Lederne Søfarts bestyrelse består af op til 12 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Foreningens studerende medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen af et studerende bestyrelsesmedlem, der har tale- og stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Se den aktuelle bestyrelse nedenfor, hvor du også kan finde de enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

Bestyrelsen

Formand: Jens Marquard Sørensen

Direktør i Marquard Consulting
2248 9824
marquard.soerensen@gmail.com

Næstformand: Jens Lundgaard

Tow Master, Mærsk Drilling
2285 6070
jens.lundgaard@gmail.com

Max Christian Skou

Førstestyrmand (First Officer), Ziton
6065 8099
maxskou@gmail.com

Niels Bergkvist Hansen

Skibfører, TORM
2910 8553
niels.b.hansen@gmail.com

Oliver Meyer Nielsen

5363 3156
oliver97@live.dk

Preben Zimmer

Skibsfører, Switzer A/S
5157 7973
prezim@gmail.com

Thomas Strange

Lods, Danish Pilot Service
2143 2508
thomas-lods@familienstrange.dk

Sven Thormod Petersen

Skibsfører, SuperSail Offshore Support
2420 2096
sventhormod@gmail.com

Tom Bork

Skibsfører i NOS
2048 4388
tsbork@gmail.com

Bjørn Kay

Master Mariner/Instructor
2144 3646
koalabjoern@gmail.com