Modul 1

Jura 

En leder er juridisk forpligtet til at forebygge og håndtere sexchikane.

Vi skal først vide, hvad vi taler om

Som leder er du forpligtet til at forebygge og håndtere seksuel chikane ifølge loven. Her bliver du klædt på til at bære dit ansvar, og du lærer at spotte og definere seksuel chikane i juridisk forstand.

Bliv klogere på

 • definitionen af seksuel chikane, og hvornår der er tale om seksuel chikane i juridisk forstand 
 • dine forpligtelser som leder til at forebygge og håndtere seksuel chikane
 • lovgivningen på området og de konsekvenser og sanktioner, en dom kan have
Hvad er seksuel chikane ifølge loven
5:24
Advokat Malene Saaby, giver dig en indføring i de juriske definitioner og konsekvenser.

Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er i marts 2022 blevet enige om 17 initiativer, der skal bidrage til en kulturforandring på arbejdspladserne gennem bedre forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

Initiativerne skal blandt andet sikre

 • klarere regler på området
 • højere godtgørelser i særligt grove sager om seksuel chikane
 • bedre forebyggelse
 • øget viden
 • en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane

Initiativerne tydeliggør også, at medarbejderne skal bidrage til at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.

Initiativerne skal føre til, at de arbejdspladser, der ikke lever op til deres forpligtelser til at forebygge og håndtere seksuel chikane, vil blive sanktioneret hårdere, end det er tilfældet i dag.

Du kan læse mere i selve Trepartsaftalen til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser


3 trin til at få overblik over lovgivningen

 1. Hvad er seksuel chikane?

  "Seksuel chikane dækker enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner, der har det formål eller den virkning, at det krænker en person." (Kilde: Ligebehandlingsloven)

  Download: Hvad er seksuel chikane?
 2. Hvad er dit ansvar?

  Som arbejdsgiver er du forpligtet til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Det betyder, at virksomheden i yderste konsekvens kan blive dømt som medansvarlig i sager om seksuel chikane.

  Download: Arbejdsgivers ansvar
 3. Hvad er konsekvenserne?

  Få overblik over lovgivningen på området og de forskellige typer af sanktioner, der kan gives de ansvarlige i en sag om seksuel chikane.

  Download: Oversigt over lovgivningen

Film: Tre historier om seksuel chikane

Seksuel chikane kan spille sig ud på mange måder og kan være fuld af kompleksitet og gråzoner. Det illustrerer filmene om Maria, Helle og Mads' historier. Deres oplevelser er fortalt af skuespillere, men de udspringer af virkelige sager, som Lederne har hjulpet sine medlemmer med at håndtere. 

Se film: Maria, Helle og Mads' historier

Hvem har ansvaret
4:51
Advokat Malene Saaby kommenterer på Maria, Helle og Mads' historier: Kan der rejses sag om seksuel chikane i de tre historier? Hvem kan dømmes? 

Test din viden

Kan en person på baggrund af en enkeltstående episode af seksuel chikane risikere sanktioner?

Rigtigt svar

Forkert svar

Har lovgivningen altid set bort fra betydningen af omgangstonen på en arbejdsplads i vurderingen af, om der var tale om seksuel chikane?

Forkert svar

Rigtigt svar

Er det uden betydning i vurderingen af en situation med seksuel chikane, at krænkeren indtager en højere stilling i virksomheden end den krænkede?

Forkert svar

Rigtigt svar

Få hjælp til konkrete sager

Få juridisk rådgivning hos Lederne 

Som medlem af Lederne har du mulighed for at få personlig og professionel sparring og rådgivning om seksuel chikane af vores kompetente advokater og jurister.

Kontakt vores juridiske rådgivere mandag til torsdag kl. 8.00 - 17.00 og fredag kl. 8:00 - 16:00 på telefon:
3283 3283     

Kontakt Arbejdstilsynets Hotline

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig i spørgsmål vedrørende seksuel chikane. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere og virksomheder.

Arbejdstilsynets hotline kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00 på telefon:
7022 1280