Om Lederne Søfart

Lederne Søfarts bestyrelse består af 16 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Foreningens studerende medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen af et studerende bestyrelsesmedlem, der har tale- og stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Se den aktuelle bestyrelse nedenfor, hvor du også kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

Bestyrelsen

Formand: Bjarne Cæsar Jensen

Lods
Danpilot Lodseriet
4050 5406
bc@ledernesoefart.dk

Næstformand: Max Christian Skou

2nd Officer
A2SEA
6065 8099
maxskou@gmail.com

Algot Faurholdt Jeppesen

afj006@gmail.com

Fritz Troels Frederiksen

Styrmand
4582 1838
ftf@post8.tele.dk

John Kim Jørgensen

Skibsfører
Rederiet FÆRGEN
2386 5148
dueoddejohn@hotmail.com

Niels Bergkvist Hansen

Skibfører
TORM
5824 1208
niels.b.hansen@gmail.com

Patrick Nowicki

Overstyrmand
HH-Ferries Helsingør
3011 4883
pnowicki678@gmail.com

Per Rosenberg

Skibsfører
Fred. Olsen Windcarrier
2055 5510
perr@bbsyd.dk

Sven Thormod Petersen

Skibsfører
SuperSail Offshore Support
sventhormod@gmail.com

Vagn Erik Jensen

Skibsfører
Vattenfall
2018 0757
vajmc@webspeed.dk

Isabella Heikendorf (Valgt af de studerende)

2349 0316
isabella@heikendorf.eu