Mellemledelse i en disruptiv tid

28. juni 2018

Disruption

Vi lever i en disruptiv tid, hvor dynamikkerne på arbejdsmarkedet hele tiden ændres i takt med den digitale udvikling. De hurtige forandringer gør arbejdslivet mere uforudsigeligt og usikkert. Det gælder også for mellemlederen, som arbejder i et krydspres af modsatrettede forventninger.

Lederne har sammen med DEA og NOCA lavet en undersøgelse blandt mellemledere og udmøntet resultaterne i en rapport, der bl.a. definerer fire centrale udfordringer for mellemledere lige nu og ni anbefalinger rettet mod både mellemledere og HR-afdelingerne.

Fire udfordringer for mellemledelse:

1. Usikkerhed og uforudsigelighed udfordrer arbejdsroen

2. Den teknologiske udvikling og forandringshastigheden stiller nye krav til innovation

3. Nye teknologier, generel usikkerhed og fleksible arbejdstider udfordrer den mentale sundhed

4. Mellemledere bruger mere tid på drift end på ledelse

Du finder hele rapporten "Mellemledelse i en disruptiv tid" her. I rapporten får du uddybet de fire ovenstående udfordringer samt de ni anbefalinger rettet mod mellemledere og HR-afdelingerne.