@gmail.com

Næstformand: Barbara Weinschenck

weinschenck@outlook.dk

Niels Bergkvist Hansen

Skibsfører, Torm

2910 8553

niels.b.hansen@gmail.com

Preben Zimmer

Skibsfører, Switzer

5157 7973

prezim@gmail.com

Thomas Strange

Lods, Danish Pilot Service

2143 2508

thomas-lods@familienstrange.dk

Oliver Meyer Nielsen

5363 3156

oliver97@live.dk

Henning Andersen

h_a@mail.tele.dk

29921267

Per Dybro

Andreas Forsberg Nielsen

Carsten Mogensen

Studerende: vakant